sap_pan
Foto: Jamshid Jamshidi/Genrebild

Äldreomsorgspersonal utbildas för att bekämpa undernäring

Under sommaren har Sigtuna kommun fattat beslut om att utbilda all personal inom äldreomsorgen för att bekämpa undernäring bland de äldre.

panorama_centrum

Eftersom undernäring är ett problem bland seniorer i landet vill Sigtuna kommun göra något åt saken, dessutom visar siffror från Socialstyrelsen att nästan 6 av 10 av de äldre är i riskzon inom Sigtuna kommuns verksamheter. Därför satsar man på utbildning av all personal inom äldreomsorgen.

Undernäring ökar risk för svårläkta sår och infektioner och kan ge minskad muskelmassa samt kan risk för fallskador och försämrad psykisk hälsa. Om personalen är vaksam för det kan insatser sättas in. Personalen på särskilda boenden och inom hemtjänsten ha därmed en viktig roll.

För att höja kompetensen inom äldreomsorgen har kommunen fått statsbidrag. Alla anställda kommer att gå en digitalutbildning för ökad kometens kring hur tecken på undernäring kan upptäckas och hur personalen då ska agera.
– Den här satsningen som kommer att göra skillnad för våra invånare. Ett kunskapslyft kring mat och måltider kommer att ge ökad livskvalité, uppger Åsa Storgärds Lundin, chef för Måltidsservice i Sigtuna kommun.

helsida_sfs
centrum_sommar2022_helsida
connys_helsida
defacto_helsida
mote_helsida
pantamera_avc_helsida
social_helsida
mp_helsida_april
kso_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

pantamera_out
kso-duell_out
mp_outsider2022
moderat_outsider
centrum_sommar_outsider2022
outsider_social
sfs_out
ridskola_2020_outsider
swedol_outsider
connys
nrh
mote_outsider