defacto_pan
Foto: Pressbild/Moderaterna

Viljan och förmågan att stå upp för det som är rätt och riktigt

När Regnbågskoalitionen bildades för drygt ett år sedan var vi överens om att en utrensning av mygel och korruption stod högst upp på dagordningen. Vi skulle stå för något de tidigare S-ledda koalitionerna inte stått för.

När det nu kommer till ett skarpt läge väljer Miljöpartiet att som enda parti i koalitionen inte stå upp för detta förhållningssätt. Trots en dom från Förvaltningsrätten och trots att presidiet i sitt svar till fullmäktige på tre ställen konstaterar att Ibrahim Khalifa brutit mot kommunallagen. Samtliga övriga fem partier var överens om att ett brott mot kommunallagen måste resultera i att man som kommunstyrelsens ordförande inte kan beviljas ansvarsfrihet. Att försöka få det till att det är min personliga uppfattning tycker jag tydligt visar att MP inte riktigt förstår vad det handlar om.

MP hänvisar till att kommunens revisorer inte hade något att anföra i frågan. För det första har det inte med saken att göra. Brottet mot kommunallagen var styrkt och mitt yrkande tydligt motiverat. Det var det enda MP behövde ta ställning till.

För det andra är det förvånande att MP nu helt plötsligt bryr sig om vad revisorerna säger och inte säger. Revisorerna hade nämligen i samma ärende (årsredovisningen för 2017) rekommenderat fullmäktige att INTE ge Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarsfrihet, den nämnd som leds av MP’s gruppledare. I den här frågan hade MP inga problem att gå emot revisorerna. Det är tydligen skillnad på ansvarsfrihet och ansvarsfrihet.

Man motiverar också sitt beslut att indirekt stödja Khalifas lagbrott genom att avstå röstningen med att ”—fullmäktiges presidium valde att inte gå på Holsts linje.”. Det är inte en korrekt beskrivning av sanningen. Presidiet var inte enigt. De två socialdemokratiska presidieledamöterna valde att skydda sin partikamrats lagbrott, moderaternas presidieledamot valde att stödja mitt yrkande.

Det här handlar om att våga, eller vilja, stå upp för det som är rätt och riktigt. En majoritet av fullmäktiges ledamöter insåg allvaret i att en kommunstyrelseordförande upprepade gånger valde att bryta mot kommunallagen och beviljade honom därför inte ansvarsfrihet. Miljöpartiet i Sigtuna tyckte något annat.

  • Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande
sigtunavatten_standard

Alliansen monterar ned kommunen

Insändare Efter att ha läst Olov Holsts (M) och Karsten Bjärbos (KD) nyårskrönikör, båda helt utan konkreta förslag och politiska visioner, tycker vi i Socialdemokraterna att det är viktigt att påminna invånarna om vad den moderatledda allianspolitiken hittills inneburit för invånarna i Sigtuna kommun.

Högerbudgetar

Insändare 2019 har anlänt och vi har nu tre olika högerbudgetar som styr. Det gäller i kommun, region och riksdag. I ett läge där vi måste minska ojämlikheten som har blivit alldeles för stor i detta land ser man istället i alla budgetar en tydlig mörkblå tråd.

frisyr_december

Med tunga steg

Insändare Det var med något tunga steg jag i slutet på förra året gick till fullmäktigemötet i Sigtuna kommun, det viktiga möte som behandlade det nya årets kommunala budget.

Nyårskrönikan

Olov Holst: Det finns utmaningar 2019

Krönikor Det händelserika året 2018 har nu passerat. Min personliga upplevelse av året präglas mest av valet och allt som hade med det att göra. Visserligen har inte Sverige fått någon ny regering, men Sigtuna kommun har fått en ny, stabil allianskommunledning som jag har den stora glädjen att leda.

outsider
sigtuna_funkis
korpen_jan-feb

Nu återstår bara att rösta

Krönikor Krutröken har lagt sig! Valrörelsen är officiellt över. Nu återstår för partierna att dela ut valsedlar och att uppmana kommuninvånare att rösta.

Vi är garanten för att SD inte får inflytande

Insändare När väljarna har röstat och vi har ett valresultat, är det dags att lägga prestige och hård retorik åt sidan och istället söka samarbete. Socialdemokraterna i Sigtuna kommun vill se ett blocköverskridande samarbete mellan partier som vill utveckla vår kommun och välfärden i positiv riktning.

Vänsterpartiet vill se en röd skatteväxling

Insändare Sverige var världens mest jämlika land men nu har vi fått ett skattesystem som är riggat för de rika. Sverige är det land där inkomstskillnaderna ökar snabbast. Därför vill Vänsterpartiet se en röd skatteväxling. Allt enligt devisen: av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

Det fjärde alternativet

Insändare M och Alliansen har i sista valveckan redovisat tre alternativa valmöjligheter för invånarna i Sigtuna kommun. Miljöpartiet konstaterar att när  Alliansen vill spara så sparas det även på valmöjligheter. I valets krutrök ser Alliansen endast tre alternativ. Miljöpartiet satsar därför, som ett sista vallöfte, att vara det fjärde alternativet.

Stoppa hedersrelaterat förtryck

Insändare Hedersrelaterat våld och förtryck är en av de främsta utmaningarna som Sverige står inför på jämställdhetsområdet. Omfattningen av hedersförtrycket är svårt att sätta en exakt siffra på, men olika studier har visat att så många som hundratusen eller fler kan vara drabbade i varierande utsträckning. Kvinnor drabbas främst, men även män är utsatta och det är inte ovanligt att de många gånger påtvingas rollen som såväl offer som förövare.


Privatisera inte våra bad

Insändare Vänsterpartiet ser det positiva med att kommunen har våra badhus i egen regi och riskerna om delar eller hela verksamheten privatiseras.

Du har tre val

Insändare Om bara en vecka är det val. Då ska du som boende i Sigtuna kommun avgöra vem och vilka som ska styra kommunen de kommande fyra åren.

Kultur är ingen lyx

Insändare Man får höra ofta att kommunen ska hålla sig till sina kärnverksamheter - lagstadgade uppgifter som måste genomföras. Men för oss i Vänsterpartiet behövs mer för att få en fungerande kommun där alla kan leva och bo. Där menar vi att kulturen har en mycket viktig plats.

nrh
funkis_2
banner_trerosor
connys