fastbyran_bostad
Foto: Genrebild/Jamshid Jamshidi

2250 bostäder byggs de kommande fem åren

Kommunens bostadspolitiska program antogs tidigare på onsdagen och innebär att man planerar att bygga 2250 bostäder de kommande fem åren.

Kommunledningen gick tidigare i veckan ut och deklarerade att man avsåg motverka segregationen i kommunen genom bostadsbyggande, man ansåg att segregationen förstärkts av att det byggts för mycket hyresrätter de senaste åren. De kommande fem åren kommer det istället att byggas mer småhus och bostadsrätter.
– Bostadspolitiken spelar en viktig roll i arbetet med att komma tillrätta med de socioekonomiska utmaningar som finns i vissa kommundelar, där byggandet tidigare fokuserat på flerbostadshus och då främst hyresrätter. Genom en balans mellan olika upplåtelseformer skapas väl integrerade och mångsidiga bostadsområden vilket motverkar segregation, säger Mats Weibull (M), ordförande bygg- och trafiknämnden.

Varje kommundel ska också få utvecklas utifrån sina starka sidor enligt programmet. Det kommer att tas hänsyn till kulturell identitet och förutsättningar samt att förbättra trygghet och gemenskap med byggandet och ett bostadssocialt arbete. Värdefulla grönområden liksom kulturhistoriskt värdefulla delar ska bevaras. Hållbarhet är också en viktig aspekt genom att man ska planera och bygga klimatsmart.
– Programmet är unikt på det sättet att vi uppdaterar våra siffror varje år i varje projekt, därmed blir styrningen lättare och konsekvensen tydligare att se. Vi för också en bred dialog med exploatörer och SigtunaHem samt mellan berörda förvaltningar inom kommunen. Det gör att vi uppnår en bred förankring och får en större träffsäkerhet i byggprognoserna, säger Andreas Thoor, planchef i Sigtuna kommun.

Programmet gäller för åren 2021-2025.

fastighetsbyran_helsida_22
bjurfors_helsida
fastbyran_helsida

Fortfarande efterfrågan på bostäder

Bostad Trots oro för höjda räntor så är det i Sigtuna kommun fortfarande efterfrågan på bostäder: - Efterfrågan finns fortfarande kvar från köparna, men en försiktighet och avvaktan märks tydligt, många frågar oss om räntorna för bostadslånen och det är just nu fler som vill sälja först och köpa sedan, för att säkra upp sin egen ekonomi innan man ger sig in i nästa affär, säger Erik Wennberg, franchisetagare på Fastighetsbyrån i Sigtuna/Märsta.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

fastbyran_outsider