julbanner

Vilka partier vågar föreslå en skattehöjning

Vid sammanträdet 2018-04-09 gav Kommunstyrelsen i uppdrag till kommundirektören att ”utarbeta förutsättningar för nämnder och styrelse att upprätta budgetförslag inför Mål och budget 2019-2021.”

Kommundirektören ska alltså föreslå ekonomiska ramar för Barn- och ungdomsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden m fl och för Kommunstyrelsen.

Kommundirektören ska vara klar med sitt ramförslag någon gång i slutet av maj, så att Kommunstyrelsen ska kunna säga ja eller nej till det – eller ändra det – vid sitt sammanträde den 11:e juni 2018.

Kommundirektören har fått direktiv för hur han ska utforma sitt 2019-ramförslag. Direktivet preciseras i 16 punkter.

Punkt 6 säger att ”Nämndramar 2018, efter genomförda besparingsåtgärder beslutade i april 2018, utgör utgångsläge för beräkningarna” – det innebär en neddragning med 12 mnkr. Punkt 7 säger att ramarna därutöver ska minskas med ytterligare 8 miljoner 2019.

Samma kväll som kommundirektören fick dessa direktiv för 2019 årsbudgetramar, stod det klart hur kommunens ekonomiska läge är efter det första kvartalet 2018 och hur prognosen för hela 2018 ser ut. Följande framgår:”….. Prognosticerat resultat exklusive exploatering uppgår till -23,7 mnkr, -28,8 mnkr sämre än budgeterat resultat på +5,1 mnkr.”

Enskilda ingående minus-poster är individ- och familjeomsorgsnämndens helårsprognos på -15,4 mnkr och barn- och ungdomsnämndens helårsprognos på -9,1 mnkr.

Det här betyder att kommundirektören till den 11:e juni måste presentera drastiskt minskade 2019-ramar i förhållande till nämndernas och kommunstyrelsens verkliga behov. Drastiskt minskade 2020- och 2021-ramar också. Om dessa ramar skulle godkännas av Kommunstyrelsen den 11:e juni betyder det krav på drastiska nedskärningar i kommunens verksamhet 2019.

Sanningens minut inträffar alltså den 11:e juni. Kommunstyrelsen kan då besluta om en ytterligare förutsättning för budgeten 2019 och för 2020 och 2021. En ytterligare förutsättning som i ett slag förbättrar läget: man kan förstärka budgetens inkomstsida. Man kan införa förutsättningen att kommunalskatten ska höjas med mist 50 öre 2019, dvs från 20,00 kr per beskattningsbar 100-lapp till 20,50 kr. Det skulle ge utökat ram-utrymme med minst 50 mnkr.

Vi kommuninvånare har varit ”underbeskattade” sedan 2010. Det årets sänktes kommunalskatten från 20,10 kr till 19,98 kr. Jag var själv dum nog att delta i det skattesänkningsbeslutet. Innebörden var/är att den kommunala verksamheten varje år fick/får 12 mnkr för lite för sina behov. Och så är det alltså alltjämt. Från 2010 fram t o m 2018 har kommunen alltså frivilligt avstått från en inkomst på sammanlagt ca 98 mnkr.

Den 11:e juni är det sanningens minut. Då kan förståndiga, realistiska partier säga: ”Det här går inte. Vi måste höja kommunalskatten 2019 med minst 50 öre”. Mindre förståndiga partier kommer inte att säga det, för man kommer inte att våga ta ordet ”skattehöjning” i sin mun tre månader före ett val.

Vad Sigtuna kommun skulle behöva är att båda de stora partierna på var sin sida blockgränsen säger att kommunens verksamhet – även om man lyckas effektivisera/trimma den marginellt – behöver ett tillskott på minst 50 mnkr från skattebetalarna 2019, dvs minst 50 öres skattehöjning. Då skulle de mindre partierna, som behövs för att bilda styrande majoritet ansluta sig till detta förslag.

