moderaterna_sep2020
Marie Axelsson träffar Göran Stanton på Sergels torg under Prideveckan. Han är polis och en av grundarna till Polisens gayförening som bildades redan 1998.Foto: Insändarbild/Socialdemokraterna

Alla behövs!

Vi ska vara stolta över att vi lever i ett samhälle med ambitionen att vara öppet och accepterande gentemot den mångfald som finns ibland oss. Gemensamt för merparten av de svenska politiska partierna, är att vi trots alla oenigheter är överens om att alla har rätt till att älska den man vill. Detta utgör en gemensam grund för de flesta av oss.

Det konkreta beviset på hur denna värdering har satt sin prägel på vårt samhälle ser vi som tydligast under evenemang som Prideveckan då vi gemensamt står upp för en rättighet som tyvärr inte är en självklarhet för alla. Här i Sverige är vi långt ifrån i mål när det kommer till hbtq-personers rättigheter även om vi har kommit en bra bit på vägen. Sedan 1998 firar vi Pride, sedan 2009 lagstadgades rätten till samkönat äktenskap och det råder en bred förståelse och acceptans gentemot htbq-personer.

I år går Pride under parollen ”Vi behövs”. Men trots att de flesta av oss är medvetna om hur mångfald berikar vårt samhälle har hbtq-personer både svårare att få jobb och får lägre inkomst än genomsnittet, enligt en professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet, och enligt en undersökning från tidningen Dagens Samhälle vågar endast en av fem homo-, bi- och transpersoner vara öppna med sin läggning på jobbet. Ska vi vara seriösa med vår ambition om öppenhet och acceptans så är detta orättvisor som måste bekämpas.

Vi socialdemokrater är stolta över att driva på för en skola, vård, äldreomsorg och rättsväsende med lämpliga resurser och kunskaper för att bemöta hbtq-personers behov, både nationell och kommunal nivå. I vår skuggbudget för Sigtuna kommun 2020 specificerade vi behovet av att åtgärda de kunskapsunderskott som finns genom att ta fram en särskild handlingsplan för att öka hbtq-kompetensen i alla kommunens verksamheter. Under RFSL senaste kartläggning från 2016 om kommuners handlingsplaner för hbtq-kompetens, var det endast tre av Stockholms läns 26 kommuner som hade tagit fram specifika handlingsplaner med hbtq-personer i åtanke och i år verkar Sigtuna kommun tyvärr bli utan en plan igen.

Vi vet att Sigtuna kan bättre och att kunskapen och kompetensen om hbtq-personers situation måste öka för att kunna garantera vårt mål om en likvärdig kommunal service till alla som bor och vistas i Sigtuna kommun. Oavsett om det är inom skola eller äldreomsorg är det kommunens uppgift att säkerställa att detta krav uppnås. Kunskap och kompetens är avgörande för att förebygga den diskriminering och utsatthet som ofta resulterar i psykisk ohälsa för personer i ett samhälle där alla behövs!

  • Marie Axelsson (S), oppositionsråd

Historisk satsning på sjukvården och äldreomsorgen

Insändare Nu stärker den socialdemokratiska regeringen sjukvården och äldreomsorgen i hela Sverige. I höstbudgeten föreslås den största nationella satsningen på äldreomsorgen någonsin. Detta höjer det generella statsbidraget med tio miljarder och regionerna får fyra miljarder för att hantera uppskjuten vård.

connys_helsida

Med S vid rodret hade inte närakuten räddats

Insändare År 1996 berövades Löwenströmska sjukhuset på sin akutmottagning. Invånarna i Upplands Väsby, Märsta och i andra närliggande stadsdelar fick vid akut sjukdom söka sig till Danderyds sjukhus eller Karolinska sjukhuset i Solna.

