defacto_pan2020
Foto: Sigtuna kommun

Omorganisation i kommunhuset: Ny nämnd och nya utskott

Kommunledningen har fattat beslut om att slopa Miljö- och hälsoskyddsnämnden och införliva den i en ny Bygg- och miljönämnd.

centrum_artikel

Bygg- och trafiknämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden går ihop i en ny Bygg- och miljönämnd. Beslutet fattades formellt i samband med Mål och budget. Mats Weibull (M) föreslås som ordförande och Gill Brodin (C) vice ordförande, ledamöterna kommer att beslutas senare i december.
– Skattebetalarna, dvs. de som betalar för att vi ska leverera välfärdstjänster, har rätt att kräva att deras surt förvärvade och beslagtagna pengar används på effektivast möjliga sätt. Därför måste vi hela tiden göra allt vi kan för att bli bättre på det. Vi genomför nu en större omorganisation i syfte att bättre samordna och organisatoriskt samla funktioner med liknande uppdrag. En mer effektiv intern process kommer förhoppningsvis bidra till att förbättra servicen till våra invånare, säger Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

Den nya nämnden ska hantera ärenden på miljö- och hälsoskyddsområdet inom livsmedel, tobak och alkohol samt smittskydd och att öka tillsyn för att minska miljöfarliga utsläpp.

Två nya utskott bildas också; Samhällsbyggnadsutskottet som ska bereda och omhänderta strategiska plan och exploateringsfrågor. Agenda 2030-beredningen blir också ett utskott för att hantera de övergripande hållbarhetsfrågorna i samtliga kommunens verksamheter.

happyhomes_sommar2020
meko_helsida
januari_helsida

Problem med sopinsamling på landsbygden

Nyheter Boende på landsbygden, främst Odensala, har klagat på sophanteringen den senaste veckan: - Det stämmer att vi ligger efter med sophämtningen hos en liten del av hushållen, säger Sigtuna Vattens VD Johan Stock.

prima_helsida
coronapandemin

Coronakommission kan tillsättas

Politik Den samlade oppositionen bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har fått igenom ett initiativärende i kommunstyrelsen om att tillsätta en Coronakommission.

2020_helsida
ridskola2020_helsida
dödsskjutningen i valsta

Polisen: Skotten var riktade mot mannen

Blåljus Ett flertal skott avlossades in i en restaurang på lördagen varpå en man avled. Polisen meddelar nu att skotten var avsedda för just den mannen i 40-årsåldern.

defacto_helsida

Lurigt med snö på isarna

Notiser Många mindre sjöar runt om i kommunen och länet har fått is, en del kommuninvånare har även varit ute på Mälaren i Garnsviken. Men säkerställ att det är tjockt nog för promenad eller aktivitet varnar Issäkerhetsrådet.

centrum_helsida2020
speedy_vinter_helsida
connys_helsida
meko_outsider
moderat_outsider_jan
swedol_outsider
ridskola_2020_outsider
prima_outsider
sigtuna_vatten_outsider
speedy_vinter2020_outsider
centrum_sommar_out
nrh
connys