centrum_panorama2020
Foto: Jamshid Jamshidi/arkiv

Så ska tryggheten öka i kommunen: Polis och kommunen överens

Sigtuna kommun och Polisen i Lokalpolisområde Sollentuna har enats om ett samverkansavtal där fokus på otrygga områden ska riktas.

centrum_artikel

Områdena Valsta Centrum, Märsta Centrum och kring Märsta station anses vara otrygga och kommunen har tillsammans med polisen kommit överens om riktade insatser där. Insatserna handlar om att öka tryggheten och minska brotten.

Polisen kommer att genomföra insatser mot bland annat våldsbrott, narkotikabrott och ordningsstörningar, man kommer att rikta insatser mot ungdomsgäng, skadegörelse och trafikbrott. Utöver det ska insatser genomföras för att hindra kriminella nätverk från att etablera sig i kommunen samt vidta åtgärder mot kriminella som vistas i ungdomsmiljöer. Man vill också bryta den tystnadskultur som råder inom grupper som har en låg anmälningsbenägenhet.

Det har upprättats en åtgärdsplan med uppgifter om vilka insatser som ska genomföras. Avtalet mellan kommunen och polisen sträcker sig till och med årsskiftet 2020. Bland insatserna kommunen kommer att vidta är att sätta upp fler kameror och att samarbete med bostadsbolag ring kriminella element som kan finnas inom fastighetsbeståndet. Polisen kommer även att medverka i trygghetsvandringar i kommunen samt samverka med centrumägare och andra fastighetsägare för att öka säkerhet och trygghet.

aretslarling
2020_helsida
centrum_helsida2020
speedy_helsida
defacto_helsida
teatergrillen_helsida
salong_elisabeth_helsida
sportlov_sigtuna
connys_helsida
sportlov_sigtuna_outsider
oppning_salongelisabeth_outsider
connys
speedy_outsider
sigtuna_vatten_outsider
nrh
teatergrillen_outsider