defacto_pan
Marie Axelsson träffar Göran Stanton på Sergels torg under Prideveckan. Han är polis och en av grundarna till Polisens gayförening som bildades redan 1998.Foto: Insändarbild/Socialdemokraterna

Alla behövs!

Vi ska vara stolta över att vi lever i ett samhälle med ambitionen att vara öppet och accepterande gentemot den mångfald som finns ibland oss. Gemensamt för merparten av de svenska politiska partierna, är att vi trots alla oenigheter är överens om att alla har rätt till att älska den man vill. Detta utgör en gemensam grund för de flesta av oss.

Det konkreta beviset på hur denna värdering har satt sin prägel på vårt samhälle ser vi som tydligast under evenemang som Prideveckan då vi gemensamt står upp för en rättighet som tyvärr inte är en självklarhet för alla. Här i Sverige är vi långt ifrån i mål när det kommer till hbtq-personers rättigheter även om vi har kommit en bra bit på vägen. Sedan 1998 firar vi Pride, sedan 2009 lagstadgades rätten till samkönat äktenskap och det råder en bred förståelse och acceptans gentemot htbq-personer.

I år går Pride under parollen ”Vi behövs”. Men trots att de flesta av oss är medvetna om hur mångfald berikar vårt samhälle har hbtq-personer både svårare att få jobb och får lägre inkomst än genomsnittet, enligt en professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet, och enligt en undersökning från tidningen Dagens Samhälle vågar endast en av fem homo-, bi- och transpersoner vara öppna med sin läggning på jobbet. Ska vi vara seriösa med vår ambition om öppenhet och acceptans så är detta orättvisor som måste bekämpas.

Vi socialdemokrater är stolta över att driva på för en skola, vård, äldreomsorg och rättsväsende med lämpliga resurser och kunskaper för att bemöta hbtq-personers behov, både nationell och kommunal nivå. I vår skuggbudget för Sigtuna kommun 2020 specificerade vi behovet av att åtgärda de kunskapsunderskott som finns genom att ta fram en särskild handlingsplan för att öka hbtq-kompetensen i alla kommunens verksamheter. Under RFSL senaste kartläggning från 2016 om kommuners handlingsplaner för hbtq-kompetens, var det endast tre av Stockholms läns 26 kommuner som hade tagit fram specifika handlingsplaner med hbtq-personer i åtanke och i år verkar Sigtuna kommun tyvärr bli utan en plan igen.

Vi vet att Sigtuna kan bättre och att kunskapen och kompetensen om hbtq-personers situation måste öka för att kunna garantera vårt mål om en likvärdig kommunal service till alla som bor och vistas i Sigtuna kommun. Oavsett om det är inom skola eller äldreomsorg är det kommunens uppgift att säkerställa att detta krav uppnås. Kunskap och kompetens är avgörande för att förebygga den diskriminering och utsatthet som ofta resulterar i psykisk ohälsa för personer i ett samhälle där alla behövs!

  • Marie Axelsson (S), oppositionsråd
sigtunavatten_standard

Många SD-väljare torde känna sig svikna

Insändare Vid kommunvalet 2014 fick Sverigedemokraterna 2194 röster (8,67 procent) och blev tredje största parti i kommunfullmäktige med 5 mandat. Från att dittills ha framstått som marginella figurer vid fullmäktigemötena började SD nu uppträda som en traditionell partigrupp, om än en amatörmässig sådan. Till exempel röstade SD-gruppen alltid på den borgerliga budgeten, fast man kunde ha lagt ner sina röster.

happyhomes_2019

Skolan måste tala klarspråk om porr och heder

Insändare Skolstart och dags för ett nytt läsår, men den utökade sex- och samlevnadsundervisning som Centerkvinnorna under lång tid har arbetat för dröjer. I det förslag som Skolverket nyligen presenterade göms ord som pornografi och hedersproblematik bakom diffusa formuleringar. Det är hög tid att skolan talar klarspråk om sex och relationer.

”Hållbart flygande”? – en naiv teknikoptimism!

Insändare I en debattartikel i SvD om Arlandas utbyggnad och flygandets ökning (sammanfattad i en nyhetsartikel i Märsta.nu) visar ledande M-politiker i länet att de saknar insikt om det krisartade, akuta läget i klimatutvecklingen, om svenskarnas och Sveriges klimatpåverkan och om flygets betydande del av denna.

defacto_helsida

Vad innehöll kommunens resultat 2018 – egentligen?

Insändare ”I Mål och Budget 2020-2022 fortsätter det helt nödvändiga reformarbete som påbörjades 2018 och 2019. Det systematiska arbetet för att få en svag ekonomi i balans...börjar nu visa resultat.”... ”På bara några år har ett underskott på 30 miljoner kronor* vänts till ett överskott på 50 miljoner.”

ica_valsta_choklad
sommar_centrum
arlanda_golf_juli

Miljardsatsning på landsbygden

Insändare Vi i Sigtuna kommun drabbades hårt av fjolårets extrema torka, och allt går inte att räkna hem i pengar. För de företagare som har blivit av med sin skog eller tvingats göra sig av med boskap är det fortfarande en lång resa tillbaka. Centerpartiet ser nu till så att hela landet prioriteras och att vi får möjlighet att stötta upp och avhjälpa de mest akuta behoven efter extremsommaren 2018.

Nöjesflyg mindre – för klimatets skull

Insändare I februari i år kom en uppdaterad version av Chalmers-rapporten ”Kimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor”. Forskarna hade gått igenom 2017 års siffror och nu inkluderat resornas utsläpp hela vägen till slutdestinationen, dvs även efter mellanlandning, liksom den så kallade höghöjdseffekten.

Mer pengar till tjej- och kvinnojourer

Insändare Vi måste ta kvinnors utsatthet och otrygghet på allvar. Allt för många kvinnor utsätts för hat, hot och våld. Den ofrihet som drabbar många kvinnor kräver därför krafttag och politisk handling. Hedersförtryck och psykisk och misshandel ska inte få förekomma.

Lovade att skapa ordning och reda

Insändare I valet 2018 lovade vi inte allt till alla, men att hålla det vi lovade. Vi lovade stoppa mygel och korruption, skapa ordning och reda i ekonomin, arbeta för ökad trygghet och prioritera kommunens kärnverksamheter. Väljarna litade på oss och röstade för en tydlig alliansmajoritet i Sigtuna kommun. Nu verkställer vi löftena med tuffa och nödvändiga prioriteringar för invånarnas bästa.

Sigtuna kommun sviker sina anställda

Insändare Vi ser nu en stark reaktion på arbetsplatser och bland medborgarna på de nedskärningar som den styrande högermajoriteten gör i kommunens verksamheter. Även vi i Vänsterpartiet är mycket oroliga – både för hur detta påverkar våra medborgare och för hur kommunen agerar som arbetsgivare.

connys
nrh
defacto_outsider
arlanda_golf_juli2_outsider