defacto_pan2020
Foto: Insändarbild

Vilken värld lever Olof Holst och moderaterna i?

I märsta.nu framgår att Olof Holst lyckats få med sitt parti att t o m i det nationella moderata partiprogrammet ta med att Arlanda behöver upprustade rullbanor. Med hänsyn till tidigare utspel från Holst m fl får man förutsätta att det fortfarande gäller en fjärde, eventuellt också en femte rullbana.

centrum_artikel

Men runt om i världen – inte minst i Sverige – uppmärksammas att klimathotet är stort och mycket akut. Från att tidigare bagatelliserats inser allt fler, att flyget är en av de stora utsläpparna av klimatgaser – särskilt från länder/befolkningsgrupper som redan toppar utsläppsligan per capita.

För svenskarnas del beräknar Chalmers och Naturvårdsverket att klimatskadan från utrikesflygets utsläpp är lika stor som all personbilstrafik i landet. Denna kunskap har resulterat i att den tidigare ständiga ökningen av svenskarnas flygande under 2019 övergått till en klar minskning. Varje månad 2019 uppvisar lägre passagerarantal än 2018. Ändå vidhåller Holst och M uppenbarligen att det behövs en fjärde, eventuellt en femte rullbana på Arlanda.

Flygplatsen har i dag ca 25 miljoner passagerare per år. Europas största flygplats – London/Heathrow – har 80 miljoner och 2 (t-v-å) rullbanor. Ett tidigare beslut om en tredje bana är under omprövning i ljuset av de frågetecken som föreligger angående flygets utveckling. Den nya ”monsterflygplatsen” i Peking förväntas hantera långt över 100 miljoner passagerare och nöjer sig med fyra rullbanor.

Har det blivit ett egenintresse (en ”symbolfråga”) för Holst/M att det måste finnas fyra banor på Arlanda? Brukar man inte vara väldigt försiktig med spenderande av skattemedel? Borde man inte inse att investeringar i kraftigt utökad Arlanda-kapacitet kan bli ett slöseri med resurser?

Förhoppningsvis bemöts dessa våra invändningar inte med den fördummande attityden att ”ska vi inte få flyga alls” när saken faktiskt nu gäller en tänkt fördubbling av flygandet (=Swedavias Arlanda-prognos). Det är rimligt att nu istället fråga sig om det är möjligt att svenskars flygande ökar bara lite, stannar upp eller t o m minskar något. Önskvärt vore det i varje fall. Och det sistnämnda sker ju faktiskt.

Ett annat ”försvar” för ökat flygande är att nya bränslen, elflygplan och annan teknologiutveckling kommer att lösa utsläppsfrågan. Det finns dock inget underlag för att hävda att mer än en bråkdel av utsläppen kommer att försvinna under den kommande 10 -15-årsperioden, inom vilken en dramatisk minskning av klimatgasutsläppen måste ske. Det räcker inte alls att vara ”teknikoptimist”.

Utöver fler rullbanor framhåller Holst/M att infrastrukturen kring Arlanda behöver förstärkas. Det är helt sant. Både kollektivtrafik till/från/inom området, fjärr- och regionaltågstrafik och övrig service behöver utvecklas för att göra ”Stor-Arlanda” till den hållbara, dynamiska regionala kärna mellan landets största och fjärde stad som läget möjliggör.

  • Lars Wedén, fristående liberal debattör
  • David Lundqvist, fristående socialdemokratisk debattör

Fotnot: Olov Holst vill avser inte bemöta insändaren

corner_helsida
kkdk_helsida

Bygg för skolbarnens bästa

Insändare En ny skolidrottshall ska byggas på nya Centralskolan i Märsta. Beslutet klubbades igenom vid kommunstyrelsens senaste sammanträde. Idrottshallen som nu ska byggas och finansieras med kommuninvånarnas skattemedel blir på tok för liten för de 560 eleverna som ska få sin idrottsundervisning där. Detta måste upp till debatt och vanligt sunt förnuft måste råda i frågan.

meko_helsida

Språk öppnar dörrar

Insändare Att tala och skriva svenska så att man blir förstådd är en förutsättning för att ta del av grundläggande rättigheter och skyldigheter.

