defacto_pan2020
Foto: Jamshid Jamshidi/Genrebild

Äldreomsorgen saknar en plan

Efter två och ett halv års ledning av nuvarande majoritet (M, C, KD, L, KD, SfS) finns det fortfarande inte någon ny övergripande plan framtagen för äldreomsorgen.

centrum_artikel

Planen för hemtjänsten är privatisering. Josefin Brodd (M), ordförande i äldre-och omsorgsnämnden, hävdar att detta kommer att medföra en högre kvalitet. Det finns inga generella vetenskapliga bevis som styrker detta.

Enligt mätningar utförda av Socialstyrelsen har Sigtuna kommun numera Sveriges tredje sämsta hemtjänst. När man gjort en brukarbedömning om helhetssynen på hemtjänsten inom äldreomsorgen så visar det sig att den för hela landet ligger strax under 90% medan den i Sigtuna kommun är under 75%.

En försämring med 10% jämfört med året innan, observera under det moderatledda styret. Trots detta vet vi att vi har en fantastisk personal som sliter varje dag både inom hemtjänsten och på våra äldreboenden. Det är de ekonomiska medlen som är otillräckliga inte personalen.

Anledningen till försämringen är troligtvis ett resultat av de kraftiga nedskärningar som gjorts inom hemtjänsten och att antalet timanställda ökat p.g.a. omställningen inför den kommande privatiseringen som den nuvarande moderatledda majoriteten genomför fr.o.m. 1 april i år. Josefin Brodd och hennes borgerliga kamrater insisterar på att de genom en privatisering ska förbättra kvaliteten.

Hur ser situationen ut på de särskilda boendena och hur många äldre personer står i kö för att få en plats där? Just nu finns 22 äldre personer som väntar på att få en lägenhet. Dessutom köper Sigtuna kommun 30 externa lägenheter i särskilda boenden inom andra kommuner, samtidigt som ett helt nytt privatdrivet särskilt boende öppnats i Sigtuna Stadsängar.

Idag köper Sigtuna kommun endast fem lägenheter där och väljer således att låta våra äldre få lägenheter i särskilda boenden inom andra kommuner. Tilläggas bör att Sigtuna kommun har fått rapportera till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) då över 30 personer inte fått lägenheter på särskilt boende inom lagstadgad tid. Kommunen riskerar p.g.a. detta att få ett vite, alltså behöva betala 4-6 miljoner kronor.

Förra året då kommunen äntligen fick ett tillskott på 23,9 miljoner valde kommunledningen att lägga pengarna på hög i en post kallad ”omställningsarbete”. I år kommer Sigtuna kommun att få 24,7 miljoner från regeringen i välfärdssatsningar. Vore det inte en bra idé att satsa på att köpa fler lägenheter på det särskilda boendet i Sigtuna Stadsängar, utöka personalen på våra särskilda boenden och ge de äldre den guldkanten i vardagen som de förtjänar.

Detta är precis vad vi Socialdemokrater har frågat den moderatledda kommunledningen i kommunfullmäktige, dessvärre utan gehör. Vi vill att välfärdsmiljonerna går direkt till de verksamheter som behöver dem mest, och inte till att bekosta kommunledningens privatiseringar. Vår plan är en äldreomsorg där våra äldre får den omsorg de har rätt till.

  • Gunilla Johansson (S), gruppledare Äldre- och omsorgsnämnden

Svar från Moderaterna: Problemen vi brottas med idag är ett arv från det socialdemokratiska styret

Gunilla Johansons argumentation är häpnadsväckande och saknar helt historisk förankring. Jag har under många år varit ledamot i nämnden då Gunilla Johansson var ordförande. Under den tiden diskuterade vi de låga resultaten inom hemtjänsten, nämnden visade stora ekonomiska underskott under många år och det var platsbrist på våra särskilda boenden. Allt det som Gunilla Johansson påstår att vi har orsakat under vår hittills korta tid i majoritet!

