centrum_panorama2020
Foto: Sigtuna kommun

Repliken: Viktig fråga om konst i offentlig miljö

Det är viktiga frågor som Anna-Karin Wetzig tar upp i sin artikel och i Konstrådet hade vi nyligen en lång diskussion om konst i offentlig miljö och den nu utpekade skulpturen på Arlandagymnasiet.

Det är en farlig utveckling om var och en utser sig till censor och vill bestämma vad som ska få visas och vad som ska bort. I förlängningen skulle man kunna förse sig med tuschpennor och gå in på biblioteken och stryka över texter i böcker som för dagen anses misshagliga. Kopplingen som Anna-Karin gör till utställningen i Valsta simhall om demokratifrågor är därför relevant och nödvändig.

Precis som Lill Sjöström föreslog 2017 och som Anna-Karin föreslår nu är det bättre att samtala med elever, lärare och föräldrar om dessa frågor. Att slippa prata om känsliga frågor löser inte problemen, snarare tvärtom underblåser det en utveckling som vi i förlängningen inte vill ha.

Jag vill gärna ta ett initiativ till ett öppet och konstruktivt samtal utan politiska förtecken om hur konsten och demokratin förhåller sig till varandra och vår vardag och en naturlig plats är ju skulpturen på Arlandagymnasiet. Här skulle lärare, elever och företrädare för Kultur- och fritidsförvaltningen kunna mötas och utbyta tankar och synpunkter.

På nästa sammanträde i Kultur- och fritidsnämnden kommer jag därför att ge förvaltningen, genom &Art, uppdraget att erbjuda Arlandagymnasiet en samtalsträff och att genomföra detta i närtid.

Avslutningsvis är det riktigt, som Anna-Karin påpekar, att gåvobrevet säger att konstverket ska placeras så att allmänheten har tillträde. I och med att Arlandagymnasiet sedan en tid har spärrar som kräver passerkort uppfylls inte villkoren i gåvobrevet men jag är säker på att förvaltningarna kommer att hitta en bra lösning på det.

Det är viktigt att understryka att en ev. flytt av skulpturen är en annan fråga som inte ska sammanblandas med den principiella diskussionen om demokrati och konst. Den diskussionen måste fortgå.

  • Lasse Björling (SfS), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden och ledamot i Sigtuna kommuns konstråd
coronakrisen

Upp till bevis, Marie Axelsson

Insändare Den pågående krisen orsakad av Corona sätter stor press på såväl enskilda individer som företag och samhällsfunktioner. Det är då viktigare än någonsin att försöka hålla ihop och hjälpas åt.

marina_helsida
coronakrisen

Rädda företagen

Insändare De flesta är överens att det är helt avgörande nu i vår kommun att både människor och konkurrenskraftiga företag inte slås ut. Annars riskerar vi att få oreparerbara skador på kommunens ekonomi.

speedy_helsida
defacto_helsida
salong_elisabeth_helsida
2020_helsida
happy_homes_mars
festspec_corona_helsida

Repliken: Med symbolpolitik som affärsidé

Insändare Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill gärna framstå som sanna förkämpar i miljö- och klimatdebatten. Den faktiska politiken visar dock att det mesta handlar om symbolpolitik och tomma ord, något som blev extra tydligt vid kommunfullmäktigemötet den 19 december.

Vi säger nej till P-avgifterna!

Insändare Att den moderatledda kommunledningen ska införa parkeringsavgifter på kommunens pendlarparkeringar, från och med den första februari, har nog inte undgått någon kommuninvånare. Vi i oppositionen säger enhälligt nej! Vi anser att det är fel av den moderatledda kommunledningen att med stöd av SD införa avgifter för de kommuninvånare som väljer att åka kollektivt med tåg till jobbet.

centrum_helsida2020

Hemtjänsten: Stora fördelar med kommunen som utförare

Insändare Under vintern/våren 2020 blir kommunens hemtjänst för äldre aktuell på ett särskilt sätt. Frågan om vem som ska utföra hemtjänsten hos äldre kommer att diskuteras. Kommunen vill från från 1:a april slippa ifrån ansvaret att med egen personal utföra beviljad service och omvårdnad. Utförare av hemtjänsten ska i stället, är avsikten, privata aktiebolag vara.

Miljöpolitiken angår oss alla, Olov Holst!

Insändare Vi oppositionspartier är positiva till att kommunen nu tar Agenda 2030 och därmed FN:s 17 globala miljömål på allvar . Vi är däremot missnöjda med att den moderatledda kommunledningen utesluter oss från kommunens strategiska miljöarbete.

ridskola2020_helsida

Socialdemokraternas höga svansföring i frågan om närakuten på Löwenströmska ekar tomt

Insändare Vi är lika missnöjda som de röda partierna gällande att Löwenströmska blir utan närakut – men konstaterar också att de saknar en lösning i frågan. De tillför varken mer pengar eller röstar för ett annat alternativ.

Stabil ekonomi före populistiska utspel

Insändare I opposition kan man kosta på sig att vara både populistisk och ansvarslös. Precis som oppositionsrådet är nu. Tyvärr hade hon och socialdemokraterna samma beteende när de styrde vilket resulterade i de djupa ekonomiska bekymmer vi nu steg för steg rättar till. Den nu aktuella kompletteringsbudgeten är ett resultat av detta arbete.

sigtuna_vatten_outsider
marina_outsider
festspec_corona_outsider
oppning_salongelisabeth_outsider
swedol_outsider
nrh
speedy_outsider
ridskola_2020_outsider