arlandagk_panorama
Vattentaxan i kommunen hör till en av de billigaste i hela riket, bara sex andra kommuner har billigare taxa.Foto: Genrebild/Daniel Iskander

Låg VA-taxa i kommunen-men höjning på väg

Kommuninvånarna som bor i lägenhet betalar knappt 30 kr/kvadratmetern för vatten- och avloppskostnader enligt den så kallade Nils Holgersson rapporten.

centrum_pask

Nils Holgersson rapporten jämför kostnader för en lägenhet i landets alla kommuner. Bland annat kartläggs elpris och andra taxor. När det gäller Vatten och avlopp som är kommunala avgifter konstateras att priserna i riket gått upp med 3,4 procent mellan 2014-2015. I Sigtuna kommun har det dock inte skett någon ökning alls, priset per kvadratmeter är just under 30 kr för vatten- och avlopp. Kostnaden i Stockholms kommun är lägst i riket tillsammans med Huddinge, ca 20 kr/kvm. Dyrast i riket har invånarna det i Tanum som betalar 125 kr/kvm. Faktum är att kostnaderna i Sigtuna kommun är de sjunde lägsta i hela riket, bara fyra andra kommuner i länet matchar Sigtuna kommuns kostnader via det kommunala bolaget Sigtuna Vatten & Renhållning AB.

Kan öka i framtiden
Flera bostadsbolag spår dock att taxorna snart kommer att höjas eftersom det svenska vatten- och avloppssystemet på många håll är gamla och inte dimensionerade för dagens klimatförändringar med kraftiga skyfall och översvämningar. VA-taxor ska täcka förbrukning och löpande drift samt underhåll. Kjell Berndtsson, ordförande för Nils Holgerssongruppen, uppger i ett pressmeddelande att det inte är VA-kunder som ska bära kostnader för klimatanpassning av offentlig infrastruktur. Kjell Berndtsson vill se en debatt kring hur finansieringen ska ske för uppgraderingen av VA-systemen.

God status på vattenledningarna i kommunen
En av anledningarna till att avgiften är låg i kommunen är för att bebyggelsen är relativt ny med mycket flerbostadshus vilket innebär god status och låg ålder på VA-ledningssystemet, förklarar Anita Holm, VA- och renhållningschef.
– Därför har det behövts relativt lite underhållsåtgärder på VA-systemet, säger Holm.

Föreslagit en höjning
Men till nästa år har Sigtuna Vatten & Renhållning föreslagit en taxeökning på 10 procent vilket först kräver ett politiskt beslut. Detta för att underhålla och renovera systemtet samt förbättringar avloppssystemet på grund av det förändrade klimatet med kraftigare och intensivare nederbörd. Det har märkts både 2014 och 2015 med ett antal källaröversvämningar som följd.
– Kommunen kommer ändå att fortsätta ha en låg taxa relativt andra kommuner. Vi kommer framöver behöva höja taxan mer kontinuerligt pga. av det underhållsåtgärder som kommer att behövas när VA-systemet blir äldre, fortsätter Anita Holm.

 

defacto_helsida
centrum_pask_helsida

Stockholmare vill bygga ut Arlanda

Näringsliv Enligt en undersökning som Stockholms handelskammare har gjort så är 60 procent av stockholmarna positiva till en utbyggnad av Arlanda: - För huvudstadsregionen är goda flygförbindelser och möjligheten att så effektivt som möjligt resa till och från olika delar av världen en förutsättningar för att kunna mäta sig mot global konkurrenter som redan har tillgång till starka flygnav, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare.

valsta_utveckling

SAS etablerar linje Arlanda-Beirut

Näringsliv Med start 30:e juni kommer SAS att flyga mellan Arlanda och Libanons huvudstad Beirut: - Vi ser en ökad efterfrågan på resor till Beirut från Skandinavien och det är glädjande att vi nu kan erbjuda en attraktiv tidtabell för våra resenärer från Arlanda.

sigtunavatten_standard
bonava_helsida

Svenco tar hem riksomfattande upphandling om matavfallspåsar

Näringsliv Arlandastadbaserade Svenco har vunnit en upphandling hos Sveriges kommuner och landsting gällande papperssäckar och matavfallspåsar: - För Svenco är det roligt att vi återigen blivit utsedda som ramavtalsleverantör nummer ett av SKL Kommentus avseende leveranser av matavfallspåsar och säckar, säger VD Christer Hansson.

ica_pask
fme_helsida

Ny affär i hamn för Märsta Förenade

Näringsliv Märsta Förenade utökar samarbetet med Swerock och ska sköta ballasttransporter till Swerock: - För att kunna transportera det här krävs specialanpassade fordon, berättar Staffan Haglund, affärsområdeschef för bygg och anläggning på Märsta Förenade.

EXTRA

WE etablerar ännu en anläggning i Sigtuna

Näringsliv WE har tecknat avtal med Lidl om att etablera i deras nya fastighet i Sigtuna stadsängar 2020: - Med vår anläggning i Sigtuna stadsängar hoppas vi kunna erbjuda fler människor träning på sina villkor och bidra till ett friskare samhälle, säger grundarna av WE Niklas Wikegård och Jonas Eriksson i ett gemensamt uttalande.

colorama_april2

MaskinExpo tillbaka i maj

Näringsliv MaskinExpo kommer tillbaka i vår efter ett års uppehåll: - 2017 års besökare uppskattade det nya, kompakta mässområdet så det har vi kvar, säger Carina Tegelberg, marknadschef för MaskinExpo.

logistik_utbildning
fme_outsider
bonava_outsider
defacto_outsider
valsta_utveckling_2
colorama_april
sh_oppet
sigtunavatten_outsider
ridskola2019_outsider