centrum_panorama2020
Foto: Genrebild/Jamshid Jamshidi

Går att få hjälp med skulderna

märsta.nu har under januari och början av februari berättat om hur det ligger till med skuldsättning bland kommunens invånare. Sigtuna kommun har två budget- och skuldrådgivare som ger ekonomisk rådgivning till skuldsatta invånare som vill ha hjälp att se över sin ekonomi och sina skulder: - Vi arbetar med att ge de som kommer till oss kunskap och verktyg att göra något åt sin egen situation. Många ”fastnar” i sina skulder och ser ingen ljusning förrän de kommer hit, berättar Annika Kihlström, som tillsammans med Kjell Åke Arvidsson, jobbar som budget- och skuldrådgivare i kommunen.

centrum_artikel
Vid årskiftet 2014/2015 fanns 1951 kommuninvånare registrerade för skulder hos Kronofogden. Dessa invånare har en total skuldbörda på en miljard kronor. Den här statistiken är dock inte heltäckande enligt kommunens Skuld- och budgetrådgivare.
– Det finns många invånare som är överskuldsatta utan att deras skulder ligger hos Kronofogden. Det finns alltså ett mörkertal i den här statistiken, säger Kjell Åke Arvidsson.
Många har ordnad ekonomi
Varje kommun måste enligt lag ha erbjuda budget- och skuldrådgivning. Tanken är att rådgivningen ska bidra till att fler personer tar tag i sina ekonomiska bekymmer och på så vis tar sig ur sina skulder. De flesta som kommer till budget och skuldrådgivningen har haft en ordnad ekonomi, men sedan så har det hänt något i deras liv som påverkat deras ekonomi på ett negativt sätt. Det kan handla om arbetslöshet, sjukdom, skilsmässa, dödsfall i familjen eller konkurs – sådana händelser som vem som helst kan råka ut för.
– De allra flesta klarar av en förändring i ekonomin, men om man inte har en buffert och/eller ett socialt nätverk så är man särskilt utsatt och har lättare att hamna i skulder, berättar Annika Kihlström.
Får leva på existensminimum 
Kommunens budget- och skuldrådgivare hjälper bland annat till med att göra förslag på realistiska betalningsuppgörelser och att ansöka om skuldsanering. Kronofogden är dock den myndighet som fattar beslut om man får skuldsanering eller inte. Får man skuldsanering så lever man på existensminimum under fem år som huvudregel. Alla inkomster över existensminimum går till att betala på skulderna. Även personer som inte har möjlighet att betala något på sina skulder kan få skuldsanering.
– Vi vet att det finns många i vår kommun som skulle kunna komma tillrätta med sina skulder om de bara tog steget och sökte hjälp. Det är bra att känna till att vår rådgivning är frivillig och helt gratis. Självklart har vi tystnadsplikt, fortsätter Annika Kihlström.
Tar kontakt med Kronofogden
Budget- och skuldrådgivarna kan också hjälpa till med att ta kontakt med Kronofogden om man har en utmätning som inte verkar stämma. Annika Kihlström uppger att Kronofogden ibland kan ta för mycket av de som har utmätning. Det kan bero på att den som har utmätning inte har tänkt på att berätta om höjd hyra eller att han eller hon har fått ökade kostnader för medicin som inte ingår i högkostnadsskyddet.
– Kronofogden måste få kännedom om eventuella ekonomiska förändringar för att kunna ta hänsyn till dem. Om man tycker det är jobbigt att själv ta kontakt med Kronofogden så kan vi hjälpa till med det, fortsätter Annika Kihlström.
Finns skulder sen 90-talet
Annika Kihlström berättar att känslor av skuld och skam är vanligt och att det kan resultera i att man väntar länge med att prata med någon om sina problem.
– Många tycker det är svårt att berätta för sin omgivning om sin situation. Flera som vi träffar kan ha gått med skulder från 90-talet utan att veta att det finns stöd och hjälp att få från kommunen. Det känns sorgligt att det är många som inte vet om att man kan få hjälp. Vi finns till för att hjälpa alla våra invånare.
aretslarling
speedy_helsida
centrum_helsida2020
defacto_helsida
sportlov_sigtuna
connys_helsida
2020_helsida
teatergrillen_helsida
salong_elisabeth_helsida
speedy_outsider
sigtuna_vatten_outsider
teatergrillen_outsider
connys
sportlov_sigtuna_outsider
nrh
oppning_salongelisabeth_outsider