moderat_sommar
Margareta Karlsson lämnar över protestlistan till Lars Bryntesson (S)Foto: Pressbild/Nya Moderaterna

Protestlista mot nedläggning av Valstasatsningen överlämnades till kommunledningen

I samband med Kommunstyrelsens sammanträde lämnade Valsta-Steninge stadsdelsförening under protestlistan för nedläggningen av Valstasatsningen. Det blev en halvseger då det inte fattades beslut i ärendet.

centrum_artikel

Över 1400 har signerat en protestlista mot kommunledningens förslag att lägga ner Valstasatsningen. I samband med Kommunstyrelsens sammanträde på torsdag kväll lämnades listan över från Valsta-Steninge stadsdelsförening. Margareta Karlsson som är ordförande i föreningen ger inte mycket för de nya planerna som kommunledningen presenterat där även andra aktörer än SigtunaHem och Valstasatsningen ska medverka:
– Redan idag arbetar flera bostadsbolag med bostadssociala aktiviteter. Det är alltså ingen förändring jmf med idag. Valstasatsningen är inget bostadssocialt projekt. Att blanda ihop Valstasatsningen med bostadssocialt arbete visar på kommunledningens okunnighet i dessa frågor, skriver Margareta Karlsson i mail till märsta.nu

Enligt ett pressmeddelande från Nya Moderaterna återremitterades ärendet om att teckna en avsiktsförklaring med fastighetsägare i kommunen kring bostadssociala projekt, samma ärende hänger ihop med nedläggningen av Valstasatsningen. Olov Holst, oppositionsråd (M), säger att kommunledningen riskerade att förlora voteringarna och istället drog tillbaka ärendena. Holst menar att det finns en splittring inom (S), (MP) och (FP) i frågan eftersom företrädare inom samtliga partier skrivit på mot nedläggningen, bland annat Dragan Perkovic (FP), Pierre Cengiz-Edstrand (MP) och Ali Wandi (S).
– Återigen visar två av partierna i kommunledningen att man saknar förmågan att lyssna in, hålla ihop och styra verksamheten. Det är ytterst oroande och drabbar i förlängningen kommuninvånarna, kommenterar Holst.

I sakfrågan anser Moderaterna att det ena inte behöver utesluta det andra, att nya projekt kan samverka med Valstasatsningen. Men man vidhåller att Valstasatsningen under sina 17 år ägnat sig åt mycket annat än bara bostadssociala projekt.

landsbygd_sigtuna_helsida

Ny bostadsförmedling snart igång

Bostad Den nya kommunala bostadskön ska göra det enklare att söka bostad i kommunen där alla lediga hyresrätter ska vara samlade på en och samma plats.

studeravidare_helsida
defacto_helsida
sommar_sigtuna2020
spedition_sigtuna
connys_helsida
speedy_helsida
kaa_sigtuna_helsida
marina_helsida
2020_helsida
centrum_helsida2020
brobygget_helsida_valsta
marina_outsider
landsbygd_sigtuna_outsider
brobygget_midgard_outsider
ridskola_2020_outsider
speedy_outsider
studeravidare_outsider
kaa_outsider
sigtuna_vatten_outsider
brobygget_outsider_valsta
nrh
centrum_sommar_out
sigtuna_natur_sommar_outsider
swedol_outsider