stationshusen

Hotell medger diskriminering

Det hotellbolag i kommunen som avvisade två romska kvinnor medger diskriminering och går med på att betala 60 000 kronor till kvinnorna.

centrum_artikel

Diskrimineringsombudsmannen väckte talan mot ett hotellbolag i kommunen som avvisade två romska kvinnor som hade bokat och betalat för hotellrum via en extern bokningssajt. Enligt DO uppgav receptionen vid ankomst att man hade problem med andra personer som var romer och att kvinnorna därmed inte var välkomna. Bolaget medger nu att man diskriminerat mot etnisk tillhörighet och går med på att betala 30 000 kronor till vardera kvinna.
– Att man som individ på det här sättet drabbas på grund av hur andra individer har agerat för att man uppfattas ha samma etniska tillhörighet är diskriminering, säger Lars Arrhenius DO.

connys_helsida
ridskola2020_helsida
happyhomes_sommar2020
meko_helsida
2020_helsida
coronakrisen

Nio av tio resenärer nu borta

Nyheter Nio av tio resenärer på Arlanda har försvunnit under ett år med pandemin: - Den svagare utvecklingen för flygresandet i inledningen av året består under februari, då resenärsminskningen ligger kvar på cirka 90 procent, säger Swedavias VD Jonas Abrahamsson.

defacto_helsida
centrum_helsida2020
meko_outsider
ridskola_2020_outsider
speedy_vinter2020_outsider
moderaterna_sigtuna
connys
sigtuna_vatten_outsider
swedol_outsider
nrh
centrum_sommar_out