bostadsformedling

40 000 tester i veckan

Region Stockholm startar upp med 40 000 tester i veckan av personer med samhällsviktiga yrken.

centrum_artikel

Nyckelpersoner inom samhällsviktiga yrken som är hemma och är sjuka ska nu testas. Totalt kommer 40 000 per vecka att testas enligt Region Stockholm.
– Vi är redo för att ta prov på ännu fler medarbetare än vi redan gör. Jag vill verkligen uppmana alla som arbetar inom hälso- och sjukvården, omsorgen och andra samhällsviktiga verksamheter och är hemma med symtom att påminna sina chefer om att beställa testning. Det är viktigt att alla de som ingår i dessa grupper tar de prover som erbjuds, säger Elda Sparrelid, chefläkare i Region Stockholm.

Det blir ett så kallat PCR-test som visar om en person är smittad av det virus som orsakar covid-19 vid det tillfälle då provet tas. Länsstyrelsen kommer att informera arbetsgivare som är berörda. Cheferna kommer få beställa testerna till sina medarbetare. Därefter är det egen provtagning sm gäller och man rapporterar in resultatet digitalt.

Genom att provta personer med covid-19-symtom för att utesluta sjukdom kan nyckelpersoner inom samhällsviktiga uppdrag återgå till arbetet om de inte är smittade för att de samhällsviktiga funktionerna ska kunna upprätthållas. Testerna kommer att omfatta bland annat personer inom fjärrvärme, skola, barnomsorg, vatten och avlopp, transport, larmcentraler, post och livsmedel.

speedy_helsida
landsbygd_sigtuna_helsida
studeravidare_helsida
spedition_sigtuna
connys_helsida
brobygget_midgard_helsida
kaa_sigtuna_helsida
sommar_sigtuna2020
brobygget_helsida_valsta
marina_helsida
2020_helsida
happyhomes_sommar2020
centrum_sommar_out
brobygget_midgard_outsider
landsbygd_sigtuna_outsider
marina_outsider
sigtuna_natur_sommar_outsider
ridskola_2020_outsider
brobygget_outsider_valsta
swedol_outsider
studeravidare_outsider
nrh
kaa_outsider
speedy_outsider
sigtuna_vatten_outsider