centrum_panorama2020
Kommunen får 44 miljoner kronorFoto: Genrebild/Riksbanken

44 miljoner till kommunen

Kommunen får 44,4 miljoner extra för att hantera flyktingar, asylsökande och ensamkommande flyktingbarn i ett extratillskott från regeringen: - Det är ovanligt att regeringen lägger fram en extra proposition, men det har hänt tidigare, säger finansminister Magdalena Andersson (S)

centrum_artikel

Sigtuna kommun kommer att få 981 kr per invånare för att hantera de extrakostnader som uppstår för att ta hand om flyktingarna. Totalt rör det sig om 11 miljarder som skjuts in för att hantera mottagandet i landet. Sigtuna kommun får 981 kr/invånare vilket ger ca 44 miljoner kronor som kommer in före nyår. Regeringen har också avsatt 177 miljoner till Stockholms läns landsting. I hela Stockholms län är det bara Södertälje kommun som får mer per invånare med 1122 kr. Grannkommunen Väsby kommer att få 21,8 miljoner kronor
– Vi har från kommunledningens (S, Mp och Fp) sida enträget hävdat att resurser av detta slag måste fördelas så att resurserna hamnar där det behövs mest och gör bäst nytta.

Ska värna kärnverksamheter
Ekonomichefen Martin Halldén berättar i mail till märsta.nu att medlen ska användas både 2015 och 2016 och att det är medel för att kommunerna ska hantera den rådande flyktingsituationen.
– Regeringen menar vidare att pengarna också syftar till att värna kommunernas kärnverksamheter, såsom skola och vård-omsorg. Vi har ännu inte hunnit analyser vad detta får för effekter på kommunens ekonomi, säger Halldén

Uppdaterad kl. 15.27

kcbygg_helsida
studeravidare_helsida
speedy_helsida
defacto_helsida
sommarlov_helsida
studenten2020_helsida
connys_helsida
speedy_outsider
sommarlov_outsider
studenten2020_outsider
sigtuna_vatten_outsider
kcbygg_outsider
nrh
swedol_outsider
ridskola_2020_outsider
studeravidare_outsider