moderaterna_juni

Vilka partier vågar föreslå en skattehöjning

Vid sammanträdet 2018-04-09 gav Kommunstyrelsen i uppdrag till kommundirektören att ”utarbeta förutsättningar för nämnder och styrelse att upprätta budgetförslag inför Mål och budget 2019-2021.”

Kommundirektören ska alltså föreslå ekonomiska ramar för Barn- och ungdomsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden m fl och för Kommunstyrelsen.

Kommundirektören ska vara klar med sitt ramförslag någon gång i slutet av maj, så att Kommunstyrelsen ska kunna säga ja eller nej till det – eller ändra det – vid sitt sammanträde den 11:e juni 2018.

Kommundirektören har fått direktiv för hur han ska utforma sitt 2019-ramförslag. Direktivet preciseras i 16 punkter.

Punkt 6 säger att ”Nämndramar 2018, efter genomförda besparingsåtgärder beslutade i april 2018, utgör utgångsläge för beräkningarna” – det innebär en neddragning med 12 mnkr. Punkt 7 säger att ramarna därutöver ska minskas med ytterligare 8 miljoner 2019.

Samma kväll som kommundirektören fick dessa direktiv för 2019 årsbudgetramar, stod det klart hur kommunens ekonomiska läge är efter det första kvartalet 2018 och hur prognosen för hela 2018 ser ut. Följande framgår:”….. Prognosticerat resultat exklusive exploatering uppgår till -23,7 mnkr, -28,8 mnkr sämre än budgeterat resultat på +5,1 mnkr.”

Enskilda ingående minus-poster är individ- och familjeomsorgsnämndens helårsprognos på -15,4 mnkr och barn- och ungdomsnämndens helårsprognos på -9,1 mnkr.

Det här betyder att kommundirektören till den 11:e juni måste presentera drastiskt minskade 2019-ramar i förhållande till nämndernas och kommunstyrelsens verkliga behov. Drastiskt minskade 2020- och 2021-ramar också. Om dessa ramar skulle godkännas av Kommunstyrelsen den 11:e juni betyder det krav på drastiska nedskärningar i kommunens verksamhet 2019.

Sanningens minut inträffar alltså den 11:e juni. Kommunstyrelsen kan då besluta om en ytterligare förutsättning för budgeten 2019 och för 2020 och 2021. En ytterligare förutsättning som i ett slag förbättrar läget: man kan förstärka budgetens inkomstsida. Man kan införa förutsättningen att kommunalskatten ska höjas med mist 50 öre 2019, dvs från 20,00 kr per beskattningsbar 100-lapp till 20,50 kr. Det skulle ge utökat ram-utrymme med minst 50 mnkr.

Vi kommuninvånare har varit ”underbeskattade” sedan 2010. Det årets sänktes kommunalskatten från 20,10 kr till 19,98 kr. Jag var själv dum nog att delta i det skattesänkningsbeslutet. Innebörden var/är att den kommunala verksamheten varje år fick/får 12 mnkr för lite för sina behov. Och så är det alltså alltjämt. Från 2010 fram t o m 2018 har kommunen alltså frivilligt avstått från en inkomst på sammanlagt ca 98 mnkr.

Den 11:e juni är det sanningens minut. Då kan förståndiga, realistiska partier säga: ”Det här går inte. Vi måste höja kommunalskatten 2019 med minst 50 öre”. Mindre förståndiga partier kommer inte att säga det, för man kommer inte att våga ta ordet ”skattehöjning” i sin mun tre månader före ett val.

Vad Sigtuna kommun skulle behöva är att båda de stora partierna på var sin sida blockgränsen säger att kommunens verksamhet – även om man lyckas effektivisera/trimma den marginellt – behöver ett tillskott på minst 50 mnkr från skattebetalarna 2019, dvs minst 50 öres skattehöjning. Då skulle de mindre partierna, som behövs för att bilda styrande majoritet ansluta sig till detta förslag.

Sanningens minut inträffar ca kl 19.45 under Kommunstyrelsens sammanträde i sammanträdesrummet Skölden i kommunhuset den 11:e juni 2018. Vilka partier vågar räcka upp handen och föreslå det enda rätta och det enda möjliga – en skattehöjning med 50 öre 2019?

  • David Lundqvist
    Enskild S-debattör

Gillar du den här artikeln?

Lämna en kommentar nedan, följ oss på Facebook eller dela artikeln till vänner och kollegor!

