moderat_sommar
Foto: Henrik Nero/Moderaterna

Ordförandebeslut om försörjningsstöd tas om

Mattias Askerson (M), ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får bakläxa av Förvaltningsrätten för att han inte hanterade frågan gällande att inte betala försörjningsstöd till personer som vistas illegalt i landet på rätt sätt.

centrum_artikel

I januari 2018 fattade Mattias Askerson (M) ett så kallat ordförandebeslut i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden om att personer som vistas illegalt i Sverige inte skulle få försörjningsstöd av Sigtuna kommun. Men ett ordförandebeslut måste anmälas till ansvarig nämnd på nästkommande sammanträde. Av okänd anledning gjordes inte detta enligt Moderaterna utan det gjordes flera månader senare.

När Askerson själv upptäckte misstaget begärde han att hanteringen skulle laglighetsprövas i Förvaltningsrätten. Nu har beslutet kommit och Askersons ordförandebeslut upphävs.
– Jag delar förvaltningsrättens bedömning att anmälan av ordförandebeslutet till nämnden inte har skett enligt gällande lag, säger Mattias Askerson (M). Misstaget ligger på mitt ansvar och för mig är det viktigt att rätta till fel som jag gjort. Det är också grunden till min begäran hos förvaltningsrätten, fortsätter Mattias Askerson.

Dock anser Förvaltningsrätten inte att själva beslutet brutit mot lag utan endast hanteringen. Askerson kommer därför att lyfta fram ett nya beslutsärende med samma innehåll på nästkommande sammanträde:
– Sigtuna kommun ska inte betala ut försörjningsstöd till personer som vistas i Sverige illegalt och därför kommer jag föreslå nämnden att besluta i enlighet med det på nämndens sammanträde i juni, avslutar Mattias Askerson

brobygget_midgard_helsida
marina_helsida
defacto_helsida
connys_helsida
landsbygd_sigtuna_helsida
2020_helsida
sommar_sigtuna2020
happyhomes_sommar2020
studeravidare_helsida
spedition_sigtuna
centrum_helsida2020
kaa_sigtuna_helsida
landsbygd_sigtuna_outsider
centrum_sommar_out
nrh
studeravidare_outsider
kaa_outsider
marina_outsider
brobygget_midgard_outsider
brobygget_outsider_valsta
sigtuna_natur_sommar_outsider
ridskola_2020_outsider
sigtuna_vatten_outsider
speedy_outsider
swedol_outsider