defacto_pan2020
Foto: Genrebild

Avrådan från att äta fisk fångad i Oxundasjön och Rosersbergsviken kvarstår

Det avråds fortfarande från att äta fisk från Oxundasjön mellan Rosersberg och Väsby.

centrum_artikel

Flera gånger om de senaste åren har kommunerna i Upplands-Väsby och Sigtuna avrått från att man ska äta fisk fångad i Oxundasjön mellan Rosersberg-Väsby. Det kvarstår nu sedan den senaste mätningen visar på höga halter av PCB i fisk fångad i Oxundasjön och Rosersbergsviken. Halterna överskrider Livsmedelsverkets riktvärden för saluföring av fisk.

En plan för att sanera Oxundasjön håller på att utarbetas, men innan dess måste föroreningarnas risker vägas mot kostnaderna. PCB är totalförbjudet sedan 1995 och det är främst gamla utsläpp som ligger bakom gifthalterna i sjöarna.

kkdk_helsida
personal_sandstrom_helsida
landsbygdsdag
helsida
connys_helsida
boisigtuna
skanela_event_helsida
happyhomes_sommar2020
centrum_helsida2020
meko_helsida
fixa_laddplats_helsida
speedy_vinter_helsida
swedol_outsider
budget_outsider
personal_outsider
speedy_vinter2020_outsider
laddplats_out
ridskola_2020_outsider
kkdk_outsider
sigtuna_vatten_outsider
nrh
centrum_sommar_out
meko_outsider
outsider
corner_outsider
skanela_event_outsider