defacto_pan
Foto: Fors Måleri & Entreprenad

Arbetet är färdigt på Praktiska Gymnasiet Märsta

Syftet med projektet var att entreprenören Fors Måleri & Entreprenad (FME) skulle utföra arbeten i Praktiska Gymnasiets lokaler i samverkan med skolans elever. Där produktion och teori varvades för att få maximalt utbyte. Eleverna har utfört allt arbete under handledning av FME.

marstakalaset_artikel

Hela denna artikel är en annons från Fors Måleri & Entreprenad

Eleverna tog fram arbetsritningar, satte tidsplan, gjorde en KMA-plan, materialbeställningar, kontroll av mottaget gods m.m.

De utbildades även i kvalitet, miljö och arbetsmiljö, deltog i KMA-ronder samt säkerställde en säker arbetsplats.

Projektet genomfördes i samverkan, där eleverna bidrog med massor av energi in i projektet och sina erfarenheter och sitt kunnande, för att gemensamt åstadkomma en bättre helhetslösning än i traditionella genomförande former.

På slutmötet vid erfarenhetsåterföringen från eleverna kan vi läsa bland annat att:

  • Vi har lärt oss hur ett arbete går till från grunden och hur man utför det
  • Viktigt att hålla tidsplanen
  • Vi har samarbetat bra med andra yrkesgrupper
  • Det var kul, lärorikt
  • Att inte använda telefonen när man arbetar

Det är med blandade känslor som vi nu lämnar det här projektet, främst är det elevernas vilja att lära och den energi som de uppvisat under resans gång som gör att man känner en saknad trots att det alltid är skönt när ett projekt är i mål.

När vi slutligen summerar allt kan vi glädjande konstatera att vi har nått våra kvalitativa, tidsmässiga och ekonomiska mål för projektet och att eleverna även har haft en personlig utveckling som gör att de står väl rustade för framtiden och arbetslivet.

Hela denna artikel är en annons från Fors Måleri & Entreprenad

marstakalas_helsida
arlanda_golf_juli
colorama_april2
sommar
sommar_centrum
ica_valsta_choklad
kontor_thaifong

Bravida köper upp Karby VVS

Näringsliv Bravida köper upp lokala Karby VVS i Rävsta som grundades av Johan Lundgren: - Vi har många uppdrag inom energi- och klimatsmarta installationer. Det blir lättare att leverera med en bred organisation i ryggen, där vi enkelt kan samarbeta med fler teknikområden. Vi får mer kraft i alla led i projekten. Förvärvet blir också bra för vår personal, som får stora möjligheter att utvecklas vidare i Bravida, säger Johan Lundgren.

defacto_helsida
sigtunavatten_standard

Arlanda erbjuder biobränsle

Näringsliv Arlanda kommer under några dagar i juni att erbjuda biobränsle till planen: - Att kunna flyga miljömässigt hållbart är en förutsättning för att flyget som transportslag även i framtiden ska kunna knyta ihop Sverige och Sverige med världen. Bioflygbränsle är ett av verktygen som kommer att ta oss dit, säger Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef på Swedavia.

nrh
sportfiske_sommar
connys
colorama_april
arlanda_golf_juli2_outsider
defacto_outsider