defacto_pan
Kommunen får 44 miljoner kronorFoto: Genrebild/Riksbanken

44 miljoner till kommunen

Kommunen får 44,4 miljoner extra för att hantera flyktingar, asylsökande och ensamkommande flyktingbarn i ett extratillskott från regeringen: - Det är ovanligt att regeringen lägger fram en extra proposition, men det har hänt tidigare, säger finansminister Magdalena Andersson (S)

Sigtuna kommun kommer att få 981 kr per invånare för att hantera de extrakostnader som uppstår för att ta hand om flyktingarna. Totalt rör det sig om 11 miljarder som skjuts in för att hantera mottagandet i landet. Sigtuna kommun får 981 kr/invånare vilket ger ca 44 miljoner kronor som kommer in före nyår. Regeringen har också avsatt 177 miljoner till Stockholms läns landsting. I hela Stockholms län är det bara Södertälje kommun som får mer per invånare med 1122 kr. Grannkommunen Väsby kommer att få 21,8 miljoner kronor
– Vi har från kommunledningens (S, Mp och Fp) sida enträget hävdat att resurser av detta slag måste fördelas så att resurserna hamnar där det behövs mest och gör bäst nytta.

Ska värna kärnverksamheter
Ekonomichefen Martin Halldén berättar i mail till märsta.nu att medlen ska användas både 2015 och 2016 och att det är medel för att kommunerna ska hantera den rådande flyktingsituationen.
– Regeringen menar vidare att pengarna också syftar till att värna kommunernas kärnverksamheter, såsom skola och vård-omsorg. Vi har ännu inte hunnit analyser vad detta får för effekter på kommunens ekonomi, säger Halldén

Uppdaterad kl. 15.27

sigtunavatten_standard
logistik_sigtuna
colorama_april2
sbrf_helsida
sommar_centrum

Elevresultat kvar på förra årets nivåer

Nyheter Sigtuna kommun uppger att gymnasiebehörighet och måluppfyllelse ser ut att ligga kvar på samma nivå som förra året: - Vår resa att bli en av de bästa skolkommunerna fortsätter och det är väldigt glädjande att våra goda resultat kvarstår, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

sommar

Hemtjänsten privatiseras efter nyår

Notiser Kommunfullmäktige har klubbat igenom LOV i hemtjänsten, Lagen om valfrihetssystem. Efter nyår sker den första förändringen: - Målet är att skapa valfrihet för våra invånare och det här är ett första led i det. Hur många olika aktörer som kommer att upphandlas och i vilken omfattning det blir till en början, är sådant som vi kommer att arbeta fram under hösten, säger Karsten Bjärbo (KD), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

fme_helsida

Kommunen topprankas i kvinnofridsarbete

Nyheter Sigtuna kommun är bäst i länet på att skydda kvinnor mot mäns våld enligt den senaste Kvinnofridsbarometern: - Sigtuna kommun har i flera år stöttat kvinnojouren som gör ett fantastiskt jobb, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

happyhomes_2019

Nya bussar rullade ut i kommunen

Notiser De nya bussarna har rullat ut från depån i Märsta i samband med att Transdev tar över efter Arriva: - När ett trafikområde byter trafikoperatör så görs det från ena dagen till den andra och förberedelserna inför trafikstarten har pågått i flera månader, säger Fredrik Beckius, affärschef för Stockholm Nord på Transdev Sverige AB.

ica_valsta_choklad

Många väntar på särskilt boende

Nyheter Sigtuna kommun har en kö på 32 personer till särskilda boenden: - Jag får intrycket av att man försöker minska kön med mer hemtjänst, säger sigtunabon Sverker Johansson som är engagerad i äldrefrågor.

colorama_april
sportfiske_sommar
nrh
defacto_outsider
connys
fme_outsider
sbrf_outsider