rantebanner
Kommunen har sålt samma mark till både Rikshem och PeabFoto: Genrebild/Jamshid Jamshidi
Här är den aktuella tomten Valsta 3:50 som kommunen äger. Foto: Daniel Iskander

Kommunen sålde mark två gånger

De fyra husen som Peab Bostad bygger i Valstabacken står på kommunens mark trots att köp av mark skedde redan 2008: - Vi sitter för närvarande i överläggningar med PEAB och Sigtunahem, som också är en intressent i sammanhanget, för att reda ut hur vi ska se till att detta blir ett bra projekt, skriver tillförordnade kommundirektören Ulf Bergh i mail till märsta.nu

sommar

Delar av Märsta Port står snart klart, fyra huskroppar har byggts upp och bara det invändiga återstår. Men en riktig skandal kan ha poppat up, marken som husen står på ägs inte av byggherren PEAB Bostad utan av kommunen. Detaljplanerna för området klubbades 2012-10-18 och 2012-01-26. Försäljning av fastigheten i området, Valsta 3:50, skedde 2008-01-31 till Peab Bostad AB för 39 miljoner kronor. Oktober 2010 förnyades det avtalet i fullmäktige eftersom detaljplanen ännu inte hade godkänts. Men när redaktionen ringer upp Lantmäteriet är beskedet att Sigtuna kommun står som ägare av Valsta 3:50.

Detaljplan vann inte laga kraft
En källa uppger för märsta.nu att marken på något sätt åter hamnat i kommunens ägo, troligtvis för att detaljplanen inte vann laga kraft inom två år efter att markförsäljningen ägt rum. Försäljningen av Valsta 3:50 villkorades nämligen av att en detaljplan skulle vinna laga kraft inom två år. Detaljplanen vann laga kraft 2012-11-23 ca en månad efter tvåårsdagen av förlängningen av köpeavtalet 2010. Tillförordnade kommundirektören Ulf Bergh skriver i mail till märsta.nu att han inte ifrågasätter Lantmäteriets uppgifter men att det förs en fruktbar dialog med PEAB och SigtunaHem för att hitta en lösning.

PEAB har betalat
Peab Bostad AB låter via sin advokat Frank Reijbrandt meddela att köpesumman 39 miljoner kronor betalats in till kommunen. Avtalet ska även ha förlängts en tredje gång, 2013, enligt advokaten:
– Den senaste upprättade förlängningen, där giltigheten över huvudtaget kan ifrågasättas, har gått ut så om den förlängningen blev giltig så har den nu förfallit och köpet har således förfallit, skriver Frank Reijbrandt i mail till märsta.nu

Sålde till Rikshem
Peab ska ha uppfattat situationen som att man hade ett giltigt avtal och när man påbörjade byggnationen i våras så hade detaljplanen sedan länge vunnit laga kraft. Men det gick varken att stycka tomten eller genomföra en fastighetsbildning då det upptäcktes att Sigtuna kommun redan sålt delar av Valsta 3:50 till Rikshem, så kallad tvesalu.
– Peab uppfattade situationen således så att de köpt marken när de började bygga och att fastighetsbildning enligt den antagna detaljplanen skulle genomföras och då kunde de i samråd med kommunen påbörja byggnationen. Peab var helt förvissad om att avtalet skulle genomföras och fullföljde andra åtaganden i köp- och exploateringsavtalet såsom att bygga en rondell utanför fastigheten för Sigtuna kommuns räkning för 9 MSEK, fortsätter advokat Frank Reijbrandt

Sålde två år senare
På grund av tvesalusituationen ska PEAB och kommunen inte ha kommit överens om tredje förlängning av köpeavtalet för Valsta 3:50. PEAB har även erbjudit sig att köpa den marken där byggnation pågår för att genomföra de ingångna avtalen. Vad märsta.nu erfar finns del av marken i Valsta 3:50 som tillhör Rikshem efter att Kunskapens Hus sålts 2010 när kommunen och SigtunaHem sålde av fastigheter till Rikshem.

Fotnot: Sigtuna kommun vill just nu inte uttala sig om hur situationen kunnat uppstå med hänvisning till den dialog som förs mellan de inblandade parterna.

magget_v16
extra

Storbråk på Max

Blåljus Nio personer bråkade inne på Max vid 00.30-tiden i natt: - De kastade mat, säger Anders Mattsson, vakthavande befäl vid Polisen i Stockholm.

happy_homes_sommar
juli

Antalet kontroller fördubblas

Nyheter SL fördubblar biljettkontrollerna till fem miljoner: - Jag tror att det är en välkommen sommarpresent till alla hederliga stockholmare, säger trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) till Svenska Dagbladet.

theweek2017

Tjuvar kommer på nya sätt att göra inbrott

Nyheter 10 000 bostadsinbrott anmäldes i landet under först halvåret. I kommunen rör det sig om 76 konstaterade inbrott i bostad: - Vidtar en bostadsinnehavare åtgärder kommer tjuvarna på nya sätt, säger Lars Byström, presstalesperson vid Polisen i Stockholm, till Aftonbladet.

varumarke_defacto_sommar
colorama_jan
sfssommar
cricketklubben
Festspecialisten – Standard
mik_camp
lions_standard
Frisyr – Standard
standard
connys
Norra Redovisningshuset
standard_ridskola
sommar