bostadsformedling
Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämndenFoto: Sigtuna kommun/Kari Kohvakka

Allt fler når gymnasiebehörighet

Andelen elever som nått gymnasiebehörighet ökade i kommunen till över 85 procent detta läsår trots problemen med coronapandemin.

centrum_artikel

Sedan 2017 har andelen elever som nåt gymnasiebehörighet ökat från 72,5 procent till 85,5 procent i år.
– Vår resa att bli en av Sveriges bästa skolkommuner fortsätter och jag är väldigt glad och tacksam för det hårda och gedigna arbete som medarbetare och elever kämpat med för att nå dessa resultat, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Enligt ett pressmeddelande från Liberalerna är det fler som når målen i alla ämnen och meritvärdet ökar också. Måluppfyllelsen 2017 var på 65 procent och i år 78 procent. Meritvärdet har ökat under samma period från 183 till 234.

Sedan några år tillbaka har kommunen ett skolutvecklingsprogram där det forms långsiktiga mål för kunskap, trygghet och medarbetare. En satsning har även gjorts på sociala team för att förbättra trygghet och studiero. Efter att resultaten från lovskolan kommit in så väntas resultaten öka ännu mer.
– Kommunen gör även en extra satsning på lovskola i år vilket kommer att innebära att ännu fler elever kommer förbättra sina studieresultat i slutändan, fortsätter Pernilla Bergqvist (L), uppger Bergqvist.

defacto_helsida
brobygget_helsida_valsta
connys_helsida
happyhomes_sommar2020
studeravidare_helsida
helsida_sommarlov
sigtunahem_sokbostad
2020_helsida
centrum_helsida2020
brobygget_midgard_helsida
studeravidare_outsider
brobygget_midgard_outsider
ridskola_2020_outsider
brobygget_outsider_valsta
outsider_sommarlov
sigtuna_vatten_outsider
centrum_sommar_out
nrh
swedol_outsider