sap_pan
Foto: Genrebild/Riksbanken

5,6 miljoner för politik under 2015

Sigtuna kommun betalade under 2015 ut 5,6 miljoner kronor till de politiska partierna i fullmäktige.

Enligt kommunallagen ska kommunen betala ut partistöd baserat på bland annat det antal mandat ett parti har. Partiet ska verka lokalt för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Vad partierna ska använda pengarna till finns det dock inga bestämmelser till:
– Det finns inget i kommunallagen som reglerar partiernas ”inre” arbete det bestämmer partierna själva över, säger Lotta Liedberg på Sveriges kommuner och landsting till märsta.nu

Ny lag om att redovisa vad man gör för pengarna
Utöver partistödet betalar kommunen även ut medel för administrativt stöd, exempelvis kostnader för lokalhyra eller en del av kostnaden för politiska sekreterare. Inte oväntat är det Socialdemokraterna och Moderaterna som fick mest pengar utbetalt. Socialdemokraterna totalt 1,86 miljoner och Moderaterna 1,4 miljoner kronor. Centerpartiet var det parti som fick ut minst totalt sett, bara 156 000 kronor. En ny lag trädde i kraft som innebär att partierna måste redovisa vad de gör för pengarna. Redovisningen ska lämnas in till kommunfullmäktige senast 30 juni 2016.

ewas_helsida
helsida_sfs

Risk för skyfall i augusti

Nyheter Under fredagen var det ett kraftigt skyfall i kommunen med stor mängd nederbörd på kort tid. Risken för översvämningar är överhängande när det faller mycket regn på kort tid.

centrum_sommar2022_helsida
mp_helsida_april
pantamera_avc_helsida
social_helsida
defacto_helsida
connys_helsida

Brand på Broholmen

Blåljus Det brinner på Broholmen i Sigtuna och brandkåren är på plats med sin brandbåt för att släcka.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

outsider_social
event_outsider
pantamera_out
connys
ewas_outsider
sfs_out
nrh
moderat_outsider
ridskola_2020_outsider
swedol_outsider
centrum_sommar_outsider2022
mp_outsider2022