midsommar
Kommunen har sålt samma mark till både Rikshem och PeabFoto: Genrebild/Jamshid Jamshidi
Här är den aktuella tomten Valsta 3:50 som kommunen äger. Foto: Daniel Iskander

Kommunen sålde mark två gånger

De fyra husen som Peab Bostad bygger i Valstabacken står på kommunens mark trots att köp av mark skedde redan 2008: - Vi sitter för närvarande i överläggningar med PEAB och Sigtunahem, som också är en intressent i sammanhanget, för att reda ut hur vi ska se till att detta blir ett bra projekt, skriver tillförordnade kommundirektören Ulf Bergh i mail till märsta.nu

Delar av Märsta Port står snart klart, fyra huskroppar har byggts upp och bara det invändiga återstår. Men en riktig skandal kan ha poppat up, marken som husen står på ägs inte av byggherren PEAB Bostad utan av kommunen. Detaljplanerna för området klubbades 2012-10-18 och 2012-01-26. Försäljning av fastigheten i området, Valsta 3:50, skedde 2008-01-31 till Peab Bostad AB för 39 miljoner kronor. Oktober 2010 förnyades det avtalet i fullmäktige eftersom detaljplanen ännu inte hade godkänts. Men när redaktionen ringer upp Lantmäteriet är beskedet att Sigtuna kommun står som ägare av Valsta 3:50.

Detaljplan vann inte laga kraft
En källa uppger för märsta.nu att marken på något sätt åter hamnat i kommunens ägo, troligtvis för att detaljplanen inte vann laga kraft inom två år efter att markförsäljningen ägt rum. Försäljningen av Valsta 3:50 villkorades nämligen av att en detaljplan skulle vinna laga kraft inom två år. Detaljplanen vann laga kraft 2012-11-23 ca en månad efter tvåårsdagen av förlängningen av köpeavtalet 2010. Tillförordnade kommundirektören Ulf Bergh skriver i mail till märsta.nu att han inte ifrågasätter Lantmäteriets uppgifter men att det förs en fruktbar dialog med PEAB och SigtunaHem för att hitta en lösning.

PEAB har betalat
Peab Bostad AB låter via sin advokat Frank Reijbrandt meddela att köpesumman 39 miljoner kronor betalats in till kommunen. Avtalet ska även ha förlängts en tredje gång, 2013, enligt advokaten:
– Den senaste upprättade förlängningen, där giltigheten över huvudtaget kan ifrågasättas, har gått ut så om den förlängningen blev giltig så har den nu förfallit och köpet har således förfallit, skriver Frank Reijbrandt i mail till märsta.nu

Sålde till Rikshem
Peab ska ha uppfattat situationen som att man hade ett giltigt avtal och när man påbörjade byggnationen i våras så hade detaljplanen sedan länge vunnit laga kraft. Men det gick varken att stycka tomten eller genomföra en fastighetsbildning då det upptäcktes att Sigtuna kommun redan sålt delar av Valsta 3:50 till Rikshem, så kallad tvesalu.
– Peab uppfattade situationen således så att de köpt marken när de började bygga och att fastighetsbildning enligt den antagna detaljplanen skulle genomföras och då kunde de i samråd med kommunen påbörja byggnationen. Peab var helt förvissad om att avtalet skulle genomföras och fullföljde andra åtaganden i köp- och exploateringsavtalet såsom att bygga en rondell utanför fastigheten för Sigtuna kommuns räkning för 9 MSEK, fortsätter advokat Frank Reijbrandt

Sålde två år senare
På grund av tvesalusituationen ska PEAB och kommunen inte ha kommit överens om tredje förlängning av köpeavtalet för Valsta 3:50. PEAB har även erbjudit sig att köpa den marken där byggnation pågår för att genomföra de ingångna avtalen. Vad märsta.nu erfar finns del av marken i Valsta 3:50 som tillhör Rikshem efter att Kunskapens Hus sålts 2010 när kommunen och SigtunaHem sålde av fastigheter till Rikshem.

Fotnot: Sigtuna kommun vill just nu inte uttala sig om hur situationen kunnat uppstå med hänvisning till den dialog som förs mellan de inblandade parterna.

februari
vuxenutbildning2

Trafikstrategin får vänta

Nyheter Kommunen avbryter arbetet med att ta fram en trafikstrategi, detta för att en ny översiktsplan kommer att tas fram under kommande mandatperiod.

sportfiskebanner2
brf_englamarken
varen2018
bildextra!

Ymer äldreboende kvalitetssäkrat – som först i landet

Nyheter Ymer äldreboende har kvalitetssäkrats. Detta som första särskilda boendet i Sverige. – Både vi chefer och medarbetare är mycket stolta över vårt verifikat och det arbete vi genomfört här på Ymer för att nå dit, säger enhetschefen Iris Fichter von Eichwald.

EXTRA

uppdaterad Attacken mot sommarfritids: Uruselt

Politik Socialdemokraterna fortsätter kritisera den moderatledda kommunledningen för att Rävsta sommarfritids begränsas till bara vissa utvalda skolbarn: - Vill man som förälder försöka boka en eller flera av de 35 fria platserna som finns så kostar det 300 kr per barn. Socialdemokraterna har sedan länge beslutat om att skolan i Sigtuna ska vara helt kostnadsfri. Detta är uruselt, säger Marie Axelsson (S) oppositionsråd, i ett pressmeddelande.

valet2018

Besparingar att vänta 2019: Kan inte lova allt till alla

Politik Budgetramarna för 2019 behandlas just nu i kommunen och de första tecknen för kommande år är att det väntas nya besparingar:- Vi kommer även fortsättningsvis vara tvungna att göra tuffa prioriteringar. Detta gäller samtliga partier, säger kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

objekt3
standard_ridskola
veterankraft_standard
connys
outsider_defacto
Norra Redovisningshuset
val2018
objekt2
nfc_vinter
sigtunavatten_standard
comitini_banner
objekt4
outsider_moderat
vuxentutbildning