defacto_pan
Foto: Privat

2000 skrev på insamling för polisstation

Märstabon Lorenzo Garcia som drev en namninsamling för en polisstation i Märsta har nu avslutat den och räknat in 2014 namn.

2014 skrev på namninsamlingen för en polisstation i Märsta, Lorenzo Garcia föreslog att den skulle lokaliseras i Valsta som har stora trygghetsproblem och stundtals öppen narkotikahandel. Lorenzo Garcia skriver i mail till märsta.nu att 65 procent av underskrifterna kommer från invånare i Märsta/Valsta och resterande från andra kommundelar. Han säger också att stödet från näringslivet är stort.

Lorenzo Garcia har nu skrivit ett öppet brev till Polismyndighetens ledning med kopia till Rikspolischefen Dan Eliasson.
– En ökad polisnärvaro genom en rejält bemannad polisstation i det expansiva Sigtuna kommun skulle minska brottsligheten och oron för den, och göra Sigtuna kommun till en tryggare plats att bo och verka i, skriver Garcia i brevet som märsta.nu tagit del av.

happyhomes_2019
fme_helsida
sommar
logistik_sigtuna
colorama_april2

Elevresultat kvar på förra årets nivåer

Nyheter Sigtuna kommun uppger att gymnasiebehörighet och måluppfyllelse ser ut att ligga kvar på samma nivå som förra året: - Vår resa att bli en av de bästa skolkommunerna fortsätter och det är väldigt glädjande att våra goda resultat kvarstår, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

sommar_centrum

Hemtjänsten privatiseras efter nyår

Notiser Kommunfullmäktige har klubbat igenom LOV i hemtjänsten, Lagen om valfrihetssystem. Efter nyår sker den första förändringen: - Målet är att skapa valfrihet för våra invånare och det här är ett första led i det. Hur många olika aktörer som kommer att upphandlas och i vilken omfattning det blir till en början, är sådant som vi kommer att arbeta fram under hösten, säger Karsten Bjärbo (KD), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

defacto_helsida

Kommunen topprankas i kvinnofridsarbete

Nyheter Sigtuna kommun är bäst i länet på att skydda kvinnor mot mäns våld enligt den senaste Kvinnofridsbarometern: - Sigtuna kommun har i flera år stöttat kvinnojouren som gör ett fantastiskt jobb, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

sigtunavatten_standard

Nya bussar rullade ut i kommunen

Notiser De nya bussarna har rullat ut från depån i Märsta i samband med att Transdev tar över efter Arriva: - När ett trafikområde byter trafikoperatör så görs det från ena dagen till den andra och förberedelserna inför trafikstarten har pågått i flera månader, säger Fredrik Beckius, affärschef för Stockholm Nord på Transdev Sverige AB.

sbrf_helsida

Många väntar på särskilt boende

Nyheter Sigtuna kommun har en kö på 32 personer till särskilda boenden: - Jag får intrycket av att man försöker minska kön med mer hemtjänst, säger sigtunabon Sverker Johansson som är engagerad i äldrefrågor.

sbrf_outsider
nrh
colorama_april
defacto_outsider
fme_outsider
sportfiske_sommar
connys