panorama
Foto: Arkiv

Antalet ledamöter dras ner i nämnder och fullmäktige

Med anledning av coronaviruset har gruppledarna i fullmäktige enats om att dra ner på antalet ledamöter och bara fatta de beslut som är nödvändiga.

För att minska spridningen av det nya coronaviruset Covid-19 har gruppledarna i Kommunfullmäktige enats om att dra ner på antalet ledamöter men representationen är fortfarande enligt proportionalitetsprincipen. Man har också enats om att lägga partipolitiska meningsskiljaktigheter åt sidan i möjligaste mån och lägga energi på att fatta nödvändiga beslut.

Maktfördelningen i nämnder och fullmäktige kommer att kvarstå. Nämndens ordförande kommer i samråd med förvaltningschefen avgöra vilka ärenden som är viktiga för att hantera. Den öppna frågestunden kommer att slopas.

connys_helsida
corner_helsida
helsida
2020_helsida
happyhomes_sommar2020
defacto_helsida
boisigtuna
centrum_helsida2020
festspec_host2020_helsida

Husläkarjourer föreslås avvecklas

Nyheter Systemet med husläkarjourer föreslås avvecklas: - Närakuterna ska ta hand patienter som behöver akut vård som inte kan få det hos sin husläkare men som inte behöver akutsjukhusets alla resurser, säger enhetschef Christoffer Bernsköld på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

corner_outsider
ridskola_2020_outsider
nrh
swedol_outsider
festspec_host2020_outsider
sigtuna_vatten_outsider