centrum_host
Foto: Insändarbild

Vilken värld lever Olof Holst och moderaterna i?

I märsta.nu framgår att Olof Holst lyckats få med sitt parti att t o m i det nationella moderata partiprogrammet ta med att Arlanda behöver upprustade rullbanor. Med hänsyn till tidigare utspel från Holst m fl får man förutsätta att det fortfarande gäller en fjärde, eventuellt också en femte rullbana.

Men runt om i världen – inte minst i Sverige – uppmärksammas att klimathotet är stort och mycket akut. Från att tidigare bagatelliserats inser allt fler, att flyget är en av de stora utsläpparna av klimatgaser – särskilt från länder/befolkningsgrupper som redan toppar utsläppsligan per capita.

För svenskarnas del beräknar Chalmers och Naturvårdsverket att klimatskadan från utrikesflygets utsläpp är lika stor som all personbilstrafik i landet. Denna kunskap har resulterat i att den tidigare ständiga ökningen av svenskarnas flygande under 2019 övergått till en klar minskning. Varje månad 2019 uppvisar lägre passagerarantal än 2018. Ändå vidhåller Holst och M uppenbarligen att det behövs en fjärde, eventuellt en femte rullbana på Arlanda.

Flygplatsen har i dag ca 25 miljoner passagerare per år. Europas största flygplats – London/Heathrow – har 80 miljoner och 2 (t-v-å) rullbanor. Ett tidigare beslut om en tredje bana är under omprövning i ljuset av de frågetecken som föreligger angående flygets utveckling. Den nya ”monsterflygplatsen” i Peking förväntas hantera långt över 100 miljoner passagerare och nöjer sig med fyra rullbanor.

Har det blivit ett egenintresse (en ”symbolfråga”) för Holst/M att det måste finnas fyra banor på Arlanda? Brukar man inte vara väldigt försiktig med spenderande av skattemedel? Borde man inte inse att investeringar i kraftigt utökad Arlanda-kapacitet kan bli ett slöseri med resurser?

Förhoppningsvis bemöts dessa våra invändningar inte med den fördummande attityden att ”ska vi inte få flyga alls” när saken faktiskt nu gäller en tänkt fördubbling av flygandet (=Swedavias Arlanda-prognos). Det är rimligt att nu istället fråga sig om det är möjligt att svenskars flygande ökar bara lite, stannar upp eller t o m minskar något. Önskvärt vore det i varje fall. Och det sistnämnda sker ju faktiskt.

Ett annat ”försvar” för ökat flygande är att nya bränslen, elflygplan och annan teknologiutveckling kommer att lösa utsläppsfrågan. Det finns dock inget underlag för att hävda att mer än en bråkdel av utsläppen kommer att försvinna under den kommande 10 -15-årsperioden, inom vilken en dramatisk minskning av klimatgasutsläppen måste ske. Det räcker inte alls att vara ”teknikoptimist”.

Utöver fler rullbanor framhåller Holst/M att infrastrukturen kring Arlanda behöver förstärkas. Det är helt sant. Både kollektivtrafik till/från/inom området, fjärr- och regionaltågstrafik och övrig service behöver utvecklas för att göra ”Stor-Arlanda” till den hållbara, dynamiska regionala kärna mellan landets största och fjärde stad som läget möjliggör.

  • Lars Wedén, fristående liberal debattör
  • David Lundqvist, fristående socialdemokratisk debattör

Fotnot: Olov Holst vill avser inte bemöta insändaren

uppdaterad Moderaterna lade ner landsbygdsrådet

Insändare I måndags när klubban gick i bordet på kommunstyrelsen gick Landsbygdsrådet i graven och samtliga ledamöter inklusive ordföranden Gill Brodin, Centerpartiet, entledigades från sina poster. Inte ett enda möte har hållits under 2019.

centrum_host_helsida
sigtunavatten_standard
fme_oktober

Oseriöst av Socialdemokraterna

Insändare Landsbygdsrådet har inte haft några möten under 2019. Skälet är att samtliga våra forum för medborgardialog är under översyn i syfte att förändras och förbättras. Att detta arbete har tagit för lång tid kan jag till viss del hålla med om och jag hade förstått om oppositionens kritik riktat in sig på just detta. Nu väljer man dock en annan vinkling.

agy_oppethus

Bemöter kritik om Landsbygdsrådet

Insändare Det är mycket märklig kritik som framförs av oppositionsrådet Marie Axelsson. Hon sluggar vilt och kommer med påståenden och insinuationer som antingen vittnar om en djup okunskap eller enbart en vilja att försöka plocka billiga politiska poänger. Båda är lika illa och oseriösa.

Vi ska öka kvaliteten i välfärdstjänsterna

Insändare Den styrande Alliansmajoriteten genomför en rad reformer som i grunden handlar om tre saker. Att öka kvaliteten i välfärdstjänsterna, att öka valfriheten för invånarna och att förvalta skattebetalarnas pengar på ett ansvarsfullt sätt genom att sänka våra idag mycket höga kostnader.

ica_oktober

Många SD-väljare torde känna sig svikna

Insändare Vid kommunvalet 2014 fick Sverigedemokraterna 2194 röster (8,67 procent) och blev tredje största parti i kommunfullmäktige med 5 mandat. Från att dittills ha framstått som marginella figurer vid fullmäktigemötena började SD nu uppträda som en traditionell partigrupp, om än en amatörmässig sådan. Till exempel röstade SD-gruppen alltid på den borgerliga budgeten, fast man kunde ha lagt ner sina röster.

happyhomes_2019

Skolan måste tala klarspråk om porr och heder

Insändare Skolstart och dags för ett nytt läsår, men den utökade sex- och samlevnadsundervisning som Centerkvinnorna under lång tid har arbetat för dröjer. I det förslag som Skolverket nyligen presenterade göms ord som pornografi och hedersproblematik bakom diffusa formuleringar. Det är hög tid att skolan talar klarspråk om sex och relationer.

Alla behövs!

Insändare Vi ska vara stolta över att vi lever i ett samhälle med ambitionen att vara öppet och accepterande gentemot den mångfald som finns ibland oss. Gemensamt för merparten av de svenska politiska partierna, är att vi trots alla oenigheter är överens om att alla har rätt till att älska den man vill. Detta utgör en gemensam grund för de flesta av oss.

greeknighthelsida

”Hållbart flygande”? – en naiv teknikoptimism!

Insändare I en debattartikel i SvD om Arlandas utbyggnad och flygandets ökning (sammanfattad i en nyhetsartikel i Märsta.nu) visar ledande M-politiker i länet att de saknar insikt om det krisartade, akuta läget i klimatutvecklingen, om svenskarnas och Sveriges klimatpåverkan och om flygets betydande del av denna.

defacto_mustach_helsida

Vad innehöll kommunens resultat 2018 – egentligen?

Insändare ”I Mål och Budget 2020-2022 fortsätter det helt nödvändiga reformarbete som påbörjades 2018 och 2019. Det systematiska arbetet för att få en svag ekonomi i balans...börjar nu visa resultat.”... ”På bara några år har ett underskott på 30 miljoner kronor* vänts till ett överskott på 50 miljoner.”

colorama_april2
nrh
agy_oppethus_outsider
connys
greeknight_outsider