defacto_pan
Foto: Swedavia/Daniel Asplund/Genrebild
Foto: Swedavia

Arlanda kan få två nya banor

Regeringen vill se två nya parallella banor på Arlanda men är oense med Miljöpartiet om Arlandas framtid.

Arlanda kan inte bara få fyra utan totalt fem banor avslöjar Aftonbladet. Idag har Arlanda tre banor, man vill bygga två banor som löper parallellt. En tredje som löper parallellt med en av de befintliga skulle kunna stå klar till 2035 enligt tidningen.

Fem banor skulle dock vara mer än Europas största flygplats Heathrow i London.
– Det kan inte uteslutas att efterfrågan på tillgänglighet och flygresor på lång sikt leder till behov av fyra parallella rullbanor på Arlanda flygplats. För att inte omöjliggöra en sådan utveckling behöver mark reserveras och riksintresset för Arlanda ta höjd för och omfatta fyra parallella rullbanor, står det i ett dokument som Aftonbladet tagit del av.

Men Miljöpartiet motsätter sig planerna helt i och med att det går emot partiets planer om att minska flygandet för att minska den globala uppvärmningen:
– Miljöpartiet kommer aldrig att acceptera detta. Regeringen har ju som mål att Sverige ska bli det första fossilfria landet. Många väljer självmant bort flyget. Regeringen måste också följa de klimatpolitiska målen och klimatlagen. Då går det inte att lägga fram ett sådant här förslag, uppger en källa för Aftonbladet.

Infrastrukturminister Thomas Eneroth (S) leder Arlandarådet som har i uppdrag att ta fram Arlandas färdplan. Där sitter även representanter för Trafikverket och näringslivet. Arlandarådet ska indirekt ha lovat Jacob Wallenberg, ordförande för Investor och Connect Sweden, som sitter i rådet fler banor då han utryckt att han vill se stora investeringar på Arlanda.

Thomas Eneroth tillbakavisar att det råder en spricka mellan regeringen och Miljöpartiet. Isabella Lövin (MP), språkrör, ska dock ha sagt att det är orealistiskt att man ska bygga ut flygkapaciteten samtidigt som flyget ska minska sina utsläpp samt vara nere på noll till 2045 som Parisavtalet säger.

bonava_juli_hel
sommar
sigtunavatten_standard
sommarlov

Rävsta Sommarfritids fortsatt populärt

Ung & Student Rävsta sommarfritids har avslutats och barn från olika orter och skolor har mötts i Rävsta friluftsområde för en mängs aktiviteter: - Helt fantastiskt! Tack Sigtuna och fortsätt med Rävsta sommarfritids för våra fritidsavdelningar och barn i våran kommun, berättar fritidsledaren Bob van den Eijkhof.

sommar_centrum
colorama_april2
ica_valsta_choklad
happyhomes_2019
arlanda_golf_juli

Kall sommarvecka

Notiser Kylan håller sitt grepp över kommunen och förra veckan var kallaste vecka 28 på elva år.

defacto_helsida
defacto_outsider
connys
arlanda_golf_juli2_outsider
sportfiske_sommar
bonava_juli_outsider
colorama_april
nrh