Läsarnas kommentarer

På märsta.nu vill vi uppmuntra och stimulera till debatt. Vi vill att du ska kunna säga vad du tycker om det mesta. Men samtidigt måste debatten präglas av hänsyn och respekt för alla inblandade. Våra kommentarer modereras aldrig i förväg och därför omfattas de inte av utgivningsbeviset. Det innebär att varje person som skriver en kommentar själv står som ansvarig.

vuxenutbildning2

Stärk hälsan i Sigtuna kommun

Insändare Vi vill tidigt mota bort ohälsa men också säkerställa att vården finns där när den behövs. Hälsan för invånarna har förbättrats under senare år, men skillnaderna i hälsa är stora. Utbildningsnivå, inkomst och bostadsort spelar roll för hur man mår fysiskt och psykiskt på ett sätt som vi måste ta på största allvar. Där hälsan är som sämst måste vården vara starkast. Det kräver en närvarande och tillgänglig vård samt ett långsiktigt arbete.

sap_valet2018

Våldsprevention i skolan

Insändare I SCB:s medborgarundersökning för 2017 står det klart att invånarna i Sigtuna kommun ser otryggheten som ett stort problem. Det är oacceptabelt.

socialutmarkelse

Fortfarande tomma spökhus i Märsta port

Insändare Vi har nu kommit in i maj 2018 och tre av de nyaste husen i Märsta port står fortfarande helt tomma. Det är över 100 lägenheter som står tomma! Man blir arg varje gång man går förbi dem och påminns om detta slöseri, samtidigt som så många letar efter ett boende. Det är inte alls roligt att ha dessa spökhus i våran kommun.

steningeslottsommar

Tio minuter från Märsta betyder barnen ingenting!

Insändare I alla tider har föräldrar kämpat i Skånela med omnejd för att få anständiga busshållplatser som är trygga och säkra när barnen står och väntar på skolbussen. Det är ett under att inget barn dött ännu, men varför ska vi vänta på det?

sportfiskebanner2

Moderaterna motarbetar valdeltagandet

Insändare Den moderatledda koalitionen har beslutat att kommunen ska avbryta den påbörjade rekryteringen av demokratiambassadörer. Deras viktigaste arbetsuppgift skulle ha varit att gå ut i kommundelarna och prata med invånarna för att få fler att använda sin rösträtt i valet i september.

Elvägar är framtiden

Insändare Klimatkrisen är akut. Om Sverige ska klara av kraven i Parisavtalet så måste vi ställa om snabbare. Det gäller framförallt transportsektorn. Med ökad elektrifiering av fordonsflottan kan vi lösa klimatkrisen och problemen med luftkvalitet i städerna.

Friheten tillbaka – rädda assistansen

Insändare Personlig assistans var tänkt som en frihetsreform, en möjlighet att leva som andra också för dem som har omfattande funktionsnedsättningar, men det har steg för steg smulats sönder vilket även drabbar invånare i Sigtuna kommun. Reglerna för vilka som har rätt till assistans tolkas allt hårdare. Över 1200 personer har blivit av med sitt stöd och många fler har fått stora neddragningar.

Inspirerande klimatplan andas centerpartistisk miljöpolitik

Insändare Under torsdagens möte i kommunfullmäktige antogs Sigtuna kommuns klimatplan. Kommunens satsning på förnybar energi är mycket glädjande för ett parti som under många år arbetat för att lyfta miljöfrågan generellt men i synnerhet vikten av att på ett hållbart sätt växla från fossila bränslen till förnybara.

Sverige är inte jämställt

Insändare Visst har mycket blivit bättre, men Sverige är fortfarande inte jämställt. Flickor i Sverige könsstympas och gifts bort mot sin vilja. Många flickor och kvinnor har inte rätt att röra sig fritt, tala med vem de vill eller klä sig som de vill.

Ett starkt Vänsterparti är ett måste

Insändare Det var trevligt att läsa Socialdemokraternas svar om vilken fråga man trodde skulle bli den viktigaste i valet i höst. De tycker precis som Vänsterpartiet att en stark gemensam välfärd är oerhört viktigt, speciellt för att få ett mer jämlikt samhälle. Ett samhälle för alla och inte bara för de rikaste.

Närodlad matpolitik

Insändare Med den nya koalitionen i ledningen blir Sigtuna kommun en grönare kommun med stort fokus på långsiktig närodlad hållbarhet.

outsider_defacto
forskontor
val2018
vuxentutbildning
Norra Redovisningshuset
sap_outsider
yearlingsales
objekt3
objekt4
nfc_vinter
veterankraft_standard
objekt2
outsider_moderat
connys
sigtunavatten_standard