fastpartner_sommar2
Foto: Pressbild/Moderaterna

Viljan och förmågan att stå upp för det som är rätt och riktigt

När Regnbågskoalitionen bildades för drygt ett år sedan var vi överens om att en utrensning av mygel och korruption stod högst upp på dagordningen. Vi skulle stå för något de tidigare S-ledda koalitionerna inte stått för.

När det nu kommer till ett skarpt läge väljer Miljöpartiet att som enda parti i koalitionen inte stå upp för detta förhållningssätt. Trots en dom från Förvaltningsrätten och trots att presidiet i sitt svar till fullmäktige på tre ställen konstaterar att Ibrahim Khalifa brutit mot kommunallagen. Samtliga övriga fem partier var överens om att ett brott mot kommunallagen måste resultera i att man som kommunstyrelsens ordförande inte kan beviljas ansvarsfrihet. Att försöka få det till att det är min personliga uppfattning tycker jag tydligt visar att MP inte riktigt förstår vad det handlar om.

MP hänvisar till att kommunens revisorer inte hade något att anföra i frågan. För det första har det inte med saken att göra. Brottet mot kommunallagen var styrkt och mitt yrkande tydligt motiverat. Det var det enda MP behövde ta ställning till.

För det andra är det förvånande att MP nu helt plötsligt bryr sig om vad revisorerna säger och inte säger. Revisorerna hade nämligen i samma ärende (årsredovisningen för 2017) rekommenderat fullmäktige att INTE ge Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarsfrihet, den nämnd som leds av MP’s gruppledare. I den här frågan hade MP inga problem att gå emot revisorerna. Det är tydligen skillnad på ansvarsfrihet och ansvarsfrihet.

Man motiverar också sitt beslut att indirekt stödja Khalifas lagbrott genom att avstå röstningen med att ”—fullmäktiges presidium valde att inte gå på Holsts linje.”. Det är inte en korrekt beskrivning av sanningen. Presidiet var inte enigt. De två socialdemokratiska presidieledamöterna valde att skydda sin partikamrats lagbrott, moderaternas presidieledamot valde att stödja mitt yrkande.

Det här handlar om att våga, eller vilja, stå upp för det som är rätt och riktigt. En majoritet av fullmäktiges ledamöter insåg allvaret i att en kommunstyrelseordförande upprepade gånger valde att bryta mot kommunallagen och beviljade honom därför inte ansvarsfrihet. Miljöpartiet i Sigtuna tyckte något annat.

  • Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande
socialutmarkelse

Stärk hälsan i Sigtuna kommun

Insändare Vi vill tidigt mota bort ohälsa men också säkerställa att vården finns där när den behövs. Hälsan för invånarna har förbättrats under senare år, men skillnaderna i hälsa är stora. Utbildningsnivå, inkomst och bostadsort spelar roll för hur man mår fysiskt och psykiskt på ett sätt som vi måste ta på största allvar. Där hälsan är som sämst måste vården vara starkast. Det kräver en närvarande och tillgänglig vård samt ett långsiktigt arbete.

Våldsprevention i skolan

Insändare I SCB:s medborgarundersökning för 2017 står det klart att invånarna i Sigtuna kommun ser otryggheten som ett stort problem. Det är oacceptabelt.

sap_valet2018
vuxenutbildning2

Fortfarande tomma spökhus i Märsta port

Insändare Vi har nu kommit in i maj 2018 och tre av de nyaste husen i Märsta port står fortfarande helt tomma. Det är över 100 lägenheter som står tomma! Man blir arg varje gång man går förbi dem och påminns om detta slöseri, samtidigt som så många letar efter ett boende. Det är inte alls roligt att ha dessa spökhus i våran kommun.

sportfiskebanner2

Tio minuter från Märsta betyder barnen ingenting!

Insändare I alla tider har föräldrar kämpat i Skånela med omnejd för att få anständiga busshållplatser som är trygga och säkra när barnen står och väntar på skolbussen. Det är ett under att inget barn dött ännu, men varför ska vi vänta på det?

Moderaterna motarbetar valdeltagandet

Insändare Den moderatledda koalitionen har beslutat att kommunen ska avbryta den påbörjade rekryteringen av demokratiambassadörer. Deras viktigaste arbetsuppgift skulle ha varit att gå ut i kommundelarna och prata med invånarna för att få fler att använda sin rösträtt i valet i september.

steningeslottsommar

Elvägar är framtiden

Insändare Klimatkrisen är akut. Om Sverige ska klara av kraven i Parisavtalet så måste vi ställa om snabbare. Det gäller framförallt transportsektorn. Med ökad elektrifiering av fordonsflottan kan vi lösa klimatkrisen och problemen med luftkvalitet i städerna.

Friheten tillbaka – rädda assistansen

Insändare Personlig assistans var tänkt som en frihetsreform, en möjlighet att leva som andra också för dem som har omfattande funktionsnedsättningar, men det har steg för steg smulats sönder vilket även drabbar invånare i Sigtuna kommun. Reglerna för vilka som har rätt till assistans tolkas allt hårdare. Över 1200 personer har blivit av med sitt stöd och många fler har fått stora neddragningar.

Inspirerande klimatplan andas centerpartistisk miljöpolitik

Insändare Under torsdagens möte i kommunfullmäktige antogs Sigtuna kommuns klimatplan. Kommunens satsning på förnybar energi är mycket glädjande för ett parti som under många år arbetat för att lyfta miljöfrågan generellt men i synnerhet vikten av att på ett hållbart sätt växla från fossila bränslen till förnybara.

Sverige är inte jämställt

Insändare Visst har mycket blivit bättre, men Sverige är fortfarande inte jämställt. Flickor i Sverige könsstympas och gifts bort mot sin vilja. Många flickor och kvinnor har inte rätt att röra sig fritt, tala med vem de vill eller klä sig som de vill.

Ett starkt Vänsterparti är ett måste

Insändare Det var trevligt att läsa Socialdemokraternas svar om vilken fråga man trodde skulle bli den viktigaste i valet i höst. De tycker precis som Vänsterpartiet att en stark gemensam välfärd är oerhört viktigt, speciellt för att få ett mer jämlikt samhälle. Ett samhälle för alla och inte bara för de rikaste.

Närodlad matpolitik

Insändare Med den nya koalitionen i ledningen blir Sigtuna kommun en grönare kommun med stort fokus på långsiktig närodlad hållbarhet.

yearlingsales
Norra Redovisningshuset
objekt4
sigtunavatten_standard
outsider_moderat
connys
objekt2
val2018
sap_outsider
outsider_defacto
veterankraft_standard
vuxentutbildning
nfc_vinter
forskontor
objekt3