invigning_clasohlsson
Märsta Port byggs just nu i Valstabacken.Foto: Daniel Iskander

Kommunen: Handlar om mindre bit

Den mark som både PEAB och Rikshem ska ha köpt i Märsta Port är relativt begränsad visar det sig, cirka 10 kvadratmeter. Kommundirektören Ulf Bergh bekräftar dock märsta.nu:s uppgift om att marken kan ha sålts två gånger av kommunen.

banner_artikel

En mindre bit mark, ca 10 kvadratmeter, har sålts till både Rikshem och Peab. Till de förstnämnda i samband med en fastighetsaffär 2010 och till PEAB 2008.
– Ärendet ligger nu hos lantmäteriet, som vill ha in vissa kompletteringar, vi hoppas att det efter det ska kunna lösas upp, meddelar Ulf Bergh, kommundirektör.

Ingen riktar skadestånd än
Anledningen till det inträffade ska vara att kartmaterialet inte var korrekt när de aktuella fastigheterna såldes, därför har Lantmäteriet inte kunnat göra fastighetsbildningarna. Ulf Bergh hoppas nu att detta ska lösa sig inom en månad, han betonar dock att kommunen inte äger hela processen själva. Ingen av parterna har i skrivande stund valt att rikta skadeståndsanspråk mot kommunen.

dackia_2018
center_banner2
varen2018

Känslan av otrygghet ökar

Nyheter I Länsstyrelsens medborgarundersökning framgår generellt att allt fler känner sig otrygga i länet. 100 personer från kommunen deltog i undersökningen och nästan hälften kände sig otrygga.

februari
forskontor

Nya seniorbostäder byggs i Sigtuna

Bostad Intresset för seniorbostäder i Sigtuna anses vara stort och Riksbggen lanserar nu försäljning av 40 lägenheter i Ragvaldsbo intill nya Sigtuna stadsängar.

Här är årets pedagoger

Nyheter Sex pedagoger vid olika skolor i kommunen har utsetts till Årets pedagog: - Pristagarna är riktiga hjältar! De är alla besjälade av sina uppdrag och gör allt i sin makt för att skapa de bästa förutsättningarna för våra barn och unga i Sigtuna kommun, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

val2018
outsider_defacto
objekt2
standard_ridskola
veterankraft_standard
nfc_vinter
objekt4
Norra Redovisningshuset
connys
vuxentutbildning
standard_start
matcher_skanela
sigtunavatten_standard
objekt3