Varför var inte Socialdemokraterna villiga att satsa pengar för att förbättra äldreomsorgen i Sigtuna kommun när de själva satt vid makten? Pengar är ju enligt Gunilla Johansson det enda sättet att höja kvaliteten. De problem vi brottas med inom äldreomsorgen idag är ett direkt arv från det tidigare socialdemokratiska styret av Sigtuna kommun.

Det vi gör nu är att ta ett helhetsgrepp för att förbättra kvaliteten inom äldreomsorgen, med början inom hemtjänsten. Socialdemokraterna och fackförbunden målar på ett förkastligt sätt upp en negativ bild av privat hemtjänst. Det skapar oro hos både brukare och anställda. Vi är trygga i den väg vi har valt.

Enligt Socialstyrelsens årliga undersökning är privata utförare av hemtjänst bättre än de kommunala på 12 av 17 kvalitetsparametrar (2018). Detta är siffror som tydligt visar att en upphandlad hemtjänst innebär en kvalitetshöjning. Det pågår även ett intensivt arbete med få kontroll över volymutvecklingen inom äldreomsorgen för att säkra att vi framåt har tillräcklig kapacitet när det gäller boendeplatser.

Gunilla Johansson påstår vidare i sin insändare att tillskottet på 23,9 miljoner under 2019 lades på hög. Det stämmer inte. Faktum är att merparten av de pengarna kommer äldreomsorgen till gagn både genom tillskott för volymökningar och för omställningsarbetet inom hemtjänsten.

  • Josefin Brodd (M), ordförande äldre- och omsorgsnämnden
speedy_helsida
coronakrisen

Upp till bevis, Marie Axelsson

Insändare Den pågående krisen orsakad av Corona sätter stor press på såväl enskilda individer som företag och samhällsfunktioner. Det är då viktigare än någonsin att försöka hålla ihop och hjälpas åt.

studenten2020_helsida
connys_helsida
kcbygg_helsida
studeravidare_helsida
sommarlov_helsida
defacto_helsida

Repliken: Med symbolpolitik som affärsidé

Insändare Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill gärna framstå som sanna förkämpar i miljö- och klimatdebatten. Den faktiska politiken visar dock att det mesta handlar om symbolpolitik och tomma ord, något som blev extra tydligt vid kommunfullmäktigemötet den 19 december.

Vi säger nej till P-avgifterna!

Insändare Att den moderatledda kommunledningen ska införa parkeringsavgifter på kommunens pendlarparkeringar, från och med den första februari, har nog inte undgått någon kommuninvånare. Vi i oppositionen säger enhälligt nej! Vi anser att det är fel av den moderatledda kommunledningen att med stöd av SD införa avgifter för de kommuninvånare som väljer att åka kollektivt med tåg till jobbet.

Hemtjänsten: Stora fördelar med kommunen som utförare

Insändare Under vintern/våren 2020 blir kommunens hemtjänst för äldre aktuell på ett särskilt sätt. Frågan om vem som ska utföra hemtjänsten hos äldre kommer att diskuteras. Kommunen vill från från 1:a april slippa ifrån ansvaret att med egen personal utföra beviljad service och omvårdnad. Utförare av hemtjänsten ska i stället, är avsikten, privata aktiebolag vara.

Miljöpolitiken angår oss alla, Olov Holst!

Insändare Vi oppositionspartier är positiva till att kommunen nu tar Agenda 2030 och därmed FN:s 17 globala miljömål på allvar . Vi är däremot missnöjda med att den moderatledda kommunledningen utesluter oss från kommunens strategiska miljöarbete.

Socialdemokraternas höga svansföring i frågan om närakuten på Löwenströmska ekar tomt

Insändare Vi är lika missnöjda som de röda partierna gällande att Löwenströmska blir utan närakut – men konstaterar också att de saknar en lösning i frågan. De tillför varken mer pengar eller röstar för ett annat alternativ.

sigtuna_vatten_outsider
kcbygg_outsider
speedy_outsider
nrh
studeravidare_outsider
studenten2020_outsider
sommarlov_outsider
swedol_outsider
ridskola_2020_outsider