defacto_pan2020
Foto: Jamshid Jamshidi/Genrebild

Äldreomsorgen saknar en plan

Efter två och ett halv års ledning av nuvarande majoritet (M, C, KD, L, KD, SfS) finns det fortfarande inte någon ny övergripande plan framtagen för äldreomsorgen.

centrum_artikel

Planen för hemtjänsten är privatisering. Josefin Brodd (M), ordförande i äldre-och omsorgsnämnden, hävdar att detta kommer att medföra en högre kvalitet. Det finns inga generella vetenskapliga bevis som styrker detta.

Enligt mätningar utförda av Socialstyrelsen har Sigtuna kommun numera Sveriges tredje sämsta hemtjänst. När man gjort en brukarbedömning om helhetssynen på hemtjänsten inom äldreomsorgen så visar det sig att den för hela landet ligger strax under 90% medan den i Sigtuna kommun är under 75%.

En försämring med 10% jämfört med året innan, observera under det moderatledda styret. Trots detta vet vi att vi har en fantastisk personal som sliter varje dag både inom hemtjänsten och på våra äldreboenden. Det är de ekonomiska medlen som är otillräckliga inte personalen.

Anledningen till försämringen är troligtvis ett resultat av de kraftiga nedskärningar som gjorts inom hemtjänsten och att antalet timanställda ökat p.g.a. omställningen inför den kommande privatiseringen som den nuvarande moderatledda majoriteten genomför fr.o.m. 1 april i år. Josefin Brodd och hennes borgerliga kamrater insisterar på att de genom en privatisering ska förbättra kvaliteten.

Hur ser situationen ut på de särskilda boendena och hur många äldre personer står i kö för att få en plats där? Just nu finns 22 äldre personer som väntar på att få en lägenhet. Dessutom köper Sigtuna kommun 30 externa lägenheter i särskilda boenden inom andra kommuner, samtidigt som ett helt nytt privatdrivet särskilt boende öppnats i Sigtuna Stadsängar.

Idag köper Sigtuna kommun endast fem lägenheter där och väljer således att låta våra äldre få lägenheter i särskilda boenden inom andra kommuner. Tilläggas bör att Sigtuna kommun har fått rapportera till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) då över 30 personer inte fått lägenheter på särskilt boende inom lagstadgad tid. Kommunen riskerar p.g.a. detta att få ett vite, alltså behöva betala 4-6 miljoner kronor.

Förra året då kommunen äntligen fick ett tillskott på 23,9 miljoner valde kommunledningen att lägga pengarna på hög i en post kallad ”omställningsarbete”. I år kommer Sigtuna kommun att få 24,7 miljoner från regeringen i välfärdssatsningar. Vore det inte en bra idé att satsa på att köpa fler lägenheter på det särskilda boendet i Sigtuna Stadsängar, utöka personalen på våra särskilda boenden och ge de äldre den guldkanten i vardagen som de förtjänar.

Detta är precis vad vi Socialdemokrater har frågat den moderatledda kommunledningen i kommunfullmäktige, dessvärre utan gehör. Vi vill att välfärdsmiljonerna går direkt till de verksamheter som behöver dem mest, och inte till att bekosta kommunledningens privatiseringar. Vår plan är en äldreomsorg där våra äldre får den omsorg de har rätt till.

  • Gunilla Johansson (S), gruppledare Äldre- och omsorgsnämnden

Svar från Moderaterna: Problemen vi brottas med idag är ett arv från det socialdemokratiska styret

Gunilla Johansons argumentation är häpnadsväckande och saknar helt historisk förankring. Jag har under många år varit ledamot i nämnden då Gunilla Johansson var ordförande. Under den tiden diskuterade vi de låga resultaten inom hemtjänsten, nämnden visade stora ekonomiska underskott under många år och det var platsbrist på våra särskilda boenden. Allt det som Gunilla Johansson påstår att vi har orsakat under vår hittills korta tid i majoritet!

Varför var inte Socialdemokraterna villiga att satsa pengar för att förbättra äldreomsorgen i Sigtuna kommun när de själva satt vid makten? Pengar är ju enligt Gunilla Johansson det enda sättet att höja kvaliteten. De problem vi brottas med inom äldreomsorgen idag är ett direkt arv från det tidigare socialdemokratiska styret av Sigtuna kommun.

Det vi gör nu är att ta ett helhetsgrepp för att förbättra kvaliteten inom äldreomsorgen, med början inom hemtjänsten. Socialdemokraterna och fackförbunden målar på ett förkastligt sätt upp en negativ bild av privat hemtjänst. Det skapar oro hos både brukare och anställda. Vi är trygga i den väg vi har valt.

Enligt Socialstyrelsens årliga undersökning är privata utförare av hemtjänst bättre än de kommunala på 12 av 17 kvalitetsparametrar (2018). Detta är siffror som tydligt visar att en upphandlad hemtjänst innebär en kvalitetshöjning. Det pågår även ett intensivt arbete med få kontroll över volymutvecklingen inom äldreomsorgen för att säkra att vi framåt har tillräcklig kapacitet när det gäller boendeplatser.

Gunilla Johansson påstår vidare i sin insändare att tillskottet på 23,9 miljoner under 2019 lades på hög. Det stämmer inte. Faktum är att merparten av de pengarna kommer äldreomsorgen till gagn både genom tillskott för volymökningar och för omställningsarbetet inom hemtjänsten.

  • Josefin Brodd (M), ordförande äldre- och omsorgsnämnden
centrum_helsida2020

Kommunal hemtjänst ska vara ett alternativ!

