center_pan21
Foto: Jamshid Jamshidi/Genrebild

Äldreomsorgen saknar en plan

Efter två och ett halv års ledning av nuvarande majoritet (M, C, KD, L, KD, SfS) finns det fortfarande inte någon ny övergripande plan framtagen för äldreomsorgen.

centrum_artikel

Planen för hemtjänsten är privatisering. Josefin Brodd (M), ordförande i äldre-och omsorgsnämnden, hävdar att detta kommer att medföra en högre kvalitet. Det finns inga generella vetenskapliga bevis som styrker detta.

Enligt mätningar utförda av Socialstyrelsen har Sigtuna kommun numera Sveriges tredje sämsta hemtjänst. När man gjort en brukarbedömning om helhetssynen på hemtjänsten inom äldreomsorgen så visar det sig att den för hela landet ligger strax under 90% medan den i Sigtuna kommun är under 75%.

En försämring med 10% jämfört med året innan, observera under det moderatledda styret. Trots detta vet vi att vi har en fantastisk personal som sliter varje dag både inom hemtjänsten och på våra äldreboenden. Det är de ekonomiska medlen som är otillräckliga inte personalen.

Anledningen till försämringen är troligtvis ett resultat av de kraftiga nedskärningar som gjorts inom hemtjänsten och att antalet timanställda ökat p.g.a. omställningen inför den kommande privatiseringen som den nuvarande moderatledda majoriteten genomför fr.o.m. 1 april i år. Josefin Brodd och hennes borgerliga kamrater insisterar på att de genom en privatisering ska förbättra kvaliteten.

Hur ser situationen ut på de särskilda boendena och hur många äldre personer står i kö för att få en plats där? Just nu finns 22 äldre personer som väntar på att få en lägenhet. Dessutom köper Sigtuna kommun 30 externa lägenheter i särskilda boenden inom andra kommuner, samtidigt som ett helt nytt privatdrivet särskilt boende öppnats i Sigtuna Stadsängar.

Idag köper Sigtuna kommun endast fem lägenheter där och väljer således att låta våra äldre få lägenheter i särskilda boenden inom andra kommuner. Tilläggas bör att Sigtuna kommun har fått rapportera till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) då över 30 personer inte fått lägenheter på särskilt boende inom lagstadgad tid. Kommunen riskerar p.g.a. detta att få ett vite, alltså behöva betala 4-6 miljoner kronor.

Förra året då kommunen äntligen fick ett tillskott på 23,9 miljoner valde kommunledningen att lägga pengarna på hög i en post kallad ”omställningsarbete”. I år kommer Sigtuna kommun att få 24,7 miljoner från regeringen i välfärdssatsningar. Vore det inte en bra idé att satsa på att köpa fler lägenheter på det särskilda boendet i Sigtuna Stadsängar, utöka personalen på våra särskilda boenden och ge de äldre den guldkanten i vardagen som de förtjänar.

Detta är precis vad vi Socialdemokrater har frågat den moderatledda kommunledningen i kommunfullmäktige, dessvärre utan gehör. Vi vill att välfärdsmiljonerna går direkt till de verksamheter som behöver dem mest, och inte till att bekosta kommunledningens privatiseringar. Vår plan är en äldreomsorg där våra äldre får den omsorg de har rätt till.

  • Gunilla Johansson (S), gruppledare Äldre- och omsorgsnämnden

Svar från Moderaterna: Problemen vi brottas med idag är ett arv från det socialdemokratiska styret

Gunilla Johansons argumentation är häpnadsväckande och saknar helt historisk förankring. Jag har under många år varit ledamot i nämnden då Gunilla Johansson var ordförande. Under den tiden diskuterade vi de låga resultaten inom hemtjänsten, nämnden visade stora ekonomiska underskott under många år och det var platsbrist på våra särskilda boenden. Allt det som Gunilla Johansson påstår att vi har orsakat under vår hittills korta tid i majoritet!

Varför var inte Socialdemokraterna villiga att satsa pengar för att förbättra äldreomsorgen i Sigtuna kommun när de själva satt vid makten? Pengar är ju enligt Gunilla Johansson det enda sättet att höja kvaliteten. De problem vi brottas med inom äldreomsorgen idag är ett direkt arv från det tidigare socialdemokratiska styret av Sigtuna kommun.

Det vi gör nu är att ta ett helhetsgrepp för att förbättra kvaliteten inom äldreomsorgen, med början inom hemtjänsten. Socialdemokraterna och fackförbunden målar på ett förkastligt sätt upp en negativ bild av privat hemtjänst. Det skapar oro hos både brukare och anställda. Vi är trygga i den väg vi har valt.

Enligt Socialstyrelsens årliga undersökning är privata utförare av hemtjänst bättre än de kommunala på 12 av 17 kvalitetsparametrar (2018). Detta är siffror som tydligt visar att en upphandlad hemtjänst innebär en kvalitetshöjning. Det pågår även ett intensivt arbete med få kontroll över volymutvecklingen inom äldreomsorgen för att säkra att vi framåt har tillräcklig kapacitet när det gäller boendeplatser.

Gunilla Johansson påstår vidare i sin insändare att tillskottet på 23,9 miljoner under 2019 lades på hög. Det stämmer inte. Faktum är att merparten av de pengarna kommer äldreomsorgen till gagn både genom tillskott för volymökningar och för omställningsarbetet inom hemtjänsten.

