defacto_pan2020
Foto: Insändarbild

Vilken värld lever Olof Holst och moderaterna i?

I märsta.nu framgår att Olof Holst lyckats få med sitt parti att t o m i det nationella moderata partiprogrammet ta med att Arlanda behöver upprustade rullbanor. Med hänsyn till tidigare utspel från Holst m fl får man förutsätta att det fortfarande gäller en fjärde, eventuellt också en femte rullbana.

Men runt om i världen – inte minst i Sverige – uppmärksammas att klimathotet är stort och mycket akut. Från att tidigare bagatelliserats inser allt fler, att flyget är en av de stora utsläpparna av klimatgaser – särskilt från länder/befolkningsgrupper som redan toppar utsläppsligan per capita.

För svenskarnas del beräknar Chalmers och Naturvårdsverket att klimatskadan från utrikesflygets utsläpp är lika stor som all personbilstrafik i landet. Denna kunskap har resulterat i att den tidigare ständiga ökningen av svenskarnas flygande under 2019 övergått till en klar minskning. Varje månad 2019 uppvisar lägre passagerarantal än 2018. Ändå vidhåller Holst och M uppenbarligen att det behövs en fjärde, eventuellt en femte rullbana på Arlanda.

Flygplatsen har i dag ca 25 miljoner passagerare per år. Europas största flygplats – London/Heathrow – har 80 miljoner och 2 (t-v-å) rullbanor. Ett tidigare beslut om en tredje bana är under omprövning i ljuset av de frågetecken som föreligger angående flygets utveckling. Den nya ”monsterflygplatsen” i Peking förväntas hantera långt över 100 miljoner passagerare och nöjer sig med fyra rullbanor.

Har det blivit ett egenintresse (en ”symbolfråga”) för Holst/M att det måste finnas fyra banor på Arlanda? Brukar man inte vara väldigt försiktig med spenderande av skattemedel? Borde man inte inse att investeringar i kraftigt utökad Arlanda-kapacitet kan bli ett slöseri med resurser?

Förhoppningsvis bemöts dessa våra invändningar inte med den fördummande attityden att ”ska vi inte få flyga alls” när saken faktiskt nu gäller en tänkt fördubbling av flygandet (=Swedavias Arlanda-prognos). Det är rimligt att nu istället fråga sig om det är möjligt att svenskars flygande ökar bara lite, stannar upp eller t o m minskar något. Önskvärt vore det i varje fall. Och det sistnämnda sker ju faktiskt.

Ett annat ”försvar” för ökat flygande är att nya bränslen, elflygplan och annan teknologiutveckling kommer att lösa utsläppsfrågan. Det finns dock inget underlag för att hävda att mer än en bråkdel av utsläppen kommer att försvinna under den kommande 10 -15-årsperioden, inom vilken en dramatisk minskning av klimatgasutsläppen måste ske. Det räcker inte alls att vara ”teknikoptimist”.

Utöver fler rullbanor framhåller Holst/M att infrastrukturen kring Arlanda behöver förstärkas. Det är helt sant. Både kollektivtrafik till/från/inom området, fjärr- och regionaltågstrafik och övrig service behöver utvecklas för att göra ”Stor-Arlanda” till den hållbara, dynamiska regionala kärna mellan landets största och fjärde stad som läget möjliggör.

  • Lars Wedén, fristående liberal debattör
  • David Lundqvist, fristående socialdemokratisk debattör

Fotnot: Olov Holst vill avser inte bemöta insändaren

happyhomes_2019
defacto_helsida

Vi säger nej till P-avgifterna!

Insändare Att den moderatledda kommunledningen ska införa parkeringsavgifter på kommunens pendlarparkeringar, från och med den första februari, har nog inte undgått någon kommuninvånare. Vi i oppositionen säger enhälligt nej! Vi anser att det är fel av den moderatledda kommunledningen att med stöd av SD införa avgifter för de kommuninvånare som väljer att åka kollektivt med tåg till jobbet.

Hemtjänsten: Stora fördelar med kommunen som utförare

Insändare Under vintern/våren 2020 blir kommunens hemtjänst för äldre aktuell på ett särskilt sätt. Frågan om vem som ska utföra hemtjänsten hos äldre kommer att diskuteras. Kommunen vill från från 1:a april slippa ifrån ansvaret att med egen personal utföra beviljad service och omvårdnad. Utförare av hemtjänsten ska i stället, är avsikten, privata aktiebolag vara.

colorama_jul

Miljöpolitiken angår oss alla, Olov Holst!

Insändare Vi oppositionspartier är positiva till att kommunen nu tar Agenda 2030 och därmed FN:s 17 globala miljömål på allvar . Vi är däremot missnöjda med att den moderatledda kommunledningen utesluter oss från kommunens strategiska miljöarbete.

centrum_helsida2020

Socialdemokraternas höga svansföring i frågan om närakuten på Löwenströmska ekar tomt

Insändare Vi är lika missnöjda som de röda partierna gällande att Löwenströmska blir utan närakut – men konstaterar också att de saknar en lösning i frågan. De tillför varken mer pengar eller röstar för ett annat alternativ.

sigtunavatten_standard

Stabil ekonomi före populistiska utspel

Insändare I opposition kan man kosta på sig att vara både populistisk och ansvarslös. Precis som oppositionsrådet är nu. Tyvärr hade hon och socialdemokraterna samma beteende när de styrde vilket resulterade i de djupa ekonomiska bekymmer vi nu steg för steg rättar till. Den nu aktuella kompletteringsbudgeten är ett resultat av detta arbete.

Satsar extra miljoner där det behövs

Insändare Kommunen får cirka 24 miljoner tack vare det nya kommunala utjämningssystemet som den Socialdemokratiska regeringen infört. Om vi Socialdemokrater styrde i Sigtuna kommun skulle vi investera dessa extra miljoner i att öka personaltätheten på kommunens skolor, äldreboendena och aktiviteter för våra ungdomar.

teatergrillen_helsida

De blågröna sviker väljarna

Insändare Det har länge varit känt att alliansen i Region Stockholm beslutat att stänga Närakuten på Löwet och flytta den till Sollentuna sjukhus.

uppdaterad Moderaterna lade ner landsbygdsrådet

Insändare I måndags när klubban gick i bordet på kommunstyrelsen gick Landsbygdsrådet i graven och samtliga ledamöter inklusive ordföranden Gill Brodin, Centerpartiet, entledigades från sina poster. Inte ett enda möte har hållits under 2019.

Oseriöst av Socialdemokraterna

Insändare Landsbygdsrådet har inte haft några möten under 2019. Skälet är att samtliga våra forum för medborgardialog är under översyn i syfte att förändras och förbättras. Att detta arbete har tagit för lång tid kan jag till viss del hålla med om och jag hade förstått om oppositionens kritik riktat in sig på just detta. Nu väljer man dock en annan vinkling.

Bemöter kritik om Landsbygdsrådet

Insändare Det är mycket märklig kritik som framförs av oppositionsrådet Marie Axelsson. Hon sluggar vilt och kommer med påståenden och insinuationer som antingen vittnar om en djup okunskap eller enbart en vilja att försöka plocka billiga politiska poänger. Båda är lika illa och oseriösa.

teatergrillen_outsider
nrh
connys