arlandagk_panorama
Foto: Jamshid Jamshidi/arkiv

Så ska tryggheten öka i kommunen: Polis och kommunen överens

Sigtuna kommun och Polisen i Lokalpolisområde Sollentuna har enats om ett samverkansavtal där fokus på otrygga områden ska riktas.

banner_juni_artikel

Områdena Valsta Centrum, Märsta Centrum och kring Märsta station anses vara otrygga och kommunen har tillsammans med polisen kommit överens om riktade insatser där. Insatserna handlar om att öka tryggheten och minska brotten.

Polisen kommer att genomföra insatser mot bland annat våldsbrott, narkotikabrott och ordningsstörningar, man kommer att rikta insatser mot ungdomsgäng, skadegörelse och trafikbrott. Utöver det ska insatser genomföras för att hindra kriminella nätverk från att etablera sig i kommunen samt vidta åtgärder mot kriminella som vistas i ungdomsmiljöer. Man vill också bryta den tystnadskultur som råder inom grupper som har en låg anmälningsbenägenhet.

Det har upprättats en åtgärdsplan med uppgifter om vilka insatser som ska genomföras. Avtalet mellan kommunen och polisen sträcker sig till och med årsskiftet 2020. Bland insatserna kommunen kommer att vidta är att sätta upp fler kameror och att samarbete med bostadsbolag ring kriminella element som kan finnas inom fastighetsbeståndet. Polisen kommer även att medverka i trygghetsvandringar i kommunen samt samverka med centrumägare och andra fastighetsägare för att öka säkerhet och trygghet.

fme_helsida

Elevresultat kvar på förra årets nivåer

Nyheter Sigtuna kommun uppger att gymnasiebehörighet och måluppfyllelse ser ut att ligga kvar på samma nivå som förra året: - Vår resa att bli en av de bästa skolkommunerna fortsätter och det är väldigt glädjande att våra goda resultat kvarstår, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

sbrf_helsida

Hemtjänsten privatiseras efter nyår

Notiser Kommunfullmäktige har klubbat igenom LOV i hemtjänsten, Lagen om valfrihetssystem. Efter nyår sker den första förändringen: - Målet är att skapa valfrihet för våra invånare och det här är ett första led i det. Hur många olika aktörer som kommer att upphandlas och i vilken omfattning det blir till en början, är sådant som vi kommer att arbeta fram under hösten, säger Karsten Bjärbo (KD), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

colorama_april2

Kommunen topprankas i kvinnofridsarbete

Nyheter Sigtuna kommun är bäst i länet på att skydda kvinnor mot mäns våld enligt den senaste Kvinnofridsbarometern: - Sigtuna kommun har i flera år stöttat kvinnojouren som gör ett fantastiskt jobb, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

sigtunavatten_standard

Nya bussar rullade ut i kommunen

Notiser De nya bussarna har rullat ut från depån i Märsta i samband med att Transdev tar över efter Arriva: - När ett trafikområde byter trafikoperatör så görs det från ena dagen till den andra och förberedelserna inför trafikstarten har pågått i flera månader, säger Fredrik Beckius, affärschef för Stockholm Nord på Transdev Sverige AB.

banner_juni_helsida

Många väntar på särskilt boende

Nyheter Sigtuna kommun har en kö på 32 personer till särskilda boenden: - Jag får intrycket av att man försöker minska kön med mer hemtjänst, säger sigtunabon Sverker Johansson som är engagerad i äldrefrågor.

defacto_helsida
happyhomes_2019
ica_valsta_choklad

Alliansens budget för 2020 klubbad

Politik Under onsdagen antogs budgeten för 2020: - Alliansmajoritetens budget - en långsiktig, ansvarsfull budget som nu stabiliserat en mycket bräcklig ekonomi och samtidigt förmår skjuta till 120 miljoner kronor till skola, förskola, äldreomsorg, trygghetsarbetet och våra andra kärnverksamheter, skriver Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) på Facebook.

sommar
colorama_april
connys
sbrf_outsider
sportfiske_sommar
fme_outsider
nrh
defacto_outsider