defacto_pan
Foto: Genrebild/Jamshid Jamshidi

Går att få hjälp med skulderna

märsta.nu har under januari och början av februari berättat om hur det ligger till med skuldsättning bland kommunens invånare. Sigtuna kommun har två budget- och skuldrådgivare som ger ekonomisk rådgivning till skuldsatta invånare som vill ha hjälp att se över sin ekonomi och sina skulder: - Vi arbetar med att ge de som kommer till oss kunskap och verktyg att göra något åt sin egen situation. Många ”fastnar” i sina skulder och ser ingen ljusning förrän de kommer hit, berättar Annika Kihlström, som tillsammans med Kjell Åke Arvidsson, jobbar som budget- och skuldrådgivare i kommunen.

banner_juni_artikel
Vid årskiftet 2014/2015 fanns 1951 kommuninvånare registrerade för skulder hos Kronofogden. Dessa invånare har en total skuldbörda på en miljard kronor. Den här statistiken är dock inte heltäckande enligt kommunens Skuld- och budgetrådgivare.
– Det finns många invånare som är överskuldsatta utan att deras skulder ligger hos Kronofogden. Det finns alltså ett mörkertal i den här statistiken, säger Kjell Åke Arvidsson.
Många har ordnad ekonomi
Varje kommun måste enligt lag ha erbjuda budget- och skuldrådgivning. Tanken är att rådgivningen ska bidra till att fler personer tar tag i sina ekonomiska bekymmer och på så vis tar sig ur sina skulder. De flesta som kommer till budget och skuldrådgivningen har haft en ordnad ekonomi, men sedan så har det hänt något i deras liv som påverkat deras ekonomi på ett negativt sätt. Det kan handla om arbetslöshet, sjukdom, skilsmässa, dödsfall i familjen eller konkurs – sådana händelser som vem som helst kan råka ut för.
– De allra flesta klarar av en förändring i ekonomin, men om man inte har en buffert och/eller ett socialt nätverk så är man särskilt utsatt och har lättare att hamna i skulder, berättar Annika Kihlström.
Får leva på existensminimum 
Kommunens budget- och skuldrådgivare hjälper bland annat till med att göra förslag på realistiska betalningsuppgörelser och att ansöka om skuldsanering. Kronofogden är dock den myndighet som fattar beslut om man får skuldsanering eller inte. Får man skuldsanering så lever man på existensminimum under fem år som huvudregel. Alla inkomster över existensminimum går till att betala på skulderna. Även personer som inte har möjlighet att betala något på sina skulder kan få skuldsanering.
– Vi vet att det finns många i vår kommun som skulle kunna komma tillrätta med sina skulder om de bara tog steget och sökte hjälp. Det är bra att känna till att vår rådgivning är frivillig och helt gratis. Självklart har vi tystnadsplikt, fortsätter Annika Kihlström.
Tar kontakt med Kronofogden
Budget- och skuldrådgivarna kan också hjälpa till med att ta kontakt med Kronofogden om man har en utmätning som inte verkar stämma. Annika Kihlström uppger att Kronofogden ibland kan ta för mycket av de som har utmätning. Det kan bero på att den som har utmätning inte har tänkt på att berätta om höjd hyra eller att han eller hon har fått ökade kostnader för medicin som inte ingår i högkostnadsskyddet.
– Kronofogden måste få kännedom om eventuella ekonomiska förändringar för att kunna ta hänsyn till dem. Om man tycker det är jobbigt att själv ta kontakt med Kronofogden så kan vi hjälpa till med det, fortsätter Annika Kihlström.
Finns skulder sen 90-talet
Annika Kihlström berättar att känslor av skuld och skam är vanligt och att det kan resultera i att man väntar länge med att prata med någon om sina problem.
– Många tycker det är svårt att berätta för sin omgivning om sin situation. Flera som vi träffar kan ha gått med skulder från 90-talet utan att veta att det finns stöd och hjälp att få från kommunen. Det känns sorgligt att det är många som inte vet om att man kan få hjälp. Vi finns till för att hjälpa alla våra invånare.
colorama_april2

Elevresultat kvar på förra årets nivåer

Nyheter Sigtuna kommun uppger att gymnasiebehörighet och måluppfyllelse ser ut att ligga kvar på samma nivå som förra året: - Vår resa att bli en av de bästa skolkommunerna fortsätter och det är väldigt glädjande att våra goda resultat kvarstår, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

sommar

Hemtjänsten privatiseras efter nyår

Notiser Kommunfullmäktige har klubbat igenom LOV i hemtjänsten, Lagen om valfrihetssystem. Efter nyår sker den första förändringen: - Målet är att skapa valfrihet för våra invånare och det här är ett första led i det. Hur många olika aktörer som kommer att upphandlas och i vilken omfattning det blir till en början, är sådant som vi kommer att arbeta fram under hösten, säger Karsten Bjärbo (KD), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

sbrf_helsida

Kommunen topprankas i kvinnofridsarbete

Nyheter Sigtuna kommun är bäst i länet på att skydda kvinnor mot mäns våld enligt den senaste Kvinnofridsbarometern: - Sigtuna kommun har i flera år stöttat kvinnojouren som gör ett fantastiskt jobb, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

banner_juni_helsida

Nya bussar rullade ut i kommunen

Notiser De nya bussarna har rullat ut från depån i Märsta i samband med att Transdev tar över efter Arriva: - När ett trafikområde byter trafikoperatör så görs det från ena dagen till den andra och förberedelserna inför trafikstarten har pågått i flera månader, säger Fredrik Beckius, affärschef för Stockholm Nord på Transdev Sverige AB.

happyhomes_2019

Många väntar på särskilt boende

Nyheter Sigtuna kommun har en kö på 32 personer till särskilda boenden: - Jag får intrycket av att man försöker minska kön med mer hemtjänst, säger sigtunabon Sverker Johansson som är engagerad i äldrefrågor.

ica_valsta_choklad
sigtunavatten_standard
defacto_helsida

Alliansens budget för 2020 klubbad

Politik Under onsdagen antogs budgeten för 2020: - Alliansmajoritetens budget - en långsiktig, ansvarsfull budget som nu stabiliserat en mycket bräcklig ekonomi och samtidigt förmår skjuta till 120 miljoner kronor till skola, förskola, äldreomsorg, trygghetsarbetet och våra andra kärnverksamheter, skriver Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) på Facebook.

fme_helsida
colorama_april
nrh
sbrf_outsider
defacto_outsider
sportfiske_sommar
fme_outsider
connys