arlandagk_panorama
Foto: Swedavia/Daniel Asplund/Genrebild
Foto: Swedavia

Arlanda kan få två nya banor

Regeringen vill se två nya parallella banor på Arlanda men är oense med Miljöpartiet om Arlandas framtid.

Arlanda kan inte bara få fyra utan totalt fem banor avslöjar Aftonbladet. Idag har Arlanda tre banor, man vill bygga två banor som löper parallellt. En tredje som löper parallellt med en av de befintliga skulle kunna stå klar till 2035 enligt tidningen.

Fem banor skulle dock vara mer än Europas största flygplats Heathrow i London.
– Det kan inte uteslutas att efterfrågan på tillgänglighet och flygresor på lång sikt leder till behov av fyra parallella rullbanor på Arlanda flygplats. För att inte omöjliggöra en sådan utveckling behöver mark reserveras och riksintresset för Arlanda ta höjd för och omfatta fyra parallella rullbanor, står det i ett dokument som Aftonbladet tagit del av.

Men Miljöpartiet motsätter sig planerna helt i och med att det går emot partiets planer om att minska flygandet för att minska den globala uppvärmningen:
– Miljöpartiet kommer aldrig att acceptera detta. Regeringen har ju som mål att Sverige ska bli det första fossilfria landet. Många väljer självmant bort flyget. Regeringen måste också följa de klimatpolitiska målen och klimatlagen. Då går det inte att lägga fram ett sådant här förslag, uppger en källa för Aftonbladet.

Infrastrukturminister Thomas Eneroth (S) leder Arlandarådet som har i uppdrag att ta fram Arlandas färdplan. Där sitter även representanter för Trafikverket och näringslivet. Arlandarådet ska indirekt ha lovat Jacob Wallenberg, ordförande för Investor och Connect Sweden, som sitter i rådet fler banor då han utryckt att han vill se stora investeringar på Arlanda.

Thomas Eneroth tillbakavisar att det råder en spricka mellan regeringen och Miljöpartiet. Isabella Lövin (MP), språkrör, ska dock ha sagt att det är orealistiskt att man ska bygga ut flygkapaciteten samtidigt som flyget ska minska sina utsläpp samt vara nere på noll till 2045 som Parisavtalet säger.

varfest_helsida
colorama_april2
bonava_maj_helsida

Finns familjer av Lo i Sigtuna

Notiser Länsstyrelsen har gjort en rovdjursinventering inför kommande säsongs rovjakt och konstaterar att det finns fyra familjegrupper av Lo i Sigtuna, Norrtälje och Österåker.

ica_valsta_choklad
moderaternamaj
oppning_helsida

Nu avråds det från eldning igen

Notiser Brandkåren Attunda avråder från eldning igen efter några dagars torka: - Bedömningen är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster, uppger Brandkåren Attunda.

eu_sap
mp_eu
v_eu_helsida

Så ska FN:s globala mål nås

Nyheter Sigtuna kommun tillsätter en Agenda 2030-beredning för att kommunen snabbare ska uppnå miljömålen: - Inrättandet av en politisk beredning förstärker det arbetet och säkerställer att det blir strategiskt fokus på Agenda 2030 i vår planering och i de beslut som tas, säger Helen Kavanagh Berglund, biträdande kommundirektör.