defacto_pan2020
Marie Axelsson träffar Göran Stanton på Sergels torg under Prideveckan. Han är polis och en av grundarna till Polisens gayförening som bildades redan 1998.Foto: Insändarbild/Socialdemokraterna

Alla behövs!

Vi ska vara stolta över att vi lever i ett samhälle med ambitionen att vara öppet och accepterande gentemot den mångfald som finns ibland oss. Gemensamt för merparten av de svenska politiska partierna, är att vi trots alla oenigheter är överens om att alla har rätt till att älska den man vill. Detta utgör en gemensam grund för de flesta av oss.

Det konkreta beviset på hur denna värdering har satt sin prägel på vårt samhälle ser vi som tydligast under evenemang som Prideveckan då vi gemensamt står upp för en rättighet som tyvärr inte är en självklarhet för alla. Här i Sverige är vi långt ifrån i mål när det kommer till hbtq-personers rättigheter även om vi har kommit en bra bit på vägen. Sedan 1998 firar vi Pride, sedan 2009 lagstadgades rätten till samkönat äktenskap och det råder en bred förståelse och acceptans gentemot htbq-personer.

I år går Pride under parollen ”Vi behövs”. Men trots att de flesta av oss är medvetna om hur mångfald berikar vårt samhälle har hbtq-personer både svårare att få jobb och får lägre inkomst än genomsnittet, enligt en professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet, och enligt en undersökning från tidningen Dagens Samhälle vågar endast en av fem homo-, bi- och transpersoner vara öppna med sin läggning på jobbet. Ska vi vara seriösa med vår ambition om öppenhet och acceptans så är detta orättvisor som måste bekämpas.

Vi socialdemokrater är stolta över att driva på för en skola, vård, äldreomsorg och rättsväsende med lämpliga resurser och kunskaper för att bemöta hbtq-personers behov, både nationell och kommunal nivå. I vår skuggbudget för Sigtuna kommun 2020 specificerade vi behovet av att åtgärda de kunskapsunderskott som finns genom att ta fram en särskild handlingsplan för att öka hbtq-kompetensen i alla kommunens verksamheter. Under RFSL senaste kartläggning från 2016 om kommuners handlingsplaner för hbtq-kompetens, var det endast tre av Stockholms läns 26 kommuner som hade tagit fram specifika handlingsplaner med hbtq-personer i åtanke och i år verkar Sigtuna kommun tyvärr bli utan en plan igen.

Vi vet att Sigtuna kan bättre och att kunskapen och kompetensen om hbtq-personers situation måste öka för att kunna garantera vårt mål om en likvärdig kommunal service till alla som bor och vistas i Sigtuna kommun. Oavsett om det är inom skola eller äldreomsorg är det kommunens uppgift att säkerställa att detta krav uppnås. Kunskap och kompetens är avgörande för att förebygga den diskriminering och utsatthet som ofta resulterar i psykisk ohälsa för personer i ett samhälle där alla behövs!

  • Marie Axelsson (S), oppositionsråd
happyhomes_50
teatergrillen_helsida

Vi säger nej till P-avgifterna!

Insändare Att den moderatledda kommunledningen ska införa parkeringsavgifter på kommunens pendlarparkeringar, från och med den första februari, har nog inte undgått någon kommuninvånare. Vi i oppositionen säger enhälligt nej! Vi anser att det är fel av den moderatledda kommunledningen att med stöd av SD införa avgifter för de kommuninvånare som väljer att åka kollektivt med tåg till jobbet.

Hemtjänsten: Stora fördelar med kommunen som utförare

Insändare Under vintern/våren 2020 blir kommunens hemtjänst för äldre aktuell på ett särskilt sätt. Frågan om vem som ska utföra hemtjänsten hos äldre kommer att diskuteras. Kommunen vill från från 1:a april slippa ifrån ansvaret att med egen personal utföra beviljad service och omvårdnad. Utförare av hemtjänsten ska i stället, är avsikten, privata aktiebolag vara.

defacto_helsida

Miljöpolitiken angår oss alla, Olov Holst!

Insändare Vi oppositionspartier är positiva till att kommunen nu tar Agenda 2030 och därmed FN:s 17 globala miljömål på allvar . Vi är däremot missnöjda med att den moderatledda kommunledningen utesluter oss från kommunens strategiska miljöarbete.

oppethus_helsida

Socialdemokraternas höga svansföring i frågan om närakuten på Löwenströmska ekar tomt

Insändare Vi är lika missnöjda som de röda partierna gällande att Löwenströmska blir utan närakut – men konstaterar också att de saknar en lösning i frågan. De tillför varken mer pengar eller röstar för ett annat alternativ.

centrum_helsida2020

Stabil ekonomi före populistiska utspel

Insändare I opposition kan man kosta på sig att vara både populistisk och ansvarslös. Precis som oppositionsrådet är nu. Tyvärr hade hon och socialdemokraterna samma beteende när de styrde vilket resulterade i de djupa ekonomiska bekymmer vi nu steg för steg rättar till. Den nu aktuella kompletteringsbudgeten är ett resultat av detta arbete.

Satsar extra miljoner där det behövs

Insändare Kommunen får cirka 24 miljoner tack vare det nya kommunala utjämningssystemet som den Socialdemokratiska regeringen infört. Om vi Socialdemokrater styrde i Sigtuna kommun skulle vi investera dessa extra miljoner i att öka personaltätheten på kommunens skolor, äldreboendena och aktiviteter för våra ungdomar.

connys_helsida

De blågröna sviker väljarna

Insändare Det har länge varit känt att alliansen i Region Stockholm beslutat att stänga Närakuten på Löwet och flytta den till Sollentuna sjukhus.

uppdaterad Moderaterna lade ner landsbygdsrådet

Insändare I måndags när klubban gick i bordet på kommunstyrelsen gick Landsbygdsrådet i graven och samtliga ledamöter inklusive ordföranden Gill Brodin, Centerpartiet, entledigades från sina poster. Inte ett enda möte har hållits under 2019.

Vilken värld lever Olof Holst och moderaterna i?

Insändare I märsta.nu framgår att Olof Holst lyckats få med sitt parti att t o m i det nationella moderata partiprogrammet ta med att Arlanda behöver upprustade rullbanor. Med hänsyn till tidigare utspel från Holst m fl får man förutsätta att det fortfarande gäller en fjärde, eventuellt också en femte rullbana.

Oseriöst av Socialdemokraterna

Insändare Landsbygdsrådet har inte haft några möten under 2019. Skälet är att samtliga våra forum för medborgardialog är under översyn i syfte att förändras och förbättras. Att detta arbete har tagit för lång tid kan jag till viss del hålla med om och jag hade förstått om oppositionens kritik riktat in sig på just detta. Nu väljer man dock en annan vinkling.

teatergrillen_outsider
oppethus_outsider
connys
nrh