Det moderatledda styret i Region Stockholm fortsätter att svika väljarna

Insändare Först lovade det moderatledda styret i regionen att behålla närakuten på Löwenströmska. Sedan när beslutet om att lägga ned den togs lovade man istället en husläkarjour som kompensation. Nu har man återigen svikit väljarna då man inte ens kan leverera på löftet om husläkarjouren.

defacto_helsida
UG granskar S

Apropå – Uppdrag Granskning

Insändare Jag är stolt över att som socialdemokrat ha fått vara med som ledamot i Kom-munfullmäktige och periodvis i Bygg- och trafiknämnden under den tid som Anders Johansson var Kommunalråd.

happyhomes_sommar2020

Seniorernas hus hade behövts

Insändare Pensionärsorganisationerna i Sigtuna kommun har i mer än tio års tid fört resonemang med kommunen om ett Seniorernas hus med möjligheter till Trygghetsboende och träffpunkt med möteslokaler.

Vår kommun behöver en hemtjänst i egen regi

Insändare Vänsterpartiet är kritiska till att den styrande högermajoriteten i kommunen har valt att privatisera hemtjänsten. I en tid när det är viktigt att vi har en god insyn och kontroll över vad som händer i välfärden blir det extra skadligt med en kommersiell aktör som mellanhand mellan verksamheten och förtroendevalda politiker.

centrum_helsida2020

Hur politikerna och pensionärerna kan tala med varandra

Insändare Tidigare inhämtade politikerna pensionärernas åsikter, dels inom sina partiorganisationer, dels träffades företrädare för politikerna och företrädare för pensionärsorganisationerna i Kommunala pensionärsrådet (KPR).

boisigtuna
kcbygg_aug_helsida

Socialdemokraterna låter ideologi gå före fakta

Insändare ”Socialdemokraterna yrkar avslag på ärendet av principiella skäl då vi anser att denna verksamhet ska skötas i kommunens regi.” Så börjar den reservation som inlämnades av socialdemokraterna i äldre- och omsorgsnämnden när inriktningsbeslut inför lagen om upphandling i hemtjänsten fattades.

2020_helsida

Repliken: ”Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet”

Insändare Josefin Brodd (M) och Olov Holst (M) skriver i märsta.nu att välfärdstjänster i Sigtuna kommun ska vara bland de bästa i landet. Deras argumentation är motsägelsefull då de under 2019 har sett till att 48 årsarbetare försvunnit genom nedskärningar inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

Hemtjänsten har blivit sämre

Insändare Från att ha arbetat och haft Sigtuna Kommun som arbetsgivare inom äldreomsorgen till att idag ha upplevt två privata aktörer är en markant försämring i allt man kan tänka sig.

festspec_host2020_helsida

Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet

Insändare Invånarna i Sigtuna kommun ska få maximal nytta för sina skattepengar och känna att leveransen av välfärdstjänster är bland de bästa i landet. Så har det långt ifrån varit och vi är inte heller där än. Nu har arbetet med att komma dit dessutom försvårats av den pågående Coronapandemin som sätter stor press på hela välfärdssektorn.

Påtvingad privat hemtjänst fungerar dåligt

Insändare Den 1:a april tilldelades kommunens hemtjänstbrukare en privat utförare som de varken kunnat välja själva eller kan välja bort mot ett annat alternativ. I ett helt år måste våra äldre som har behov av hemtjänst anlita detta företag och inte förrän det första året gått så har de möjlighet att välja det andra företaget om de vill. Sedan är alternativen slut i den påtvingade privata hemtjänsten.

Visa civilkurage i sommar!

Insändare Sommaren har kommit och livet känns enklare för många. Måsten och vardagsstress läggs på hyllan. Men för en del innebär sommaren en tid med ökad risk att utsättas för våld. Det är därför extra viktigt att vi reagerar och vågar se våra medmänniskor.

Att spela med liv och hälsa i Hemtjänsten i Sigtuna kommun

Insändare Moderaten Josefin Brodd (JB) ger ett tydligt (och skrämmande) svar på min insändare om ”tvångsval och inlåsning”.

Borgerlig valfrihet i Sigtuna kommun blev tvångsval

Insändare Under nuvarande borgerliga regim har Sigtuna kommun övergått från kommunal hemtjänst till privat hemtjänst. Man har upphandlat hemtjänst på ett sätt som drabbat dem som har hemtjänst och som saknar motstycke.

sigtuna_vatten_outsider
festspec_host2020_outsider
kcbygg_outsider
swedol_outsider
ridskola_2020_outsider
nrh