centrum_panorama2020
Nyligen hölls ett Trygghetsseminarium som Moderaterna bjöd in tillFoto: Moderaterna

Trygghetsarbetet tillförs 590 000 kronor

Kommunen satsar ytterligare 590 000 kronor för att öka säkerheten och tryggheten.

centrum_artikel

Genom preventions, säkerhets- och trygghetsarbete ska kommunen öka säkerhet och trygghet. Sedan 2015 har flertalet satsningar på trygghet presenterats men effekten har inte varit märkbar, snarare tvärtom med flera fall av grov kriminalitet varje vecka.

Efter beslut i Kommunstyrelsen tillför man 590 000 kronor för att ta fram en strategi som presenteras under 2018. Det är fokus på förebyggande arbete som ska minska användning av alkohol, narkotika, dopning och tobak samt värdegrundsarbete för minskad våldsanvändning. I stadsbyggnadsfrågor ska kommunen bygga rätt så att samhället blir så säkert som möjligt.

centrum_helsida2020
salong_elisabeth_helsida
teatergrillen_helsida
connys_helsida
happyhomes_2019
speedy_helsida
sportlov_sigtuna
defacto_helsida
aretslarling
oppning_salongelisabeth_outsider
sigtuna_vatten_outsider
connys
nrh
sportlov_sigtuna_outsider
speedy_outsider
teatergrillen_outsider