defacto_pan
Steningehöjdens skolaFoto: Sigtuna kommun

11,7 miljoner till höjda lärarlöner

Skolverket har gett Sigtuna kommun 11,7 miljoner som kommer att användas till att höja lärarlönerna med start i höst.

Skolverket har via det så kallade Lärarlyftet gett Sigtuna kommun 11,7 miljoner kronor för att stärka lärarlönerna. Pengarna ska användas för att höja lönerna i hela kommunens lärarkår med 2500-3000 kronor i månaden. Rektorerna kommer även ha möjlighet till individuell lönehöjning utifrån ett antal bedömningskriterier. Sigtuna kommuns lärare är sedan tidigare bland de bäst betalda i landet. Der nya lönerna börjar betalas ut i november. En förutsättning för att lönerna ska betalas ut är att regeringen fattar beslut om statsbidrag till lärarlöner.

fme_helsida
logistik_sigtuna
sommar
defacto_helsida
sbrf_helsida

Elevresultat kvar på förra årets nivåer

Nyheter Sigtuna kommun uppger att gymnasiebehörighet och måluppfyllelse ser ut att ligga kvar på samma nivå som förra året: - Vår resa att bli en av de bästa skolkommunerna fortsätter och det är väldigt glädjande att våra goda resultat kvarstår, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

sommar_centrum

Hemtjänsten privatiseras efter nyår

Notiser Kommunfullmäktige har klubbat igenom LOV i hemtjänsten, Lagen om valfrihetssystem. Efter nyår sker den första förändringen: - Målet är att skapa valfrihet för våra invånare och det här är ett första led i det. Hur många olika aktörer som kommer att upphandlas och i vilken omfattning det blir till en början, är sådant som vi kommer att arbeta fram under hösten, säger Karsten Bjärbo (KD), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

sigtunavatten_standard

Kommunen topprankas i kvinnofridsarbete

Nyheter Sigtuna kommun är bäst i länet på att skydda kvinnor mot mäns våld enligt den senaste Kvinnofridsbarometern: - Sigtuna kommun har i flera år stöttat kvinnojouren som gör ett fantastiskt jobb, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

ica_valsta_choklad

Nya bussar rullade ut i kommunen

Notiser De nya bussarna har rullat ut från depån i Märsta i samband med att Transdev tar över efter Arriva: - När ett trafikområde byter trafikoperatör så görs det från ena dagen till den andra och förberedelserna inför trafikstarten har pågått i flera månader, säger Fredrik Beckius, affärschef för Stockholm Nord på Transdev Sverige AB.

happyhomes_2019

Många väntar på särskilt boende

Nyheter Sigtuna kommun har en kö på 32 personer till särskilda boenden: - Jag får intrycket av att man försöker minska kön med mer hemtjänst, säger sigtunabon Sverker Johansson som är engagerad i äldrefrågor.

colorama_april
connys
fme_outsider
sportfiske_sommar
defacto_outsider
sbrf_outsider
nrh