center_pan21
Susanne Nordling (MP)Foto: Fredrik Hjerling/Miljöpartiet Region Stockholm

Äldre kan söka vård för psykisk ohälsa

Äldre har drabbats hårt av pandemin och den psykiska ohälsan uppges öka: - Det är viktigt att de söker hjälp i tid. Därför är jag glad att vård för psykisk hälsa nu flyttat in på vårdcentralerna. Där kan de få hjälp, säger Susanne Nordling (MP) politiskt ansvarig för psykisk hälsa i Region Stockholm.

Susanne Nordling (MP), politiskt ansvarig för psykisk hälsa i Region Stockholm, uppmanar äldre som mår psykiskt dåligt att söka vård på en vårdcentral. En ny reform är på plats enligt ett pressmeddelande från Miljöpartiet i Region Stockholm. Beslutet togs redan i november men trädde i kraft i februari. Det innebär att alla vårdcentraler ska ha team på plats bestående av läkare, sjuksköterska, samtalsbeandlare, legitimerad psykolog, arbetsterapeut och fysioterapeut. De ska kunna färdigbehandlade de flesta diagnoser som rör lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Enligt en undersökning som gjorts i Stockholm uppger lite mer än hälften av alla tillfrågade att de besväras mer av ensamhet nu än före pandemin.

2020_helsida
happyhomes_sommar2020
connys_helsida
eldsjal-helsida
centrum_helsida2020

Så blir nya brandstationen

Nyheter Brandstationen kommer inom kort att resa sig upp över "Tullen": - Det har varit en lång process med kommun och arkitekter att ta göra materialval och välja färgsättning. Byggnaden gestaltas med murar runtomkring och kläs i sten föra att knyta an till stenkyrkor och liknande, säger Kenneth Bergqvist, projektchef för Brandkåren Attunda.

mp_host_helsida
helsida_var2021
andersojag
bostad_helsida

Här invigs IES Sigtuna

Nyheter Terminen må vara drygt en månad lång men på måndagen invigdes Internationella Engelska skolan officiellt: - Engelska skolan (IES) tillhör en av Sveriges bästa skolor och det är därför oerhört glädjande att jag och ordförande i barn- och ungdomsnämnden Pernilla Bergqvist fick möjligheten att närvara vid invigningen av den nya skolan i Sigtuna stadsängar, säger Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

defacto_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

bostad_outsider
sigtuna_vatten_outsider
ridskola_2020_outsider
nrh
connys
mp-outsider
swedol_outsider
eldsjal-outsider
andersojag_outsider
centrum_sommar_out