mote_sommar
Gill Brodin och Petra Ullenius

Centerpartiet välkomnar lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder

Centerpartiet välkomnar lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som kommer korta ner och skynda på så att viktiga beslut kan fattas snabbt utan onödig byråkrati.

centrum_artikel

Syftet med lagen som träder i kraft 1 juli 2020 är att restaurangbranschen, myndigheter och kommuner tillsammans hjälps åt för att minska spridningen av covid-19. Ansvaret för att trängsel undviks och smittspridning så långt som möjligt kan förhindras hamnar på den som driver serveringsstället.

Det som skiljer den här lagen från de föreskrifter från Folkhälsomyndigheten som togs fram i mars är att tidigare var det enbart smittskyddsläkare som hade befogenhet att stänga ett serveringsställe. Nu ligger beslutsfattandet på Miljö- och hälsoskyddskontorets förvaltningschef som i sin tur kan vidaredelegera beslutsrätten till annan anställd. På så vis kan den som utför kontrollen snabbt fatta beslut om föreläggande alternativt stängning under en viss tid eller tillsvidare. Vid behov ska samråd med smittskyddsläkare ske.

Glöm inte att var och en har ett eget ansvar i att hålla avstånd och respektera eventuella begränsningar.

  • Gill Brodin (C), Ordförande Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  • Petra Ullenius (C), Ledamot Miljö- och hälsoskyddsnämnden
centrum_helsida2020
happyhomes_sommar2020
marina_helsida
brobygget_midgard_helsida
studeravidare_helsida
brobygget_helsida_valsta
defacto_helsida
2020_helsida
connys_helsida
landsbygd_sigtuna_helsida

Folktandvården testar digitala möten

Nyheter Folktandvården Stockholm inför digitala möten: - –Digitala vårdtjänster är populära och efterfrågas i ökad grad, säger Eva Ljung, vd för Folktandvården Stockholm.

Tänk på detta vid åska

Nyheter Denna vecka kommer det vara risk för åskväder och i samband med det finns det anledning att skydda sig själv och sin egendom enligt Elsäkerhetsverket.

sommar_sigtuna2020
speedy_helsida
swedol_outsider
ridskola_2020_outsider
nrh
brobygget_outsider_valsta
studeravidare_outsider
landsbygd_sigtuna_outsider
speedy_outsider
brobygget_midgard_outsider
marina_outsider
sigtuna_vatten_outsider
sigtuna_natur_sommar_outsider
centrum_sommar_out