moderaterna_sep2020
Foto: Jamshid Jamshidi

Kommunen beviljas bidrag för att ordna boende åt nyanlända

Sigtuna kommun har beviljats 500 000 kronor från Länsstyrelsen för att ordna bostäder åt nyanlända: - Tanken är att skapa en samverkansyta mellan kommunen och privata fastighetsägare. Vad man vill åstadkomma är ett forum för att underlätta bosättningen av anvisade samt ha beredskap för gruppen egenbosatta (EBO), skriver Kambiz Asadollahi, verksamhetschef för vuxenutveckling, i ett mail till märsta.nu

centrum_artikel

Igår kunde märsta.nu rapportera om att 73 nyanlända anvisats Sigtuna kommun under 2018. Det är nu kommunens ansvar att ordna boende åt dem. Nu har Länsstyrelsen beviljat kommunen medel för att ordna bostäder åt nyanlända. Ett samarbete mellan kommunen och olika privata fastighetsägare:
– De förväntande effekterna av insatsen är att mottagning och bosättning kommer påskyndas för de kommunanvisade. Beredskapen ökar även med ett fast nätverk av fastighetsvärdar genom att fastighetsbeståndet är kartlagt och tydligt, berättar Kambiz Asadollahi, verksamhetschef för vuxenutveckling.

Klarar mottagandet i år
Projektet startar i och med att kommunen får medel från Länsstyrelsen och hur pengarna används ska redovisas för Länsstyrelsen efter ett år. Under 2016 tog Sigtuna kommun emot 108 nyanlända och under 2017 ska antalet uppgå till 107. Enligt Kambiz Asadollahi klarar kommunen mottagandet. Det är dock oklart om det lett till att utsatta personer i kommunen trängts undan till förmån för nyanlända som varit fallet i flera andra kommuner.

kkdk_helsida
skanela_event_helsida
helsida
defacto_helsida
connys_helsida
centrum_helsida2020
happyhomes_sommar2020
meko_helsida
boisigtuna
speedy_vinter_helsida
corner_helsida
personal_sandstrom_helsida
kkdk_outsider
sigtuna_vatten_outsider
centrum_sommar_out
budget_outsider
outsider
speedy_vinter2020_outsider
ridskola_2020_outsider
swedol_outsider
skanela_event_outsider
personal_outsider
meko_outsider
laddplats_out
corner_outsider
nrh