budget_panorama
Lars Bryntesson under sin sista budgetdebatt i Sigtuna kommunFoto: Daniel Iskander

Budgeten klubbades

Majoritetens budget och bostadsförsörjningsprogram har antagits idag men just nu är det votering om ny KSO.

fraga_liberalerna

Sammanträdet som ska pågå fram till ca 18-tiden kommer att behandla Bostadförsörjningsprogram samt Mål & Budget. Bostadförsöjningsprogrammet antogs utan dramatik efter votering. Michael Harvey (KD) har mailat in en kommentar kring hur bostadsförsörjningen för barnfamiljer ska tryggas. Enligt Harvey har majoriteten föreslagit att ”familjestödet” via det statliga bostadsbidraget ska ge alla råd med sitt boende. Mårten Fintling (C) slog ett slag för självbyggeri på landsbygden, han tycker att det behövs en balans mellan alla hyresrätter i tätort och möjligheten att bygga på landsbygden.

Både Lars Bryntesson (S) och Olov Holst (M) har hållit sina anföranden kring mål och budget. Olov Holst fick en del frågor från majoriteten om sin budget. Ali Wandi (S) gav Moderaterna beröm för budgeten men undrade hur skolor i Sigtuna stad, Rosersberg och landsbygden missgynnas av majoriteten. Holst svar var att majoriteten tar pengar från skolor som inte har problem för att ge till skolor som har problem. Det var bättre att behålla pengarna på samtliga skolor och tillföra extra för de skolor med behov, som Centralskolan, Valsta och Ekilla. Så var inte fallet replikerade Wandi.

Efter lunchen Mårten Fintling uppe och diskuterar flyktingmottagande. Han efterlyser ökad beredskap om två år då försörjningen övergår från staten till kommunen. I ett replikskifte med Karolina Windefalk (MP) diskuterades frågan och Windefalk menade att personer som får Sigtuna som anvisningskommun räknas som alla andra invånare.

Pernilla Bergqvist (FP) debatterar med Karsten Bjärbo (KD) om skolan, Bjärbo ger beröm för at utvecklingen vänt inom skolan och Bergqvist ifrågasätter Alliansgruppens budget för att den kan ta fokus från skolutvecklingsprogrammet. Bryntesson (S) undrar hur Bjärbo och Alliansgruppen ska spara mer än vad majoriteten föreslagit.
– Ni har inte släppt in marknaden och LOV:en för att stå för effektiviseringar. Det ni föreslår är att man ska gå till COOP men att man kan gå till olika diskar där, sa Bjärbo i ett replikskifte med Bryntesson.

Lars Björling (SfS) håller anförande och Dan Rosenholm (FP) replikerar kring Gröna ladan och vem som gjort mest för att få igång den.

Marie Axelsson (S) har haft ett anförande om kultur- och fritid. Hon är kritisk till Alliansgruppens planer på att privatisera konsthall och midgårdsbadet samt ta bort nolltaxan. Lars Björling (SfS) undrar om Marie Axelsson tycker det är viktigare att hålla badet öppet eller ge bra äldrevård.
– Jag tycker det är viktigt att hålla den öppen till varje pris eftersom bra fritidsaktiviteter lockar barnfamiljer till kommunen, svarade hon.

Holst går till attack mot Axelssons anförande att hon o ena sidan försvarar konsthallar och öppna badhus samtidigt som majoriteten ska effektivisera. Han frågar sig vart Axelsson ska effektivisera för de kommer inte tas inom hennes område dundrar han.
– Vi kommer hämta hem pengarna och tänka långsiktigt, detta är en service till invånarna.

Vänsterpartiet genom Bengt Andersson är uppe och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget. Årets debatt går inte till historien som en av de hetaste och inom kort ska det bli votering är det tänkt. Just nu är det replikskifte mellan Ibrahim Khalifa (s) och Veronica Barkman (M) om hur man ska skapa fler jobb. Barkman anser att man ska involvera företagen mer och inte bara att det är kommunen som ska skapa det.

Rune Öhlund (SD) uppger att man tänker yrka bifall till Moderaternas förslag och att man nästa år kommer att lägga en egen budget.

Det är nu voteringar om ett antal punkter, bland annat om låneskulden som Alliansen ska vara 1,45 miljarder medan majoriteten vill ha 1,5 miljarder. Majoritetens förslag vann. Alliansgruppen anser också att fullmäktige ska vara den instans som föreslår budget och inte Kommunstyrelsen, där blev det majoritetens förslag som vann.

Votering om KSO
Lars Bryntesson har entledigats som KSO och två förslag har kommit in, dels Ibrahim Khalifa (S) men även Olov Holst (M). Votering kommer att hållas, en sluten sådan. Något som gjort fullmäktiges ordförande Gun Eriksson (S) märkbart irriterad.

Samtliga ledamöter har avlagt en röst och justerare ska räkna rösterna.

Uppdaterad 18.56

Artikeln uppdateras

 

connys_helsida
meko_helsida
happyhomes_sommar2020
2020_helsida
centrum_helsida2020
manskold_helsida
speedy_vinter_helsida
kkdk_helsida
helsida
defacto_helsida
meko_outsider
swedol_outsider
kkdk_outsider
ridskola_2020_outsider
outsider
speedy_vinter2020_outsider
budget_outsider
sigtuna_vatten_outsider
manskold_outsider
centrum_sommar_out
nrh