defacto_pan2020
Henrik Carlsson och Mikael LarssonFoto: Jamshid Jamshidi

Lärare från Valstaskolan med i Apples nätverk

Två lärare från Valstaskolan har av Apple utsetts till Apple Distingued Educator vilket innebär att de blir en del av ett världsomspännande nätverk av utbildningsledare.

Mikael Larsson och Henrik Carlsson, lärare på Valstaskolan, har av Apple utsetts till Apple Distingued Educator. Att två lärare från samma skola utses är mycket ovanligt, faktum är att de är de enda närverket som kommer från samma skola. Valstaskolan har sedan flera år infört ett lärande med hjälp av iPads och haft föreläsare knutna till Apple som varit på besök:
– Vi har jobbat hårt med att ta fram en plan för hur vi ska använda oss av IT och nu har många lärare och elever greppat det, säger Mikael Larsson, förstelärare i SO och IT-pedagog, i ett pressmeddelande.

Träffas i sommar
I sommar kommer nätverket av ADE:s att träffas för att utbyta erfarenheter och lära av varandra. Mikael Larsson poängterar dock att det inte bara handlar om att eleverna har varsin iPad utan att det krävs både tanke och utbildning för att nå resultat. En framgång för skolorna i kommunen som använder iPads i undervisningen är att pojkarna når resultat i nästan samma utsträckning som flickorna:
– Eleverna vill få snabb respons och bekräftelse, vilket de får då lärarna snabbt kan ge kommentarer i dokumenten, boken eller filmen. Det är tydligt att det triggar och blir en drivkraft, att snabbt få reda på vad de kan göra bättre och hur, berättar Mikael Larsson.

centrum_helsida2020
happyhomes_50
defacto_helsida
connys_helsida
oppethus_helsida
teatergrillen_helsida

Allt fler besöker fritidsgårdarna

Ung & Student Kommunens fritidsgårdar besöks av allt fler ungdomar: - En vanlig fredagseftermiddag på Ungdomens Hus har vi mellan 50-100 ungdomar och övriga dagar brukar det variera mellan 40 till 70 besökare, säger Jens Storm, chef för Ung i Sigtuna.

oppethus_outsider
teatergrillen_outsider
connys
nrh