defacto_pan2020
Karolina Windefalk (MP), Dan Rosenholm (L) och Ibrahim Khalifa (S)Foto: Daniel Iskander
Karolina Windefalk (MP)Foto: Daniel Iskander
Några av satsningarna i skolanFoto: Daniel Iskander

Budgetpresentation 2017

Kommunledningen presenterar just nu budgeten för 2017 och det är barn samt äldre som får mest ökade resurser.

centrum_artikel

Ibrahim Khalifa inleder budgetpresentationen med att berätta om grundläggande förutsättningar som kommunen har. Plus är att befolkningen ökar och vi kommer vid nyår passera 46 000 invånare.

Khalifa meddelar att flera nämnder får mer pengar. Barn- och ungdomsnämnden får mest med 34 miljoner kronor tillsammans med Äldre- och omsorgsnämnden. Barn- och ungdomsnämnden har nu en budget på strax över en miljard.
– Det är välfärdens kärna, motiverar Rosenholm.
– Självklart att satsa på skola för unga och våra äldre, fortsätter Khalifa.

För de 34 miljonerna extra till skolan ska man bland annat införa skolvärdar, lärarcoacher och en lässatsning. För de äldre införs demensteam, en träffpunkt som (S) haft som vallöfte sedan 2010 och att LOV (Lagen om valfrihet) införs inom hemtjänsten. Träffpunkten avser man placera i Kulturtorget i den fastighet som ska byggas intill konsthallen. Enligt både Rosenholm och Khalifa har det inte varit ett problem att enas om att LOV införs i hemtjänsten. Start för LOV beräknas till 2018.

Ytterligare en satsning är ett digitalt Kontaktcenter som ska effektivisera arbetet internt för kommunens anställda samt att medborgarna ska kunna få svar på sina frågor på ett enklare sätt. Arbetet med lägre sjukfrånvaro ska också bli övergripande i samtliga förvaltningar efter ett försök under 2016 med Äldre- och omsorgsförvaltningen.
– Det är pengar som betalar sig tillbaka omgående, säger Khalifa.

Skulden idag är ca en miljard och investeringar på en miljard kommande två åren väntar. Satsningarna kan göras tack vare en stark tillväxt och Khalifa tror inte att låneskulden blir två miljarder 2019:
– Det beror på resultatet de kommande två åren, förklarar Khalifa.

Av investeringsbudgeten får skola och förskola 226 miljoner kronor och övrigt 215 miljoner, bland det sistnämnda finns medel avsatta för att renovera en bassäng i Sigtuna Fritidscenter.

Gällande bostadsbyggandet ser det ljust ut med ca 1000 bostäder som ska börja byggas under 2017.
– Det Finns möjligheter att skapa bostäder överallt. Antingen detaljplaner som vunnit laga kraft eller att man undersöker möjligheter för fler bebyggelser, berättar Khalifa. Sammanfattningsvis blir det drygt 1000 bostäder per år i blandad bebyggelse. Det säkerställer en god tillväxt i framtiden.

landsbygdsdag
meko_helsida
2020_helsida
happyhomes_sommar2020
corner_helsida
connys_helsida
skanela_event_helsida
fixa_laddplats_helsida
defacto_helsida
speedy_vinter_helsida
boisigtuna
personal_sandstrom_helsida
centrum_sommar_out
corner_outsider
outsider
personal_outsider
laddplats_out
skanela_event_outsider
speedy_vinter2020_outsider
kkdk_outsider
ridskola_2020_outsider
budget_outsider
nrh
sigtuna_vatten_outsider
swedol_outsider
meko_outsider