moderat_sommar
Foto: Sigtuna kommun

Repliken: Viktig fråga om konst i offentlig miljö

Det är viktiga frågor som Anna-Karin Wetzig tar upp i sin artikel och i Konstrådet hade vi nyligen en lång diskussion om konst i offentlig miljö och den nu utpekade skulpturen på Arlandagymnasiet.

centrum_artikel

Det är en farlig utveckling om var och en utser sig till censor och vill bestämma vad som ska få visas och vad som ska bort. I förlängningen skulle man kunna förse sig med tuschpennor och gå in på biblioteken och stryka över texter i böcker som för dagen anses misshagliga. Kopplingen som Anna-Karin gör till utställningen i Valsta simhall om demokratifrågor är därför relevant och nödvändig.

Precis som Lill Sjöström föreslog 2017 och som Anna-Karin föreslår nu är det bättre att samtala med elever, lärare och föräldrar om dessa frågor. Att slippa prata om känsliga frågor löser inte problemen, snarare tvärtom underblåser det en utveckling som vi i förlängningen inte vill ha.

Jag vill gärna ta ett initiativ till ett öppet och konstruktivt samtal utan politiska förtecken om hur konsten och demokratin förhåller sig till varandra och vår vardag och en naturlig plats är ju skulpturen på Arlandagymnasiet. Här skulle lärare, elever och företrädare för Kultur- och fritidsförvaltningen kunna mötas och utbyta tankar och synpunkter.

På nästa sammanträde i Kultur- och fritidsnämnden kommer jag därför att ge förvaltningen, genom &Art, uppdraget att erbjuda Arlandagymnasiet en samtalsträff och att genomföra detta i närtid.

Avslutningsvis är det riktigt, som Anna-Karin påpekar, att gåvobrevet säger att konstverket ska placeras så att allmänheten har tillträde. I och med att Arlandagymnasiet sedan en tid har spärrar som kräver passerkort uppfylls inte villkoren i gåvobrevet men jag är säker på att förvaltningarna kommer att hitta en bra lösning på det.

Det är viktigt att understryka att en ev. flytt av skulpturen är en annan fråga som inte ska sammanblandas med den principiella diskussionen om demokrati och konst. Den diskussionen måste fortgå.

  • Lasse Björling (SfS), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden och ledamot i Sigtuna kommuns konstråd
connys_helsida

Hur politikerna och pensionärerna kan tala med varandra

Insändare Tidigare inhämtade politikerna pensionärernas åsikter, dels inom sina partiorganisationer, dels träffades företrädare för politikerna och företrädare för pensionärsorganisationerna i Kommunala pensionärsrådet (KPR).

Satsa Sigtuna och Sverige ut ur pandemin

Insändare Vänsterpartiet vill bygga ett starkare samhälle som klarar av att ta hand om sina invånare oavsett om krisen är global och drabbar oss alla eller om den är personlig och bara drabbar enskilda.

speedy_helsida
studeravidare_helsida

Repliken: ”Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet”

Insändare Josefin Brodd (M) och Olov Holst (M) skriver i märsta.nu att välfärdstjänster i Sigtuna kommun ska vara bland de bästa i landet. Deras argumentation är motsägelsefull då de under 2019 har sett till att 48 årsarbetare försvunnit genom nedskärningar inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

marina_helsida

Hemtjänsten har blivit sämre

Insändare Från att ha arbetat och haft Sigtuna Kommun som arbetsgivare inom äldreomsorgen till att idag ha upplevt två privata aktörer är en markant försämring i allt man kan tänka sig.

Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet

Insändare Invånarna i Sigtuna kommun ska få maximal nytta för sina skattepengar och känna att leveransen av välfärdstjänster är bland de bästa i landet. Så har det långt ifrån varit och vi är inte heller där än. Nu har arbetet med att komma dit dessutom försvårats av den pågående Coronapandemin som sätter stor press på hela välfärdssektorn.

2020_helsida
happyhomes_sommar2020

Påtvingad privat hemtjänst fungerar dåligt

Insändare Den 1:a april tilldelades kommunens hemtjänstbrukare en privat utförare som de varken kunnat välja själva eller kan välja bort mot ett annat alternativ. I ett helt år måste våra äldre som har behov av hemtjänst anlita detta företag och inte förrän det första året gått så har de möjlighet att välja det andra företaget om de vill. Sedan är alternativen slut i den påtvingade privata hemtjänsten.

Visa civilkurage i sommar!

Insändare Sommaren har kommit och livet känns enklare för många. Måsten och vardagsstress läggs på hyllan. Men för en del innebär sommaren en tid med ökad risk att utsättas för våld. Det är därför extra viktigt att vi reagerar och vågar se våra medmänniskor.

brobygget_midgard_helsida
spedition_sigtuna
brobygget_helsida_valsta
coronakrisen

Upp till bevis, Marie Axelsson

Insändare Den pågående krisen orsakad av Corona sätter stor press på såväl enskilda individer som företag och samhällsfunktioner. Det är då viktigare än någonsin att försöka hålla ihop och hjälpas åt.

sommar_sigtuna2020
landsbygd_sigtuna_helsida
defacto_helsida
brobygget_midgard_outsider
brobygget_outsider_valsta
kaa_outsider
speedy_outsider
ridskola_2020_outsider
landsbygd_sigtuna_outsider
swedol_outsider
sigtuna_natur_sommar_outsider
sigtuna_vatten_outsider
studeravidare_outsider
marina_outsider
nrh
centrum_sommar_out