moderat_jul_nyar

Arbetet med plan för Sigtunas hamn går vidare

Dialogen kring nya hamnplanen i Sigtuna är klar.

Arbetet med att sammanställa det som framkom i samband med Dialog Hamnplan om framtidens hamn i Sigtuna är i full gång, under hösten har man bett allmänhet att höra av sig med synpunkter för hur hamnen ska se ut. Ca 120 personer har tyckt till om saken. Enköäen har också kompletterats med diskussioner med ungdomar på högstadiet. Planeringen går vidare nu enligt Sigtuna kommun. Idag är hamnplanen en parkeringsyta.

centrum_helsida2020
oppethus_helsida
happyhomes_50

Allt fler besöker fritidsgårdarna

Ung & Student Kommunens fritidsgårdar besöks av allt fler ungdomar: - En vanlig fredagseftermiddag på Ungdomens Hus har vi mellan 50-100 ungdomar och övriga dagar brukar det variera mellan 40 till 70 besökare, säger Jens Storm, chef för Ung i Sigtuna.

connys_helsida
teatergrillen_helsida
defacto_helsida
connys
teatergrillen_outsider
oppethus_outsider
nrh