  • Josefin Brodd (M), ordförande äldre- och omsorgsnämnden

repliken: Vaccinet är vägen ur pandemin

Insändare Pandemin och de restriktioner den medfört har begränsat friheten för oss alla. Ett nödvändigt ont för att skydda liv och hälsa, ett ansvar vi gemensamt tagit för att ta hand om varandra.

2020_helsida
coronapandemin

Oroväckande att Liberalerna vill införa vaccinpass

Insändare Det är högst oroväckande att somliga politiker i detta land både på riks- och regionnivå talar för att införa vaccinationspass.

slutreplig Miljöpartiet vill se ärliga politiker

Insändare Miljöpartiet har uppmärksammat kommunledningen, men främst invånarna i Märsta, på en anmälan om avverkning. Mats Weibull (M) kallar det ”medieutspel”. Vi kallar det öppenhet och ärlighet mot kommuninvånare. Kommunledningen har samma underlag som vi, men väljer att inte agera och skyller på en liten skalbagge.

julmarknad_helsida
centrum_helsida2020

Lägenhetshotellet får bakläxa

Insändare Under förra året framkom att den nybyggda, stora fastigheten vid Ekillaskolan inte innehöll permanentbostäder som utlovat inför byggstart. Istället hyrde man ut lägenheterna till i huvudsak företag, på kort eller lång tid samt dessutom utan tillstånd eller korrekt brandskydd för hotellverksamhet.

flygskola_helsida

Askerson (M) mörkade JO-anmälan för nämnden

Insändare Ordföranden i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Mattias Askerson, Moderaterna, väljer att återigen runda kommunens demokratiska beslutsprocesser. På senaste nämndmötet kritiserades han för att på eget bevåg ha fattat beslut istället för att följa kommunens regler och låta samtliga valda i nämnden få en chans att tycka till.

helsida_var2021
dack-helsida

Sigtuna kommun bör tillstyrka Bromma-utredarens förslag

Insändare I maj i år identifierade och listade vi de fördelar som vi menar skulle komma av en flytt av Swedavias Bromma-verksamhet till Arlanda, detta sett främst ur olika resenärsgruppers och bostadsområdens synvinkel, liksom fördelar för arbetstagare och arbetssökande på Arlanda och för företagen med anknytning till Arlanda. Vi skickade listan bland annat till den utredning om Bromma flygplats som regeringen tillsatt.

slutreplik: ombildningen i sigtuna

Moderaternas politik splittrar kommunen

Insändare Den moderata trion Holst, Langby och Holmgren tar verkligen till brösttoner när de besvarar min artikel om SigtunaHems utförsäljning av 58 lägenheter i Sigtuna Stad. De har fel på varje punkt. Moderaternas bostadspolitik splittrar kommunen medan vår bostadspolitik enar den.

mp_host_helsida

Hyresrätten är hotad

Insändare Vi i Hyresgästföreningen tycker att det är märkligt att bostadsfrågan är så lite med i debatten. Att ha en bostad är ju oerhört viktigt för att få ett bra liv, och det är också en mänsklig rättighet.

replik: Ombildning i Sigtuna

Ska du eller Socialdemokraterna bestämma över ditt boende?

Insändare Sigtunas invånare äger bostadsbolaget SigtunaHem som förvaltar cirka 5000 hyresrätter runtom i kommunen. SigtunaHem skall självklart drivas på ett professionellt sätt och med affärsmässiga mål.

defacto_helsida

Stoppa moderaternas utförsäljning av hyresrätterna

Insändare Mitt under en brinnande bostadskris börjar borgarna nu att sälja ut allmännyttans lägenheter i Sigtuna stad. Dumdristigt och kortsiktigt men helt i linje med deras syn på att hyresrätter är något dåligt som bara bidrar till problem i kommunen.

happyhomes_sommar2020

Icorn är inget kommunalt uppdrag

Insändare Så har då den samlade vänsteroppositionen uttalat sig både en och två gånger i frågan om Sigtuna kommun ska prioritera internationellt solidaritetsarbete framför kommuninvånarnas bästa.

oppethus_helsida
replik: Icorn

Vår demokrati är värdefull

Insändare Olov Holst menar att oppositionen har svårt att skilja på vad som är kommunens kontra statens ansvar och vill göra Sigtuna kommuns tydliga ställningstagande för demokrati och yttrandefrihet till en fråga om enskilda individer. Men demokratiarbetet är inget ansvar man kan skjuta ifrån sig till andra. Som vanligt så ser Moderaterna alltings kostnad och ingentings värde.

replik: Icorn

Moderaterna skjuter ifrån sig ansvaret igen

Insändare Det händer alldeles för ofta att Olov Holst, Moderaterna, skjuter ifrån sig sitt kommunala ansvar och hänvisar till staten. Nu har han fel igen.

connys_helsida
replik: Icorn

Miljöpartiet ställer inte yttrandefrihet mot välfärd

Insändare Det kompakta ointresset för solidaritet verkar göra det svårt för Moderaterna och Olov Holst att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att värna yttrandefriheten genom fortsatt medlemskap i fristadsprogrammet ICORN ska inte ställas mot kommuninvånarnas välfärd.

attacken mot World trade center

Hur minns du 11:e september?

Krönikor För tjugo år sedan inträffade en händelse och vår vardag blev aldrig sig lik igen. Alla som var med den dagen minns det som igår. Detta är min berättelse.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

centrum_sommar_out
mp-outsider
dack-outsider
oppethus_outsider
flygskolan_outsider
sigtuna_vatten_outsider
julmarknad_outsider
ridskola_2020_outsider
connys
nrh
swedol_outsider