julbanner
Gifterna i Oxundasjön har kartlagtsFoto: Genrebild
Här ligger OxundasjönFoto: Maps

Två ton PCB i Oxundasjön

Oxundasjön som delas mellan Väsby och Sigtuna kommuner är full av PCB enligt ett pressmeddelande från Upplands-Väsby kommun: - Så vitt vi känner till är detta den största samlade mängd PCB som påträffats i miljön på en enskild plats i Sverige, säger Magnus Karlsson forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Det finns ca 2 ton av miljögiftet PCB som i Oxundasjön som delas mellan Väsby och Sigtuna. Sigtuna och Upplands-Väsby har tidigare varnat för att man inte ska äta fisk som fångats i sjön.
– Giftet ligger ner till 30 centimeters djup i sedimenten, vilket tyder på att tillförseln av PCB till området har pågått sedan 1960-talet, säger Magnus Karlsson, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Konsekvenserna ska kartläggas
En fördjupad undersökning av gifterna i sjön färdigställdes i januari i år och den totala mängden PCB har då beräknats till 2 ton. Källan till utsläppen har ännu inte lokaliserats enligt ett pressmeddelande från Upplands-Väsby men från deras sida kommer fortsätta provtagningar att pågå både i sjön och i Väsbyån. Resultatet ska presenteras under våren 2016. Förutom de berörda kommunerna är IVL Svenska Miljöinstitutet, Länsstyrelsen, Ramböll och Melica Biologikonsult involverade i arbetet med att spåra källan och utreda vilka konsekvenser PCB:n kommer att medföra.

Miljökommunalrådet Pierre Cengiz-Edstrand (MP) uppger för märsta.nu att risken för människor är att äta fisken som fångas och det har man redan varnat för.
– Som miljökommunalråd är jag är bekymrad över de höga halterna och hur de kan påverka vattnet i Rosersbergsviken och de djur som lever där. Våra tjänstemän arbetar med frågan och jag kommer att följa det fortsatta arbetet noggrant.

happy_homes_juli
sportfiskebanner2
icavalsta_julbanner
lager_bilnet
sigtuna_funkis

Satsning på digital vård

Nyheter En digital vårdgaranti införs under 2019 i landstinget, det innebär att det ska bli lika självklart att få vård digitalt som på en mottagning rapporterar Dagens Nyheter.

fme_jul

Radarproblem på Arlanda

Nyheter En radar på Arlanda havererade under fredagen vilket innebär att Arlanda dras med förseningar i trafiken under kvällen, skriver Aftonbladet.

julbanner2
defacto_host2018
colorama_vinter
funkis_2
sigtunavatten_standard
nrh_lania
objekt4
sbrf_sep
skridskoskola
objekt2
objekt3
komvuxq3_4
outsider
connys