moderaterna_sep2020

Nya rutiner för att begränsa smittan

Region Stockholm inför nya rutiner för att minska smittan av covid-19, bland annat hemisolering för den som utsatts för smitta.

centrum_artikel

Den som bor i samma hushåll som en smittad av covid-19 ska nu hemisoleras enligt de nya rutinerna för att begränsa spridning av covid-19.
– Vi ser en fortsatt markant ökning av smittade i länet och bedömer hemisolering för de som bor eller har bott med en smittad person som en effektiv smittskyddsåtgärd i kombination med fortsatt smittspårning och provtagning. De som berörs av förhållningsreglerna kommer få information om det via vårt smittspårningsteam eller av den smittade personens behandlande läkare, säger Maria Rotzén Östlund, tillförordnad smittskyddsläkare i Stockholm.

Hemisoloreringen gäller i sju dagar och den som isolerat sig kan ska om smittbärarpenning från Försäkringskassan, det gäller inte bara personer som arbetar utan även studerande på högskola och gymnasiet. Den smittsamma perioden sträcker sig vanligtvis från en dag före de första symtomen och minst sju dagar framåt.
– Förhållningsreglerna är samma för hela landet och de gäller oavsett om personen som bor eller bott med en konstaterat smittad person har symtom eller inte. Barn och ungdomar är dock undantagna. De kan fortsatt gå till förskola eller skola så länge de inte har några symtom och föräldrar utan symtom kan lämna och hämta på skola och förskola. Hemisolering innebär inte utegångsförbud, säger Maria Rotzén Östlund.

meko_helsida
speedy_vinter_helsida
boisigtuna
defacto_helsida
helsida
happyhomes_sommar2020
personal_sandstrom_helsida
coronapandemin

Sigtunaforskare söker svar om Covid-19.

Nyheter Sigtunafödde Johan Sundström, tillvardags professor vid Uppsala universitetssjukhus, arbetar nu med en studie kring hur blodtryckssänkande medel kan användas vid bekämpning av covid-19.

centrum_helsida2020
connys_helsida
corner_helsida
landsbygdsdag
2020_helsida