defacto_pan2020
Foto: Jamshid Jamshidi/Genrebild

Förvaltning varnade för patientsäkerhet på Arhem

Förvaltningen varnade för att patientsäkerheten på Arhem äventyrades om man inte fick loss 900 000 kronor i oktober, majoriteten svarade då med att plocka bort ärendet från dagordningen: - Tjänsteskrivelsen är ett budgetärende och därför kan vi inte ta ett beslut i nämnden. Frågan om nattbemanning är dock högst aktuell. Vi avvaktar nu IVO:s tillsyn som sker i slutet av januari. Deras bedömning kommer att vara vägledande för hur vi hanterar frågan framöver, säger Josefin Brodd (M), nybliven ordförande i Äldre- och omsorgsnämnden.

centrum_artikel

I en skrivelse till Äldre- och omsorgsnämnden äskade förvaltningen 900 000 kronor extra för att nattbemanningen skulle vara åtta istället för sju anställda. Men istället för att hantera skrivelsen så togs den inte upp för beslut. Anledningen var enligt Josefin Brodd (M), nybliven ordförande i nämnden och dåvarande vice ordförande, att det är Kommunstyrelsen som fattar beslut om ökade medel till en redan fastställd budgetram.
– Givetvis är detta inte en fråga som försvinner enbart för att detta specifika ärende inte har behandlats i nämnden. Vi är mycket måna om att våra brukare får en god omsorg och givetvis tar vi denna tjänsteskrivelse som en signal på att vi behöver göra en översyn av nattbemanningen. Det är viktigt att vi skapar oss en helhetsbild av situationen, så att vi inte tar några förhastade beslut, skriver Brodd i ett mail till märsta.nu

Oro från anhöriga
Anhöriga är oroliga över situationen på Arhem och noterade att skrivelsen inte hanterats sedan i oktober. Men Brodd försäkrar att patientsäkerheten inte äventyras:
– Generellt sett har vi en god bemanningstäthet över hela veckan på våra boenden. När det gäller nattbemanning på särskilda boenden så är det dock inte enbart antalet anställda som avgör om bemanningen är tillräcklig eller inte. Andra faktorer, så som hur vården bedrivs nattetid, om det finns ett närvarande ledarskap eller om det finns tekniska lösningar som ett komplement, är också av vikt.

IVO inspekterar nattbemanning
I slutet av januari kommer IVO, Inspektionen för vård och omsorg, att utföra tillsyn på Athem för att göra en bedömning av nattbemanningen uppger Brodd.
– Det är värdefullt för oss att IVO gör en tillsyn. De arbetar utifrån en helhetssyn, där rättssäkerhet och brukarperspektivet är i fokus. Deras bedömning kommer att vara vägledande för hur vi hanterar frågan framöver.

fixa_laddplats_helsida
coronapandemin

Smittan ökar i alla åldrar

Nyheter Smittan av covid-19 är ökar utan avmattning och förekommer i alla åldrar enligt ett pressmeddelande från Region Stockholm.

boisigtuna
happyhomes_sommar2020
personal_sandstrom_helsida
connys_helsida
centrum_helsida2020
speedy_vinter_helsida
defacto_helsida
meko_helsida
2020_helsida
landsbygdsdag
skanela_event_helsida
meko_outsider
swedol_outsider
sigtuna_vatten_outsider
speedy_vinter2020_outsider
corner_outsider
laddplats_out
budget_outsider
nrh
skanela_event_outsider
centrum_sommar_out
personal_outsider
ridskola_2020_outsider
kkdk_outsider
outsider