Historisk satsning på sjukvården och äldreomsorgen

Insändare Nu stärker den socialdemokratiska regeringen sjukvården och äldreomsorgen i hela Sverige. I höstbudgeten föreslås den största nationella satsningen på äldreomsorgen någonsin. Detta höjer det generella statsbidraget med tio miljarder och regionerna får fyra miljarder för att hantera uppskjuten vård.

helsida

Med S vid rodret hade inte närakuten räddats

Insändare År 1996 berövades Löwenströmska sjukhuset på sin akutmottagning. Invånarna i Upplands Väsby, Märsta och i andra närliggande stadsdelar fick vid akut sjukdom söka sig till Danderyds sjukhus eller Karolinska sjukhuset i Solna.

Det moderatledda styret i Region Stockholm fortsätter att svika väljarna

Insändare Först lovade det moderatledda styret i regionen att behålla närakuten på Löwenströmska. Sedan när beslutet om att lägga ned den togs lovade man istället en husläkarjour som kompensation. Nu har man återigen svikit väljarna då man inte ens kan leverera på löftet om husläkarjouren.

centrum_helsida2020
UG granskar S

Apropå – Uppdrag Granskning

Insändare Jag är stolt över att som socialdemokrat ha fått vara med som ledamot i Kom-munfullmäktige och periodvis i Bygg- och trafiknämnden under den tid som Anders Johansson var Kommunalråd.

boisigtuna

Seniorernas hus hade behövts

Insändare Pensionärsorganisationerna i Sigtuna kommun har i mer än tio års tid fört resonemang med kommunen om ett Seniorernas hus med möjligheter till Trygghetsboende och träffpunkt med möteslokaler.

Vår kommun behöver en hemtjänst i egen regi

Insändare Vänsterpartiet är kritiska till att den styrande högermajoriteten i kommunen har valt att privatisera hemtjänsten. I en tid när det är viktigt att vi har en god insyn och kontroll över vad som händer i välfärden blir det extra skadligt med en kommersiell aktör som mellanhand mellan verksamheten och förtroendevalda politiker.

2020_helsida

Hur politikerna och pensionärerna kan tala med varandra

Insändare Tidigare inhämtade politikerna pensionärernas åsikter, dels inom sina partiorganisationer, dels träffades företrädare för politikerna och företrädare för pensionärsorganisationerna i Kommunala pensionärsrådet (KPR).

fixa_laddplats_helsida
defacto_helsida

Socialdemokraterna låter ideologi gå före fakta

Insändare ”Socialdemokraterna yrkar avslag på ärendet av principiella skäl då vi anser att denna verksamhet ska skötas i kommunens regi.” Så börjar den reservation som inlämnades av socialdemokraterna i äldre- och omsorgsnämnden när inriktningsbeslut inför lagen om upphandling i hemtjänsten fattades.

skanela_event_helsida

Repliken: ”Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet”

Insändare Josefin Brodd (M) och Olov Holst (M) skriver i märsta.nu att välfärdstjänster i Sigtuna kommun ska vara bland de bästa i landet. Deras argumentation är motsägelsefull då de under 2019 har sett till att 48 årsarbetare försvunnit genom nedskärningar inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

Hemtjänsten har blivit sämre

Insändare Från att ha arbetat och haft Sigtuna Kommun som arbetsgivare inom äldreomsorgen till att idag ha upplevt två privata aktörer är en markant försämring i allt man kan tänka sig.

speedy_vinter_helsida

Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet

Insändare Invånarna i Sigtuna kommun ska få maximal nytta för sina skattepengar och känna att leveransen av välfärdstjänster är bland de bästa i landet. Så har det långt ifrån varit och vi är inte heller där än. Nu har arbetet med att komma dit dessutom försvårats av den pågående Coronapandemin som sätter stor press på hela välfärdssektorn.

landsbygdsdag
corner_outsider
laddplats_out
budget_outsider
kkdk_outsider
ridskola_2020_outsider
swedol_outsider
outsider
speedy_vinter2020_outsider
skanela_event_outsider
personal_outsider
sigtuna_vatten_outsider
meko_outsider
nrh
centrum_sommar_out