Sanningens minut inträffar ca kl 19.45 under Kommunstyrelsens sammanträde i sammanträdesrummet Skölden i kommunhuset den 11:e juni 2018. Vilka partier vågar räcka upp handen och föreslå det enda rätta och det enda möjliga – en skattehöjning med 50 öre 2019?

  • David Lundqvist
    Enskild S-debattör
fme_jul
julbanner2

Nu återstår bara att rösta

Krönikor Krutröken har lagt sig! Valrörelsen är officiellt över. Nu återstår för partierna att dela ut valsedlar och att uppmana kommuninvånare att rösta.

happy_homes_juli

Vi är garanten för att SD inte får inflytande

Insändare När väljarna har röstat och vi har ett valresultat, är det dags att lägga prestige och hård retorik åt sidan och istället söka samarbete. Socialdemokraterna i Sigtuna kommun vill se ett blocköverskridande samarbete mellan partier som vill utveckla vår kommun och välfärden i positiv riktning.

lager_bilnet

Vänsterpartiet vill se en röd skatteväxling

Insändare Sverige var världens mest jämlika land men nu har vi fått ett skattesystem som är riggat för de rika. Sverige är det land där inkomstskillnaderna ökar snabbast. Därför vill Vänsterpartiet se en röd skatteväxling. Allt enligt devisen: av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

defacto_host2018

Det fjärde alternativet

Insändare M och Alliansen har i sista valveckan redovisat tre alternativa valmöjligheter för invånarna i Sigtuna kommun. Miljöpartiet konstaterar att när  Alliansen vill spara så sparas det även på valmöjligheter. I valets krutrök ser Alliansen endast tre alternativ. Miljöpartiet satsar därför, som ett sista vallöfte, att vara det fjärde alternativet.

sigtuna_funkis

Stoppa hedersrelaterat förtryck

Insändare Hedersrelaterat våld och förtryck är en av de främsta utmaningarna som Sverige står inför på jämställdhetsområdet. Omfattningen av hedersförtrycket är svårt att sätta en exakt siffra på, men olika studier har visat att så många som hundratusen eller fler kan vara drabbade i varierande utsträckning. Kvinnor drabbas främst, men även män är utsatta och det är inte ovanligt att de många gånger påtvingas rollen som såväl offer som förövare.


Privatisera inte våra bad

Insändare Vänsterpartiet ser det positiva med att kommunen har våra badhus i egen regi och riskerna om delar eller hela verksamheten privatiseras.

icavalsta_julbanner

Du har tre val

Insändare Om bara en vecka är det val. Då ska du som boende i Sigtuna kommun avgöra vem och vilka som ska styra kommunen de kommande fyra åren.

Kultur är ingen lyx

Insändare Man får höra ofta att kommunen ska hålla sig till sina kärnverksamheter - lagstadgade uppgifter som måste genomföras. Men för oss i Vänsterpartiet behövs mer för att få en fungerande kommun där alla kan leva och bo. Där menar vi att kulturen har en mycket viktig plats.

sportfiskebanner2

S ljuger om SigtunaHem

Insändare Socialdemokraterna har i valrörelsen påstått att Moderaterna kommer att höja hyrorna i SigtunaHem med 10% om vi kommer till makten. Detta är ännu ett exempel på ”fake news”. Påståendet är helt horribelt och saknar all grund. Det är faktiskt så långt ifrån sanningen man kan komma. Marie Axelsson och Ibrahim Khalifa som sitter i bolagets styrelse vet bättre.

Politik för en grönare och mer rättvis kommun

Insändare När miljöhoten är på riktigt så kan vi inte längre lyssna på alliansens drömmar och vaga löften om oprövade tekniska lösningar. Vi måste agera nu. Vi måste visa mod och ledarskap inför framtidsfrågor som kan kännas svåra och tunga.

vanster_jul
objekt3
nrh_lania
funkis_2
outsider
connys
objekt4
komvuxq3_4
objekt2
sigtunavatten_standard
colorama_vinter