centrum_panorama2020
Nyligen hölls ett Trygghetsseminarium som Moderaterna bjöd in tillFoto: Moderaterna

Trygghetsarbetet tillförs 590 000 kronor

Kommunen satsar ytterligare 590 000 kronor för att öka säkerheten och tryggheten.

centrum_artikel

Genom preventions, säkerhets- och trygghetsarbete ska kommunen öka säkerhet och trygghet. Sedan 2015 har flertalet satsningar på trygghet presenterats men effekten har inte varit märkbar, snarare tvärtom med flera fall av grov kriminalitet varje vecka.

Efter beslut i Kommunstyrelsen tillför man 590 000 kronor för att ta fram en strategi som presenteras under 2018. Det är fokus på förebyggande arbete som ska minska användning av alkohol, narkotika, dopning och tobak samt värdegrundsarbete för minskad våldsanvändning. I stadsbyggnadsfrågor ska kommunen bygga rätt så att samhället blir så säkert som möjligt.

connys_helsida
studenten2020_helsida
defacto_helsida
sommarlov_helsida
speedy_helsida
studeravidare_helsida
kcbygg_helsida
studeravidare_outsider
sigtuna_vatten_outsider
ridskola_2020_outsider
speedy_outsider
swedol_outsider
studenten2020_outsider
kcbygg_outsider
nrh
sommarlov_outsider