sommar
Foto: Jamshid Jamshidi/Genrebild

Antalet äldre fördubblas

Äldre personer över 80+ kommer att vara en större del av befolkningen redan till 2025 i Sigtuna kommun: - Att människor lever längre och friskare liv är i grunden glädjande, men kommunerna måste naturligtvis planera och investera för att möta behovet av välfärd, säger Fredrik Torehammar, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.

Stockholms län kommer att växa med 340 000 personer till 2025, en betydande del av dessa är äldre över 80 enligt en rapport som Stockholms Handelskammare tagit fram. Till 2025 kommer Sigtuna kommun växa med 7829 invånare, 928 av dessa kommer att vara 80 år eller äldre. En ökning av åldersgruppen med 59 procent jämfört med idag.

Stockholms Handelskammare menar att dagens behov av äldreomsorg inte räcker till och att platserna måste bli fler i hela länet:
– Dagens kapacitet kommer inte vara tillräcklig redan om några år och kommunerna kommer behöva möta en ökad efterfrågan av äldrevård och sjukvård. Det driver så klart på behovet av att både investera i fler fysiska byggnader och att trygga kompetensförsörjningen, säger Fredrik Torehammar.

sommar_centrum
happyhomes_2019
logistik_sigtuna
colorama_april2
sigtunavatten_standard

Elevresultat kvar på förra årets nivåer

Nyheter Sigtuna kommun uppger att gymnasiebehörighet och måluppfyllelse ser ut att ligga kvar på samma nivå som förra året: - Vår resa att bli en av de bästa skolkommunerna fortsätter och det är väldigt glädjande att våra goda resultat kvarstår, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

sbrf_helsida

Hemtjänsten privatiseras efter nyår

Notiser Kommunfullmäktige har klubbat igenom LOV i hemtjänsten, Lagen om valfrihetssystem. Efter nyår sker den första förändringen: - Målet är att skapa valfrihet för våra invånare och det här är ett första led i det. Hur många olika aktörer som kommer att upphandlas och i vilken omfattning det blir till en början, är sådant som vi kommer att arbeta fram under hösten, säger Karsten Bjärbo (KD), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

sommar

Kommunen topprankas i kvinnofridsarbete

Nyheter Sigtuna kommun är bäst i länet på att skydda kvinnor mot mäns våld enligt den senaste Kvinnofridsbarometern: - Sigtuna kommun har i flera år stöttat kvinnojouren som gör ett fantastiskt jobb, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

fme_helsida

Nya bussar rullade ut i kommunen

Notiser De nya bussarna har rullat ut från depån i Märsta i samband med att Transdev tar över efter Arriva: - När ett trafikområde byter trafikoperatör så görs det från ena dagen till den andra och förberedelserna inför trafikstarten har pågått i flera månader, säger Fredrik Beckius, affärschef för Stockholm Nord på Transdev Sverige AB.

ica_valsta_choklad

Många väntar på särskilt boende

Nyheter Sigtuna kommun har en kö på 32 personer till särskilda boenden: - Jag får intrycket av att man försöker minska kön med mer hemtjänst, säger sigtunabon Sverker Johansson som är engagerad i äldrefrågor.

nrh
sbrf_outsider
sportfiske_sommar
fme_outsider
colorama_april
defacto_outsider
connys