sommar
300 äldre lockades till Äldreriksdagen i Mor Johannes kyrkaFoto: Sigtuna kommun
Rebecka OlssonFoto: Sigtuna kommun
Ibrahim KhalifaFoto: Sigtuna kommun

Äldreriksdag för fjärde gången

I torsdags arrangerade Sigtuna kommun en Äldreriksdag för fjärde året i rad. Ett 30-tal utställare var med och presenterade sig för de äldre.

”Äldreriksdagen” har blivit en tradition i Sigtuna kommun, det var fjärde året i rad som den arrangerades i Mor Johannes Kyrka i Valsta. Samtliga kommuninvånare över 65 år, 7200 personer, hade fått en personlig inbjudan. Kommunstyrelsens ordförande Ibrahim Khalifa (S) öppningstalade och Äldre- och omsorgsnämndens ordförande Gunilla Johansson (S) följde upp. De pratade båda om utmaningar som finns och satsningar som görs:
– Vi måste ha bra boende för alla äldre och personer med olika behov, till exempel särskilda boenden för den som inte kan bo kvar hemma, och det kräver stora investeringar. För att investeringarna ska göras så klokt som möjligt krävs ett brett samarbete och att vi politiker har en ständig dialog med er äldre, sa Khalifa.

Rebecka Olsson, planarkitekt på Stadsbyggnadskontoret, berättade om att invånarantalet i kommunen kommer att öka och att den största ökningen kommer bestå av personer över 65. Det kräver i sin tur att det byggs fler bostäder för äldre. Några bostadsbolag som redan idag bygger bostäder för äldre var med bland utställarna. Rebecka Olsson berättade även om hur kommunen öppnat upp naturområden samt att cykelvägar i Sigtuna och Rävsta håller på att rustas upp. KTH var en av de 30 utställarna och de visade upp tekniska hjälpmedel som finns att tillgå för den som har behov.

logistik_sigtuna
fme_helsida
sommar_centrum
sbrf_helsida
ica_valsta_choklad

Elevresultat kvar på förra årets nivåer

Nyheter Sigtuna kommun uppger att gymnasiebehörighet och måluppfyllelse ser ut att ligga kvar på samma nivå som förra året: - Vår resa att bli en av de bästa skolkommunerna fortsätter och det är väldigt glädjande att våra goda resultat kvarstår, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

defacto_helsida

Hemtjänsten privatiseras efter nyår

Notiser Kommunfullmäktige har klubbat igenom LOV i hemtjänsten, Lagen om valfrihetssystem. Efter nyår sker den första förändringen: - Målet är att skapa valfrihet för våra invånare och det här är ett första led i det. Hur många olika aktörer som kommer att upphandlas och i vilken omfattning det blir till en början, är sådant som vi kommer att arbeta fram under hösten, säger Karsten Bjärbo (KD), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

happyhomes_2019

Kommunen topprankas i kvinnofridsarbete

Nyheter Sigtuna kommun är bäst i länet på att skydda kvinnor mot mäns våld enligt den senaste Kvinnofridsbarometern: - Sigtuna kommun har i flera år stöttat kvinnojouren som gör ett fantastiskt jobb, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

colorama_april2

Nya bussar rullade ut i kommunen

Notiser De nya bussarna har rullat ut från depån i Märsta i samband med att Transdev tar över efter Arriva: - När ett trafikområde byter trafikoperatör så görs det från ena dagen till den andra och förberedelserna inför trafikstarten har pågått i flera månader, säger Fredrik Beckius, affärschef för Stockholm Nord på Transdev Sverige AB.

sigtunavatten_standard

Många väntar på särskilt boende

Nyheter Sigtuna kommun har en kö på 32 personer till särskilda boenden: - Jag får intrycket av att man försöker minska kön med mer hemtjänst, säger sigtunabon Sverker Johansson som är engagerad i äldrefrågor.

defacto_outsider
sportfiske_sommar
sbrf_outsider
connys
fme_outsider
colorama_april
nrh