defacto_pan2020
Foto: Jamshid Jamshidi/Genrebild

Äldreboendena certifieras

Kommunens samtliga äldreboenden ska kvalitetscertifieras.

centrum_artikel

2018 certifierades Ymers särskilda boende enligt Svensk standard. Ymer blev det första i landet som certifierades. Nu avser kommunledningen certifiera samtliga boenden i kommunen. Äldrestandarden är ett kvalitetsverktyg som ger verksamheten stöd i arbetet med kvalitetssäkring enligt ett pressmeddelande från Moderaterna.

När det gäller Ymer har det skett en avsevärd och påvisbar kvalitetshöjning i verksamheten. Bland annat vittnar personal om större delaktighet och att standarden skapar enhetlighet och bra rutiner för uppföljning. Ymer har heller under året inte haft ett enda fall av covid-19.
– Vi har höga ambitioner när det gäller att höja kvaliteten inom äldreomsorgen, och det är därför mycket glädjande att nämnden igår kunde fatta beslutet att samtliga särskilda boenden ska certifieras. Det kommer innebära ett kvalitetslyft som kommer de äldre till godo, säger Josefin Brodd (M), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

meko_helsida
landsbygdsdag
connys_helsida
personal_sandstrom_helsida
2020_helsida
helsida
kkdk_helsida
corner_helsida
fixa_laddplats_helsida
centrum_helsida2020
happyhomes_sommar2020
boisigtuna
ridskola_2020_outsider
outsider
speedy_vinter2020_outsider
centrum_sommar_out
kkdk_outsider
nrh
swedol_outsider
personal_outsider
meko_outsider
laddplats_out
sigtuna_vatten_outsider
corner_outsider
budget_outsider