moderaterna_panorama
Foto: Jamshid Jamshidi

Nya ledningen drar ner på takten i bostadsbyggande

I samband med att kommunens budget antas ska även ett program för bostadsbyggande klubbas. I år är det första gången på 15 år som ett borgerligt lett program går igenom med stöd av Miljöpartiet: - De senaste 15 årens socialdemokratiska bostadspolitik har favoriserat hyresrätter varför en kraftig obalans har uppstått. Den måste nu rättas till, men det kommer ta tid, säger Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M)

Regnbågskoalitionen har i sitt bostadsprogram för åren 2018-2022 tagit med nästan 4000 bostäder inom perioden. Byggandet stagnerar en aning under 2018 för att sedan ta fart 2019 och framåt med mellan 800-1000 bostäder per år. 2600 av alla bostäder hamnar i Märsta där Norrbacka och Steninge slottsby är mest expansivt.

I Sigtuna rör det sig om 580 bostäder, de flesta i Sigtuna stadsängar, men de ska även in bostöder på Ragvaldsbo (80 stycken). Rosersberg bidrar med omkring 2300 bostäder och landsbygden med 400 stycken, varav 150 i Granby väster om Sigtuna.

Färre hyresrätter
Upplåtelseformerna under perioden kommer att vara 860 hyresrätter, 1960 bostadsrätter och 1121 småhus/egnahem.
– Vi försöker nu också, sakta men säkert, jämna ut balansen mellan de tre olika upplåtelseformerna. För att skapa ett hållbart samhällsbygge måste det finnas en jämn fördelning mellan hyresrätter, bostadsrätter och egna hem. De senaste 15 årens socialdemokratiska bostadspolitik har favoriserat hyresrätter varför en kraftig obalans har uppstått. Den måste nu rättas till, men det kommer ta tid, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande.

”Uppblåsta siffror”
Olov Holst (M) menar att de prognostiserade volymerna är betydligt lägre och mer realistiska än Socialdemokraternas:
– Uppblåsta planeringssiffror skapar oreda i hela den kommunala organisationen eftersom man planerar ekonomi, skolkapacitet, förskolor, osv. utifrån dessa prognoser.

Infrastruktur hänger inte med
Volymerna kommer också att hållas ned medvetet för att den kommunala servicen ska hänga med när invånarna har behov av omsorg, skola och att även vägarna ska vara dimensionerade för det ökade antalet invånare:
– Dessutom levererar staten (Trafikverket) och Landstinget (SL) inte den nödvändiga infrastruktur i form av vägar och kollektivtrafik som behövs. Det är redan idag trafikkaos på väg 263 och E4an och det fattas både buss- och pendeltågskapacitet för att försörja behoven hos alla invånare som ska pendla till jobbet. Med andra ord är det flera faktorer som påverkar hur mycket vi kan bygga, faktorer som tidigare majoriteter inte tagit tillräcklig hänsyn till, förklarar Olov Holst (M).

centrum_sommar2022_helsida

Plankning minskar kraftigt

Nyheter Planeringen inom kollektivtrafiken minskar kraftigt: - Vår kontrolloffensiv för det hederliga Stockholm ger resultat. Tjuvåkningen nu trycks tillbaka på bred front och särskilt i spårtrafiken som uppvisar historiskt låga nivåer, säger trafikregionrådet Kristoffer Tamsons.

2020_helsida
liber_helsida
connys_helsida
midsommar

Vädjar om färre samtal till 112

Nyheter Midsommarhelgen är en av högtiderna som det är extra högt tryck på SOS Alarm: - i vill uppmana var och en att fira in sommaren varsamt och att ringa rätt när det behövs, äger Björn Skoglund, verksamhetsspecialist på SOS Alarm.

marinan_helsida
defacto_helsida
ewas_helsida
EXTRA

Smällar från flygplan över Vidbo

Notiser Ett British Airways-plan som lyfte från Arlanda tvingades vända tillbaka efter ett tekniskt fel: - Det hördes flera smällar, uppger flera boende ute i Vidbo.

mp_helsida_april

Pristak införs i SL-trafiken

Nyheter Region Stockholms Trafiknämn har klubbat igenom ett pristak i SL-trafiken: - Bort med onödiga debiteringar och in med resenärerna. Det är målet när vi inför capping. Först ut är enkelbiljetter med målet att också öppna upp för månadskorten, säger Kristoffer Tamsons (M), ordförande för trafiknämnden.

Gemensam skogsstrategi i länet

Nyheter Länsstyrelsen har antagit en gemensam strategi för skogar i länet: - Vi behöver göra skogen och dess betydelse och möjligheter mer känd. Det övergripande målet är att ha en livskraftig och varierad skogsnäring i länet, med hållbarhet och tillväxt i fokus, säger landshövding Sven-Erik Österberg.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

sigtuna_vatten_outsider
swedol_outsider
nrh
mp_outsider2022
connys
ewas_outsider
marina_outsider
moderat_outsider
centrum_sommar_outsider2022
ridskola_2020_outsider