sap_pan
Foto: Sigtuna kommun/Rosie Alm

Äldreomsorgen får mer pengar för ökad kompetens

Kommunen får 11,5 miljoner kronor för att höja personalens kompetens inom äldreomsorgen.

11,5 miljoner kommer från den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet var syfte är att stärka kommunalt finansierad omsorg genom att ge både befintlig som ny personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid för ökad kompetens. I Sigtuna kommun ska pengarna fördelas både inom hemtjänst och särskilt boende:
– Det är mycket pengar i form av statsbidrag som ska fördelas inom äldreomsorgen under 2021 och det är nödvändigt att det finns en tydlig plan för hur de ska användas. Förhoppningen är att denna satsning ska öka livskvaliteten och välbefinnandet hos de äldre, men också att medarbetarna får en möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll, säger Josefin Brodd (M), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

Inom särskilt boende, SÄBO, ska personal kunna utbilda sig inom demensvård. Privata aktörer inom hemtjänsten kommer också få ta del av pengarna för att utveckla sin verksamhet. De ska bland annat kunna internutbilda personal och ge en bättre introduktion till nyanställda.

ewas_helsida
mp_helsida_april

Risk för skyfall i augusti

Nyheter Under fredagen var det ett kraftigt skyfall i kommunen med stor mängd nederbörd på kort tid. Risken för översvämningar är överhängande när det faller mycket regn på kort tid.

connys_helsida
centrum_sommar2022_helsida
helsida_sfs
social_helsida
defacto_helsida
pantamera_avc_helsida

Brand på Broholmen

Blåljus Det brinner på Broholmen i Sigtuna och brandkåren är på plats med sin brandbåt för att släcka.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

connys
outsider_social
event_outsider
moderat_outsider
mp_outsider2022
sfs_out
ewas_outsider
pantamera_out
centrum_sommar_outsider2022
swedol_outsider
nrh
ridskola_2020_outsider