bovard_sh
Susana Olsson Casas, förvaltningschef för Barn- och ungdomsförvaltningen.Foto: Sigtuna kommun

Efter hoten mot lärare: Vädjar om lugn

I veckan skickade Barn- och ungdomsförvaltningen ut ett brev till föräldrar med en vädjan om lugnare miljö för pedagogerna efter att de utsatts för aggressiv ton och hot: - Den stora majoriteten av föräldrarna är ett fint stöd till oss i förskola/skola, men det finns de som går över gränsen och då behöver vi tillsammans prata om och tydliggöra vilka förväntningar vi faktiskt kan ha på varandra utifrån de behov som finns och det som finns beskrivet i skollagen, säger Susana Olsson Casas, förvaltningschef i Barn- och ungdomsförvaltningen.

banner_juni_artikel

Barn- och ungdomsförvaltningen vädjar till föräldrar om lugnare ton mot pedagoger. Detta sedan ett flertal incidenter inträffat på skolorna med aggressiva föräldrar. Ett flertal incidenter har också polisanmälts enligt Susana Olsson Casas, förvaltningschef. Antalet totala incidenter vill Olsson Casas inte uttala sig om.
– Varje enskilt fall av hot hanteras enligt våra rutiner och polisanmäls. Det vi skriver om i brevet är mer av en generell vädjan till samtliga föräldrar att fortsätta bidra till att värna den personal vi har på våra skolor och förskolor och deras arbetsmiljö.

Vill utveckla samarbetet med hemmen
Nu vill man ”kroka arm” med föräldrarna för att förbättra arbetsmiljön på förskolor och skolor och utveckla samarbetet med hemmen.
– Både föräldrar och förskola/skola behöver reflektera över vad vi kan göra annorlunda för att stärka tilliten och bygga ett gott samarbete. Vi har ju ett gemensamt mål att barnen ska trivas och lära sig så mycket som möjligt, säger Olsson Casas.

Personal ska vilja stanna kvar
Förvaltningschefen poängterar att samarbete och dialog är viktigt i skolan för att man ska kunna stödja den profession som finns och för att personalen ska kunna trivas och stanna i kommunens skolor.
– Denna gemensamma grund ska bidra till att öka trivsel och arbetsro i förskolan och skolan men också bidra till att föräldrar upplever större tydlighet i vad de kan förvänta sig av förskolan/skolan och vad förskolan/skolan förväntar sig av dem. Därför kommer medarbetare, föräldraråd och ledning att ta fram vad som ska gälla tillsammans.

happyhomes_2019
fme_helsida
sbrf_helsida
banner_juni_helsida
sigtunavatten_standard
defacto_helsida
ica_valsta_choklad

Nya bostäder står tomma

Bostad Nybyggda bostäder står tomma på grund av för hög hyra eller för höga priser, det konstaterar Länsstyrelsen i en ny rapport.

colorama_april2
oppning_helsida

Incidenter med hund ökar sommartid

Nyheter Sommartid är det många som låter hunden gå lös på gator eller i parker, men enligt lokala föreskrifter ska hunden vara kopplad på allmän plats även om du anser att du har god kontroll över den: - Vi har sedan 1 juni 2018 tagit emot över 670 anmälningar om lösa hundar som angripit, bitit eller allvarligt skrämt människor eller andra djur i Stockholms län, säger Anna Mattsson, samordnade på Länsstyrelsens enhet för djurskydd.

sh_bovard_out
defacto_outsider
connys
sbrf_outsider
ridskola2019_outsider
colorama_april
oppning_outsider
fme_outsider
nrh
sh_oppet
midsommar_valsta_outsider