januari
Foto: Jamshid Jamshidi/Genrebild

Äldreomsorgen saknar en plan

Efter två och ett halv års ledning av nuvarande majoritet (M, C, KD, L, KD, SfS) finns det fortfarande inte någon ny övergripande plan framtagen för äldreomsorgen.

centrum_artikel

Planen för hemtjänsten är privatisering. Josefin Brodd (M), ordförande i äldre-och omsorgsnämnden, hävdar att detta kommer att medföra en högre kvalitet. Det finns inga generella vetenskapliga bevis som styrker detta.

Enligt mätningar utförda av Socialstyrelsen har Sigtuna kommun numera Sveriges tredje sämsta hemtjänst. När man gjort en brukarbedömning om helhetssynen på hemtjänsten inom äldreomsorgen så visar det sig att den för hela landet ligger strax under 90% medan den i Sigtuna kommun är under 75%.

En försämring med 10% jämfört med året innan, observera under det moderatledda styret. Trots detta vet vi att vi har en fantastisk personal som sliter varje dag både inom hemtjänsten och på våra äldreboenden. Det är de ekonomiska medlen som är otillräckliga inte personalen.

Anledningen till försämringen är troligtvis ett resultat av de kraftiga nedskärningar som gjorts inom hemtjänsten och att antalet timanställda ökat p.g.a. omställningen inför den kommande privatiseringen som den nuvarande moderatledda majoriteten genomför fr.o.m. 1 april i år. Josefin Brodd och hennes borgerliga kamrater insisterar på att de genom en privatisering ska förbättra kvaliteten.

Hur ser situationen ut på de särskilda boendena och hur många äldre personer står i kö för att få en plats där? Just nu finns 22 äldre personer som väntar på att få en lägenhet. Dessutom köper Sigtuna kommun 30 externa lägenheter i särskilda boenden inom andra kommuner, samtidigt som ett helt nytt privatdrivet särskilt boende öppnats i Sigtuna Stadsängar.

Idag köper Sigtuna kommun endast fem lägenheter där och väljer således att låta våra äldre få lägenheter i särskilda boenden inom andra kommuner. Tilläggas bör att Sigtuna kommun har fått rapportera till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) då över 30 personer inte fått lägenheter på särskilt boende inom lagstadgad tid. Kommunen riskerar p.g.a. detta att få ett vite, alltså behöva betala 4-6 miljoner kronor.

Förra året då kommunen äntligen fick ett tillskott på 23,9 miljoner valde kommunledningen att lägga pengarna på hög i en post kallad ”omställningsarbete”. I år kommer Sigtuna kommun att få 24,7 miljoner från regeringen i välfärdssatsningar. Vore det inte en bra idé att satsa på att köpa fler lägenheter på det särskilda boendet i Sigtuna Stadsängar, utöka personalen på våra särskilda boenden och ge de äldre den guldkanten i vardagen som de förtjänar.

Detta är precis vad vi Socialdemokrater har frågat den moderatledda kommunledningen i kommunfullmäktige, dessvärre utan gehör. Vi vill att välfärdsmiljonerna går direkt till de verksamheter som behöver dem mest, och inte till att bekosta kommunledningens privatiseringar. Vår plan är en äldreomsorg där våra äldre får den omsorg de har rätt till.

  • Gunilla Johansson (S), gruppledare Äldre- och omsorgsnämnden

Svar från Moderaterna: Problemen vi brottas med idag är ett arv från det socialdemokratiska styret

Gunilla Johansons argumentation är häpnadsväckande och saknar helt historisk förankring. Jag har under många år varit ledamot i nämnden då Gunilla Johansson var ordförande. Under den tiden diskuterade vi de låga resultaten inom hemtjänsten, nämnden visade stora ekonomiska underskott under många år och det var platsbrist på våra särskilda boenden. Allt det som Gunilla Johansson påstår att vi har orsakat under vår hittills korta tid i majoritet!

Varför var inte Socialdemokraterna villiga att satsa pengar för att förbättra äldreomsorgen i Sigtuna kommun när de själva satt vid makten? Pengar är ju enligt Gunilla Johansson det enda sättet att höja kvaliteten. De problem vi brottas med inom äldreomsorgen idag är ett direkt arv från det tidigare socialdemokratiska styret av Sigtuna kommun.

