bostadsformedling

Aspvägen öppnas upp

Denna vecka ska Aspvägen öppnas upp igen.

centrum_artikel

Under uppmärksammade former stängdes Aspvägen i slutet av 2015, den har varit stängd för genomfart för fordon sedan dess då en betongsugga hindrat trafiken. Dock har en del kringgått suggan och kört på trottoarer förbi den.

Aspvägen som byggdes om 2014 ansågs vara för osäker för person därav fattade kommunen beslut om att stänga av vägen. Hastighetssänkande åtgärder gav inte effekt och boende längs gatan hade även klagat till kommunen om att det gick för fort förbi deras hus.

Moderaterna gick till val på att öppna upp vägen och så bli fallet. Beslut fattades i Bygg- och trafiknämnden på tisdagen. Fordon över 3,5 ton kommer dock inte att få trafikera gatan då den inte tål tung trafik. Det kommer även att råda parkeringsförbud längs Aspvägen.

brobygget_helsida_valsta
happyhomes_sommar2020
brobygget_midgard_helsida
centrum_helsida2020
2020_helsida
studeravidare_helsida
helsida_sommarlov
sigtunahem_sokbostad
connys_helsida
defacto_helsida
sigtuna_vatten_outsider
outsider_sommarlov
nrh
swedol_outsider
brobygget_outsider_valsta
centrum_sommar_out
brobygget_midgard_outsider
studeravidare_outsider
ridskola_2020_outsider