sommar
Vattentaxan i kommunen hör till en av de billigaste i hela riket, bara sex andra kommuner har billigare taxa.Foto: Genrebild/Daniel Iskander

Låg VA-taxa i kommunen-men höjning på väg

Kommuninvånarna som bor i lägenhet betalar knappt 30 kr/kvadratmetern för vatten- och avloppskostnader enligt den så kallade Nils Holgersson rapporten.

Nils Holgersson rapporten jämför kostnader för en lägenhet i landets alla kommuner. Bland annat kartläggs elpris och andra taxor. När det gäller Vatten och avlopp som är kommunala avgifter konstateras att priserna i riket gått upp med 3,4 procent mellan 2014-2015. I Sigtuna kommun har det dock inte skett någon ökning alls, priset per kvadratmeter är just under 30 kr för vatten- och avlopp. Kostnaden i Stockholms kommun är lägst i riket tillsammans med Huddinge, ca 20 kr/kvm. Dyrast i riket har invånarna det i Tanum som betalar 125 kr/kvm. Faktum är att kostnaderna i Sigtuna kommun är de sjunde lägsta i hela riket, bara fyra andra kommuner i länet matchar Sigtuna kommuns kostnader via det kommunala bolaget Sigtuna Vatten & Renhållning AB.

Kan öka i framtiden
Flera bostadsbolag spår dock att taxorna snart kommer att höjas eftersom det svenska vatten- och avloppssystemet på många håll är gamla och inte dimensionerade för dagens klimatförändringar med kraftiga skyfall och översvämningar. VA-taxor ska täcka förbrukning och löpande drift samt underhåll. Kjell Berndtsson, ordförande för Nils Holgerssongruppen, uppger i ett pressmeddelande att det inte är VA-kunder som ska bära kostnader för klimatanpassning av offentlig infrastruktur. Kjell Berndtsson vill se en debatt kring hur finansieringen ska ske för uppgraderingen av VA-systemen.

God status på vattenledningarna i kommunen
En av anledningarna till att avgiften är låg i kommunen är för att bebyggelsen är relativt ny med mycket flerbostadshus vilket innebär god status och låg ålder på VA-ledningssystemet, förklarar Anita Holm, VA- och renhållningschef.
– Därför har det behövts relativt lite underhållsåtgärder på VA-systemet, säger Holm.

Föreslagit en höjning
Men till nästa år har Sigtuna Vatten & Renhållning föreslagit en taxeökning på 10 procent vilket först kräver ett politiskt beslut. Detta för att underhålla och renovera systemtet samt förbättringar avloppssystemet på grund av det förändrade klimatet med kraftigare och intensivare nederbörd. Det har märkts både 2014 och 2015 med ett antal källaröversvämningar som följd.
– Kommunen kommer ändå att fortsätta ha en låg taxa relativt andra kommuner. Vi kommer framöver behöva höja taxan mer kontinuerligt pga. av det underhållsåtgärder som kommer att behövas när VA-systemet blir äldre, fortsätter Anita Holm.

 

sommar

Bravida köper upp Karby VVS

Näringsliv Bravida köper upp lokala Karby VVS i Rävsta som grundades av Johan Lundgren: - Vi har många uppdrag inom energi- och klimatsmarta installationer. Det blir lättare att leverera med en bred organisation i ryggen, där vi enkelt kan samarbeta med fler teknikområden. Vi får mer kraft i alla led i projekten. Förvärvet blir också bra för vår personal, som får stora möjligheter att utvecklas vidare i Bravida, säger Johan Lundgren.

sommar_centrum
sbrf_helsida

Arbetet är färdigt på Praktiska Gymnasiet Märsta

Annons Syftet med projektet var att entreprenören Fors Måleri & Entreprenad (FME) skulle utföra arbeten i Praktiska Gymnasiets lokaler i samverkan med skolans elever. Där produktion och teori varvades för att få maximalt utbyte. Eleverna har utfört allt arbete under handledning av FME.

sigtunavatten_standard

Arlanda erbjuder biobränsle

Näringsliv Arlanda kommer under några dagar i juni att erbjuda biobränsle till planen: - Att kunna flyga miljömässigt hållbart är en förutsättning för att flyget som transportslag även i framtiden ska kunna knyta ihop Sverige och Sverige med världen. Bioflygbränsle är ett av verktygen som kommer att ta oss dit, säger Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef på Swedavia.

happyhomes_2019
colorama_april2
logistik_sigtuna
fme_helsida
defacto_helsida

Denna vecka på Praktiska Gymnasiet

Annons Eleverna har monterat undertak i klassrummen, ett viktigt moment för att skapa en bra arbetsmiljö. I klassrummet vill man kunna föra samtal i normal ton och kunna koncentrera sig, utan att plågas av störande oljud. De flesta känner till att ljud har en förmåga att studsa när de träffar hårda ytor och då bildas ekon.

fme_outsider
sportfiske_sommar
defacto_outsider
nrh
sbrf_outsider
connys
colorama_april