budget_panorama
Alliansgruppen med Lars Björling (SfS), Mårten Fintling (C), Olov Holst (M) och Karsten Bjärbo (KD)Foto: Pressbild/Arkiv

Ingen spektakulär skuggbudget

Den samlade oppositionen som utgörs av Samling för Sigtuna, Kristdemokraterna. Centerpartiet och Moderaterna presenterade sin budget inför fullmäktige som går på torsdag: - Vi har redan fått med många av våra förslag i majoritetens budget, men överlag finns det inte utrymme för några spektakulära satsningar, säger moderatledaren Olov Holst i samband med en pressträff.

fraga_liberalerna

I samband med ett heldagssammanträde på torsdag ska fullmäktige debattera budgeten för 2016. Majoriteten presenterade sin version för några veckor sedan och i den så kallade skuggbudgeten som Alliansgruppen lägger finns det inte mycket spektakulärt enligt de fyra gruppledarna för Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Samling för Sigtuna. Alliansgruppen menar att de redan fått gehör för en rad satsningar i den budget som majoriteten presenterat samt att det kommunen har stora ekonomiska bekymmer både 2016 och kommande år.
– Det finns två tickande bomber, den ena är skenande lärarlöner och den andra hur vi ska hantera flyktingströmmen som kommer in. Ingångslönerna för lärarna är mycket höga och samtidigt så ska de som redan finns i kommunen har löneförhöjningar, säger Olov Holst (M).

Fokus på kärnverksamhet
Skuggbudgeten kommer att fokusera på trygghet, skola och omsorg. De fyra partierna har varit relativt eniga och det är första gången de går ihop med en gemensam budget, tidigare har de yrkat bifall till Moderaternas budget. Låneskulden kommer 2018 att vara 2 miljarder enligt Alliansgruppen men det finns ingen återvändo för det just nu eftersom det byggts mycket bostäder och kommunen nu behöver investera i skolor, förskolor och annan nödvändig service. De lämnar utrymme för att sätta Konsthallen och Midgårdsbadet på extern drift för att spara pengar:
– Konsthallen kostar 3,5 miljoner och utebadet strax över fyra, kommunen bör undersöka möjligheterna att få in externa aktörer, säger Lars Björling (SfS).

Skapa skolnämnd och arbetsmarknadsnämnd
Det som skiljer lite i budgeterna är att Alliansgruppen avsätter 500 000 kronor mer än majoriteten till Kvinnojouren för att de ska kunna arbeta mer kring hedersrelaterat våld som ska vara ett stort problem i kommunen. Alliansgruppen vill också effektivisera nämndarbetet genom ett par sammanslagningar så att det blir en ren skolnämnd och en ren arbetsmarknadsnämnd. De föreslår också att man får till ett jobbcenter i Märsta så att man kommer tillrätta med arbetslösheten i kommunen som ligger kring 7 procent trots att kommunen har ca 30 000 arbetsplatser.

10 miljoner till Märsta station
Budgeten kommer heller inte att ha med lika mycket i exploateringsintäkter (markförsäljningar) som majoriteten eftersom Alliansgruppen anser att majoriteten konsekvent använder markförsäljningar för att täcka upp underskott i budgeten.
När det gäller trygghet avsätter man medel för ytterligare två trygghetsväktare som kan rycka ut tills dess att polisen kommer till en brottsplats, kameror menar man att majoriteten inte avsatt pengar för vilket Alliansgruppen har med. 10 miljoner avsätts också till upprustning Märsta station, den del som kommunen är ansvarig för.
– Det är ingen moderatbudget utan alla har verkligen varit delaktiga i detta. Det finns stora utmaningar i kommunens ekonomi så det är en stram budget, även det politiska utrymmet är begränsat. Majoriteten har tagit till sig våra kärnpunkter i sin budget så vi kan inte bara hitta på nya grejer bara för sakens skull, menar Holst.

kkdk_helsida
centrum_helsida2020
happyhomes_sommar2020
meko_helsida
helsida
manskold_helsida
defacto_helsida
connys_helsida
2020_helsida
speedy_vinter_helsida
kkdk_outsider
centrum_sommar_out
outsider
budget_outsider
speedy_vinter2020_outsider
manskold_outsider
nrh
swedol_outsider
sigtuna_vatten_outsider
ridskola_2020_outsider
meko_outsider