defacto_pan2020
Foto: Daniel Iskander

Anmälan mot fullmäktigeordföranden till JK

Justitieombudsmannen, JO, utreder inte fullmäktigeledamöter varpå märsta.nu:s chefredaktör och ansvarige utgivare har skickat ärendet vidare till Justitiekanslern, JK.

centrum_artikel

märsta.nu är beslutsamma att få saken prövad med att fullmäktiges ordförande Gun Eriksson med sitt uttalande uppmanade ledamöter att inte prata med media. En anmälan skickades kort efter fullmäktigesammanträdet till Justitieombudsmannen, besked har kommit därifrån med att JO inte utreder fullmäktigeledamöter. Därför har en anmälan istället gjorts till Justitiekanslern som har till uppgift att utreda brott mot tryckfrihetsordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Ett liknande fall fanns från Jönköpings läns landsting 2014 där politiker ”petat” i vad anställda mailat till media om. Det blev ingen fällande dom i det fallet men JK hade påpekanden om att politiker ska respektera grundlagen och de som omfattas av meddelarskydd.

centrum_helsida2020
corner_helsida
happyhomes_sommar2020
connys_helsida
kkdk_helsida
helsida
speedy_vinter_helsida
skanela_event_helsida
landsbygdsdag
personal_sandstrom_helsida
boisigtuna
meko_helsida
ridskola_2020_outsider
meko_outsider
nrh
centrum_sommar_out
swedol_outsider
speedy_vinter2020_outsider
corner_outsider
kkdk_outsider
budget_outsider
outsider
personal_outsider
skanela_event_outsider
sigtuna_vatten_outsider
laddplats_out