moderaterna_panorama
Foto: Sigtuna kommun

Repliken: Viktig fråga om konst i offentlig miljö

Det är viktiga frågor som Anna-Karin Wetzig tar upp i sin artikel och i Konstrådet hade vi nyligen en lång diskussion om konst i offentlig miljö och den nu utpekade skulpturen på Arlandagymnasiet.

Det är en farlig utveckling om var och en utser sig till censor och vill bestämma vad som ska få visas och vad som ska bort. I förlängningen skulle man kunna förse sig med tuschpennor och gå in på biblioteken och stryka över texter i böcker som för dagen anses misshagliga. Kopplingen som Anna-Karin gör till utställningen i Valsta simhall om demokratifrågor är därför relevant och nödvändig.

Precis som Lill Sjöström föreslog 2017 och som Anna-Karin föreslår nu är det bättre att samtala med elever, lärare och föräldrar om dessa frågor. Att slippa prata om känsliga frågor löser inte problemen, snarare tvärtom underblåser det en utveckling som vi i förlängningen inte vill ha.

Jag vill gärna ta ett initiativ till ett öppet och konstruktivt samtal utan politiska förtecken om hur konsten och demokratin förhåller sig till varandra och vår vardag och en naturlig plats är ju skulpturen på Arlandagymnasiet. Här skulle lärare, elever och företrädare för Kultur- och fritidsförvaltningen kunna mötas och utbyta tankar och synpunkter.

På nästa sammanträde i Kultur- och fritidsnämnden kommer jag därför att ge förvaltningen, genom &Art, uppdraget att erbjuda Arlandagymnasiet en samtalsträff och att genomföra detta i närtid.

Avslutningsvis är det riktigt, som Anna-Karin påpekar, att gåvobrevet säger att konstverket ska placeras så att allmänheten har tillträde. I och med att Arlandagymnasiet sedan en tid har spärrar som kräver passerkort uppfylls inte villkoren i gåvobrevet men jag är säker på att förvaltningarna kommer att hitta en bra lösning på det.

Det är viktigt att understryka att en ev. flytt av skulpturen är en annan fråga som inte ska sammanblandas med den principiella diskussionen om demokrati och konst. Den diskussionen måste fortgå.

  • Lasse Björling (SfS), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden och ledamot i Sigtuna kommuns konstråd
marinan_helsida

repliken: Hyresgästföreningen – ett socialdemokratiskt kampanjverktyg

Insändare I en insändare den 14 juni tillåter sig Hyresgästföreningens ordförande Hans Törnqvist att dra långtgående slutsatser om ett bygglovsärende. Vi kan konstatera att han gör det utan att ha bemödat sig om att kontrollera bakomliggande fakta och historik i ärendet. Det är tyvärr inte heller första gången det händer.

centrum_sommar2022_helsida
liber_helsida
mp_helsida_april
valet2022

Pengarna ska stanna i klassrummet!

Insändare Nu är snart vårterminen avklarad och elever och skolpersonal får sommarledigt och kan njuta av samvaro, bad och sol. Skolpersonalen har som vanligt gett allt och lite till och eleverna har fått en undervisning som håller hög kvalitet och ger bildning och framtidshopp.

valet2022

Reformera flerbarnstillägget för kvinnors frihet

Valet 2022 Liberaler gick för hundra år sen i bräschen för liberalare regler för preventivmedel. Vi var med och tog fram den svenska aborträtten 1974, som fortfarande gäller idag. Svensk jämställdhet har formats av liberaler. Vi är liberala feminister och det har vi varit i över hundra år. Det är vi stolta över.

defacto_helsida
valet2022

Miljöpartiet vill se politiker som tar ansvar

Insändare Precis som Olov Holst (M) vill Miljöpartiet uppmana dig som invånare och väljare att tänka på ärlighet och seriositet när du går till valurnan den 11 september. Miljöpartiet har tydliga ståndpunkter, Holst kallar det aggressivt och oärligt. Vi kallar det demokrati och skilda åsikter.

2020_helsida
ewas_helsida

Bevara Smedsgårdarna

Insändare Vi i Hyresgästföreningen Sigtuna är kritiska till tankarna att riva Smedsgårdarna, befintliga hus bör rustas upp enligt tidigare plan. SigtunaHem hade kommit långt i en upprustningsprocess, men har plötsligt svängt.

connys_helsida

Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet

Insändare Centerkvinnorna vill att fler kvinnor ska få leva i ekonomisk frihet, med en självständig ekonomi. Nästan en fjärdedel av utrikes födda kvinnor är i dag arbetslösa och det behövs fler insatser för dem. Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet!

Värna och utveckla hyresrätten som boendeform!

Insändare Söndag den 11 september är det dags att välja partier och kandidater till riksdag, region och kommun. Det är mer angeläget än någonsin att många röstar - på valdagen eller genom förtidsröstning – detta för att visa att demokratin är något vi verkligen värnar om och uppskattar.

valet2022

repliken: Platsen fungerar inte!

Insändare Vi var glasklara att Vänsterpartiet står bakom att ett kultur- och aktivitetscenter placeras i Valsta. I synnerhet om det innebär ett fullgott bibliotek i Valsta. Vad vi är emot är platsen, den fungerar inte! I detta känner vi att vi har Valstaborna med oss.

Varför säger (S) och (V) nej till det som Valstaborna efterfrågar?

Insändare Den 9 maj fattade kommunstyrelsen beslut om att påbörja arbetet med att bygga ett Kultur- och aktivitetscenter (KAC) i Valsta. Alla partier utom Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V) röstade ja. (S) och (V) röstade nej.

valet2022

Är det ideologiskt fel att lyssna på invånarna, Marie Axelsson?

Insändare Marie Axelsson skriver i en insändare att utförsäljning av hyresrätter är ”en rent ideologisk handling från Moderaternas håll.” Det som möjligtvis kan påstås vara ideologiskt är att vi moderater står för att vi lyssnar på invånarnas önskemål och försöker tillgodose dessa. Socialdemokraterna fortsätter istället att tydligt visa att de vill bestämma över hur andra människor ska leva sina liv.

Bygg Föreningarnas hus på norra sidan av Valsta Centrum

Insändare Med fyra månader kvar till valet skickar Moderaterna idag på kommunstyrelsen fram ett helt nytt förslag om placeringen av Kultur- och Aktivitetshuset i Valsta.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

swedol_outsider
sigtuna_vatten_outsider
ridskola_2020_outsider
mp_outsider2022
moderat_outsider
connys
nrh
centrum_sommar_outsider2022
ewas_outsider
marina_outsider