moderat_sommar
Foto: Pressbild
Foto: Daniel Iskander

märsta.nu avslöjar: Tullar i Sigtuna

Det kommer att införas tullar för fordon som ska in i Sigtuna stad: - Vi måste minska bilismen, säger Pierre Cengiz-Edstrand (MP), kommunalråd

centrum_artikel
märsta.nu kan avslöja att Sigtuna stad kommer att få trängselskatt. Tullplatserna blir vid infarten från Uppsalavägen i Pilsbo, bron över Garnsviken och infarten från Bärmöhållet nordväst om staden. Trängselskatten kommer vara 30 kr per infart och en passage gäller en hel vecka. Med trängselskatten väntas kommunledningen få in 250 miljoner kronor per år. Ett välkommet tillskott till kommunkassan samtidigt som man gör miljön en tjänst, menar Pierre Cengiz Edstrand (MP), kommunalråd.
– Vi slår två flugor i en smäll, mer pengar till kommunkassan och bättre miljö, bara eldrivna fordon kommer att vara undantagna från trängselskatten, säger Cengiz-Edstrand
Förslaget kommer att verkställas med start 1:a september. Samtliga partier i fullmäktige uppges vara eniga förutom Moderaterna som inte vill att näringsidkare drabbas av förslaget med ytterligare höjda skatter. Därför kommer de att skriva en reservation.
– Först höjs skatterna av regeringen på företagande, man höger arbetsgivaravgifter för unga och minskar på ROT-avdrag. Sedan kommer S-minoriteten här hemma och ser till att företag får ökade kostnader på transporter in till Sigtuna. Vi bör se över detta ordentligt innan det införs så att inte näringslivsklimatet påverkas, säger oppositionsrådet Olov Holst (M).
För mycket trafik
Drivande ska Lars Björling (SfS) ha varit. Han presenterade förslaget internt för kommunledningen innan han drog det för sina borgerliga kamrater. Anledningen att Björling förespråkar tullar är för att trafiken ökat i staden samtidigt som gator och vägar inte är anpassats. Det råder också brist på P-platser på sina håll. Björling lade för några år sedan en motion om att Stora Gatan ska bli fordonsfri vilket bifölls.
– Antingen investerar man ordentligt i infrastrukturen eller så ser man till att bilismen minskar. Vi kan inte ha det så här längre att bilar riskerar att köra över våra barn, unga och äldre för att det är så stora brister i vägarna med potthål överallt och en massa farliga mötesplatser, förklarar Björling.
Fritt SL-kort
Vad som ska göras med pengarna som kommer in råder delade meningar om. Lars Björling tycker att de oavkortat ska gå till upprustning av Stora Gatan och byta ut kullerstenarna. Olov Holst vill se att en del av pengarna går till organisationer som kämpar för att avskaffa bilismen. Pierre Cengiz-Edstrand ser gärna att alla kommuninvånare i gengäld får ett  gratis årskort i kollektivtrafiken. Cengiz-Edstrand vill dessutom utöka tullarna till att på sikt även omfatta E4:an till och från Arlanda:
– Det känns rimligt att Sigtuna kommun skulle få någon ekonomisk kompensation för alla utsläppen, tycker Pierre.
Fakta
Vad: Trängselskatt för inpassering av alla motorfordon till Sigtuna, ej ut ur staden
När: Start 1/9 2015
Kostnad: 30 kr/passering, giltigt en vecka
Vart: Vid infarter till Sigtuna från Uppsalavägen, Bärmövägen och Märstavägen. Väg 263 omfattas ej.
studeravidare_helsida
connys_helsida
2020_helsida
sommar_sigtuna2020
spedition_sigtuna
defacto_helsida
landsbygd_sigtuna_helsida
happyhomes_sommar2020
speedy_helsida
brobygget_helsida_valsta
marina_helsida
kaa_sigtuna_helsida
ridskola_2020_outsider
swedol_outsider
brobygget_midgard_outsider
landsbygd_sigtuna_outsider
marina_outsider
brobygget_outsider_valsta
sigtuna_natur_sommar_outsider
studeravidare_outsider
nrh
speedy_outsider
kaa_outsider
sigtuna_vatten_outsider
centrum_sommar_out