Det vi gör nu är att ta ett helhetsgrepp för att förbättra kvaliteten inom äldreomsorgen, med början inom hemtjänsten. Socialdemokraterna och fackförbunden målar på ett förkastligt sätt upp en negativ bild av privat hemtjänst. Det skapar oro hos både brukare och anställda. Vi är trygga i den väg vi har valt.

Enligt Socialstyrelsens årliga undersökning är privata utförare av hemtjänst bättre än de kommunala på 12 av 17 kvalitetsparametrar (2018). Detta är siffror som tydligt visar att en upphandlad hemtjänst innebär en kvalitetshöjning. Det pågår även ett intensivt arbete med få kontroll över volymutvecklingen inom äldreomsorgen för att säkra att vi framåt har tillräcklig kapacitet när det gäller boendeplatser.

Gunilla Johansson påstår vidare i sin insändare att tillskottet på 23,9 miljoner under 2019 lades på hög. Det stämmer inte. Faktum är att merparten av de pengarna kommer äldreomsorgen till gagn både genom tillskott för volymökningar och för omställningsarbetet inom hemtjänsten.

  • Josefin Brodd (M), ordförande äldre- och omsorgsnämnden

Varför dröjde lunchlådorna?

Insändare När gymnasieskolan i mars månad 2020 gick över till distansundervisning på grund av coronapandemin föreslog vi Socialdemokrater att eleverna skulle kunna erbjudas att hämta ut take-away lunch på lokala restauranger i kommunen, där kommunen då skulle stå för merparten av kostnaden (upp till 75 kronor).

defacto_helsida

Bostadsprogrammet skapar ökad segregation

Insändare Kommunledningen har nyligen klubbat ”Mål och budget 2021-2023” och där finns två bilagor, nr 4 och 5, som i hög grad kommer att påverka oss då det gäller boendet och vilka som är välkomna att bo i vår kommun.

connys_helsida
speedy_vinter_helsida
centrum_helsida2020
meko_helsida
happyhomes_sommar2020

Var är Kristdemokraternas tidigare kommunala satsningar på de äldre?

Insändare Kristdemokraterna (KD) har tydligen ändrat politisk inriktning eftersom de nu säger att de ska satsa på både personlig omvårdnad och medicinsk kompetens genom att höja kompetens hos medarbetarna. 2020 har verkligen varit ett år som påvisat de brister som finns inom äldreomsorgen. Därför tycker vi socialdemokrater att de satsningar som nu presenterats är bra, men vi anser att det är för lite och vi vill mer.

januari_helsida
budget 2021

Stärkt ekonomi rustar Sigtuna kommun inför kommande utmaniningar

Insändare I den numera välanvända arbetsformen, det vill säga på distans, ägde i måndags årets budgetfullmäktigesammanträde rum och budgeten för Sigtuna kommun 2021-2023 fastställdes. Sammanträdet genomfördes utan större komplikationer och vi vill passa på att tacka alla inblandade – framförallt presidiet – för stort tålamod och starkt engagemang!

agy_oppethus-helsida

Slutreplik: Moderaternas segregationspolitik måste granskas

Insändare Den här debatten handlar om att den moderatledda kommunledningen ägnar sig åt olaglig social dumpning.

2020_helsida

Menar Axelsson (S) allvar när hon vill ge nyanlända förtur i bostadskön?

Insändare Vi tror att alla som läser Marie Axelssons något märkliga inlägg upptäcker en tydlig sak – hon undviker att svara på huvudfrågan. Tänker Socialdemokraterna i Sigtuna alltså ge nyanlända en gräddfil och låta dem gå före tusentals människor som stått många år i bostadskön?

prima_helsida

Nyanlända ska inte ha förtur i bostadskön

Insändare För ganska exakt ett år sedan skrev vi en insändare på samma tema, under våren 2020 var frågan aktuell i samband med ändringar i EBO-lagen och nu är det alltså dags för en tredje gång.

ridskola2020_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

nrh
agy-outsider
connys
speedy_vinter2020_outsider
moderat_outsider_jan
sigtuna_vatten_outsider
centrum_sommar_out
swedol_outsider
meko_outsider
prima_outsider
ridskola_2020_outsider