Insändare Från och med idag, den 1:a april, införs valfrihet i hemtjänsten i Sigtuna kommun. Denna valfrihet består endast av två privata aktörer, där det ena företaget inte får ha mer än 60% av brukarna, sen är valfriheten slut. Känns det som ett aprilskämt? Tyvärr så är det inte det. 

Repliken: Privata intressen styr äldreomsorgen

Insändare Vi Socialdemokrater finner det smickrande att moderaterna ägnar en hel debattartikel åt att kritisera Socialdemokraterna när oroade invånare ställer högst relevanta frågor om äldreomsorgen samt efterfrågar bättre kvalitet. Därför tar vi initiativet att ta replik på Olov Holst och Josefin Brodds svar på Ann-Britt Unnerståles insändare.

speedy_vinter_helsida

Med stabil ekonomi kan vi öka kvaliteten

Insändare Vi har sagt det förr och säger det igen – för att kunna tillhandahålla de välfärdstjänster vi måste till kommuninvånarna krävs en stabil ekonomi som grund. När vi samtidigt måste arbeta med att öka kvaliteten från de bottennivåer som vi tog över efter tidigare socialdemokratiska kommunledningar, krävs det kraftfulla åtgärder och strama tyglar. Annars kommer vi aldrig nå vårt mål att tillhöra de 50 bästa kommunerna i landet att bo, leva och verka i.

Inget bibliotek utan böcker

Insändare Tillgången till böcker är oerhört viktig. Därför kämpar Vänsterpartiet för att så många som möjligt ska ha lätt att nå böckerna. Därför behövs det bibliotek i Valsta där högerstyret nu beslutat att ta bort böckerna.

vardcentral_helsida

Drömvärld eller fakta?

Insändare I sin insändare skriver Niklas Andersson (V) att man absolut ska hålla sig till fakta och fyller på med ”sin” fakta. Vi som känner Niklas som en noggrann och seriös politiker, konstaterar dessvärre att han borde ha läst på lite bättre den här gången.

Varför höjde man inte kvaliteten i äldreomsorgen 2017-2020

Insändare I annonser i märsta.nu skriver Moderaterna att de inte är nöjda med kvaliteten i äldreomsorgen i kommunen. Därför jobbar de hårt på att höja den. De vill satsa på bla ”aktiviter som höjer livskvaliteten” och ”delaktighet och trygghet”. Jag antar att de menar på SÄBO. Det låter väldigt bra. Varför ville de inte det 2017-2020?

2020_helsida

Högerstyret har fel på varje punkt

Insändare Politisk debatt är intressant. Ofta kan man förstå motpartens position utifrån ideologi eller prioriteringar. Men ibland händer det att någon försöker försvara det oförsvarbara och på punkt efter punkt målar in sig i ett hörn. Det såg vi i Högerstyrets text om nedläggningen av biblioteket i Valsta.

internationella kvinnodagen

Systerskap i Sverige och i världen

Insändare Idag är det den internationella kvinnodagen, och i år är det hundra år sedan Sveriges kvinnor röstade för första gången. Men trots att kvinnodagen har firats i Sverige sedan 1912, och Sverige ofta toppar listor om jämställdhet, så är kvinnor och män fortfarande inte jämställda.

sigtunastad_helsida
valsta bibliotek

Repliken: Uppskattar engagemanget i frågan

Insändare Reaktionen lät inte vänta på sig från högerstyret (M, C, L, Kd och SfS) och vi uppskattar att det finns ett engagemang i frågan.

Tre till sex böcker – i veckan

Insändare Genom ett antal utspel hävdar Sigtunavänstern (S och V) att kommunledningen lägger ner Valsta bibliotek. Vänstern häver till och med ur sig att ”Biblioteksdöden kommer till Valsta”. Det är fel, det är faktaresistenta uttalanden och visar på ett häpnadsväckande försök att dölja sina egna tillkortakommanden.

happyhomes_sommar2020

Rädda biblioteket i Valsta

Insändare Den moderatledda kommunledningen har tagit ett beslut om att slänga ut böckerna från biblioteket i Valsta. Detta är något vi vill protestera starkt mot. Ett bibliotek utan böcker är inget bibliotek. Med många vackra ord beskrivs hur man vill utveckla biblioteket men i själva verket handlar det om en nedläggning.

defacto_helsida

Låt kärnkraften vara med och rädda klimatet

Insändare Den senaste tidens viktiga debatt om el - dess produktion, pålitlighet och pris är en värdefull påminnelse om att vi står inför ett vägval i Sverige. Om vi menar allvar med att möta hotet om klimatförändringarna har vi en chans att inleda en utveckling där vårt land visar att det går att samtidigt utvecklas som industrination och ta miljöansvar.

ridskola2020_helsida
connys_helsida

Varför dröjde lunchlådorna?

Insändare När gymnasieskolan i mars månad 2020 gick över till distansundervisning på grund av coronapandemin föreslog vi Socialdemokrater att eleverna skulle kunna erbjudas att hämta ut take-away lunch på lokala restauranger i kommunen, där kommunen då skulle stå för merparten av kostnaden (upp till 75 kronor).

dackskiftarna_helsida

Bostadsprogrammet skapar ökad segregation

Insändare Kommunledningen har nyligen klubbat ”Mål och budget 2021-2023” och där finns två bilagor, nr 4 och 5, som i hög grad kommer att påverka oss då det gäller boendet och vilka som är välkomna att bo i vår kommun.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

sigtunastad_outsider
vardcentral_outsider
sigtuna_vatten_outsider
nrh
ridskola_2020_outsider
connys
speedy_vinter2020_outsider
dackskiftarna_outsider