centrum_tvaar

Vilka partier vågar föreslå en skattehöjning

Vid sammanträdet 2018-04-09 gav Kommunstyrelsen i uppdrag till kommundirektören att ”utarbeta förutsättningar för nämnder och styrelse att upprätta budgetförslag inför Mål och budget 2019-2021.”

centrum_tvaar

Kommundirektören ska alltså föreslå ekonomiska ramar för Barn- och ungdomsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden m fl och för Kommunstyrelsen.

Kommundirektören ska vara klar med sitt ramförslag någon gång i slutet av maj, så att Kommunstyrelsen ska kunna säga ja eller nej till det – eller ändra det – vid sitt sammanträde den 11:e juni 2018.

Kommundirektören har fått direktiv för hur han ska utforma sitt 2019-ramförslag. Direktivet preciseras i 16 punkter.

Punkt 6 säger att ”Nämndramar 2018, efter genomförda besparingsåtgärder beslutade i april 2018, utgör utgångsläge för beräkningarna” – det innebär en neddragning med 12 mnkr. Punkt 7 säger att ramarna därutöver ska minskas med ytterligare 8 miljoner 2019.

Samma kväll som kommundirektören fick dessa direktiv för 2019 årsbudgetramar, stod det klart hur kommunens ekonomiska läge är efter det första kvartalet 2018 och hur prognosen för hela 2018 ser ut. Följande framgår:”….. Prognosticerat resultat exklusive exploatering uppgår till -23,7 mnkr, -28,8 mnkr sämre än budgeterat resultat på +5,1 mnkr.”

Enskilda ingående minus-poster är individ- och familjeomsorgsnämndens helårsprognos på -15,4 mnkr och barn- och ungdomsnämndens helårsprognos på -9,1 mnkr.

Det här betyder att kommundirektören till den 11:e juni måste presentera drastiskt minskade 2019-ramar i förhållande till nämndernas och kommunstyrelsens verkliga behov. Drastiskt minskade 2020- och 2021-ramar också. Om dessa ramar skulle godkännas av Kommunstyrelsen den 11:e juni betyder det krav på drastiska nedskärningar i kommunens verksamhet 2019.

Sanningens minut inträffar alltså den 11:e juni. Kommunstyrelsen kan då besluta om en ytterligare förutsättning för budgeten 2019 och för 2020 och 2021. En ytterligare förutsättning som i ett slag förbättrar läget: man kan förstärka budgetens inkomstsida. Man kan införa förutsättningen att kommunalskatten ska höjas med mist 50 öre 2019, dvs från 20,00 kr per beskattningsbar 100-lapp till 20,50 kr. Det skulle ge utökat ram-utrymme med minst 50 mnkr.

Vi kommuninvånare har varit ”underbeskattade” sedan 2010. Det årets sänktes kommunalskatten från 20,10 kr till 19,98 kr. Jag var själv dum nog att delta i det skattesänkningsbeslutet. Innebörden var/är att den kommunala verksamheten varje år fick/får 12 mnkr för lite för sina behov. Och så är det alltså alltjämt. Från 2010 fram t o m 2018 har kommunen alltså frivilligt avstått från en inkomst på sammanlagt ca 98 mnkr.

Den 11:e juni är det sanningens minut. Då kan förståndiga, realistiska partier säga: ”Det här går inte. Vi måste höja kommunalskatten 2019 med minst 50 öre”. Mindre förståndiga partier kommer inte att säga det, för man kommer inte att våga ta ordet ”skattehöjning” i sin mun tre månader före ett val.

Vad Sigtuna kommun skulle behöva är att båda de stora partierna på var sin sida blockgränsen säger att kommunens verksamhet – även om man lyckas effektivisera/trimma den marginellt – behöver ett tillskott på minst 50 mnkr från skattebetalarna 2019, dvs minst 50 öres skattehöjning. Då skulle de mindre partierna, som behövs för att bilda styrande majoritet ansluta sig till detta förslag.

Sanningens minut inträffar ca kl 19.45 under Kommunstyrelsens sammanträde i sammanträdesrummet Skölden i kommunhuset den 11:e juni 2018. Vilka partier vågar räcka upp handen och föreslå det enda rätta och det enda möjliga – en skattehöjning med 50 öre 2019?

  • David Lundqvist
    Enskild S-debattör
defacto_helsida

Sigtuna kommun sviker sina anställda

Insändare Vi ser nu en stark reaktion på arbetsplatser och bland medborgarna på de nedskärningar som den styrande högermajoriteten gör i kommunens verksamheter. Även vi i Vänsterpartiet är mycket oroliga – både för hur detta påverkar våra medborgare och för hur kommunen agerar som arbetsgivare.

bonava_helsida

Nödvändiga förändringar för ökad kvalitet

Insändare Just nu görs stora förändringar i hela den kommunala organisationen, inte bara inom äldreomsorgen. Förändringarna görs för att vi ska kunna uppfylla vår primära uppgift; att leverera välfärdstjänster av hög kvalitet.

connys
EXTRA

märsta.nu fortsätter öka

Krönikor Den gångna månaden blev det sjätte bästa någonsin för märsta.nu trots att februari bara hade 28 dagar: - Vi snittade 30 000 unika besök i veckan, konstaterar Daniel Iskander, chefredaktör och ansvarig utgivare.

arlandagolf
karby_varme1

Miljöförstöringen är utbredd över hela jorden

Insändare Nästan överallt kan man läsa om och se hur utbredd miljöförstöringen och nedskräpningen av vår planet, har blivit.
I havet flyter stora öar av sopor och plats.
Under vattenytan är det fullt med plast som följer med strömmen.


icavalsta_semlor
sigtunavatten_standard
happyhomes_2019

Alliansen monterar ned kommunen

Insändare Efter att ha läst Olov Holsts (M) och Karsten Bjärbos (KD) nyårskrönikör, båda helt utan konkreta förslag och politiska visioner, tycker vi i Socialdemokraterna att det är viktigt att påminna invånarna om vad den moderatledda allianspolitiken hittills inneburit för invånarna i Sigtuna kommun.

Högerbudgetar

Insändare 2019 har anlänt och vi har nu tre olika högerbudgetar som styr. Det gäller i kommun, region och riksdag. I ett läge där vi måste minska ojämlikheten som har blivit alldeles för stor i detta land ser man istället i alla budgetar en tydlig mörkblå tråd.

sangensemble

Med tunga steg

Insändare Det var med något tunga steg jag i slutet på förra året gick till fullmäktigemötet i Sigtuna kommun, det viktiga möte som behandlade det nya årets kommunala budget.

Nyårskrönikan

Olov Holst: Det finns utmaningar 2019

Krönikor Det händelserika året 2018 har nu passerat. Min personliga upplevelse av året präglas mest av valet och allt som hade med det att göra. Visserligen har inte Sverige fått någon ny regering, men Sigtuna kommun har fått en ny, stabil allianskommunledning som jag har den stora glädjen att leda.

karby2
defacto_outsider
ridskola2019_outsider
extravaganza_outsider
bonava_outsider
sh_oppet