arlandagk_panorama
Foto: Pressbild/Moderaterna

Viljan och förmågan att stå upp för det som är rätt och riktigt

När Regnbågskoalitionen bildades för drygt ett år sedan var vi överens om att en utrensning av mygel och korruption stod högst upp på dagordningen. Vi skulle stå för något de tidigare S-ledda koalitionerna inte stått för.

centrum_pask

När det nu kommer till ett skarpt läge väljer Miljöpartiet att som enda parti i koalitionen inte stå upp för detta förhållningssätt. Trots en dom från Förvaltningsrätten och trots att presidiet i sitt svar till fullmäktige på tre ställen konstaterar att Ibrahim Khalifa brutit mot kommunallagen. Samtliga övriga fem partier var överens om att ett brott mot kommunallagen måste resultera i att man som kommunstyrelsens ordförande inte kan beviljas ansvarsfrihet. Att försöka få det till att det är min personliga uppfattning tycker jag tydligt visar att MP inte riktigt förstår vad det handlar om.

MP hänvisar till att kommunens revisorer inte hade något att anföra i frågan. För det första har det inte med saken att göra. Brottet mot kommunallagen var styrkt och mitt yrkande tydligt motiverat. Det var det enda MP behövde ta ställning till.

För det andra är det förvånande att MP nu helt plötsligt bryr sig om vad revisorerna säger och inte säger. Revisorerna hade nämligen i samma ärende (årsredovisningen för 2017) rekommenderat fullmäktige att INTE ge Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarsfrihet, den nämnd som leds av MP’s gruppledare. I den här frågan hade MP inga problem att gå emot revisorerna. Det är tydligen skillnad på ansvarsfrihet och ansvarsfrihet.

Man motiverar också sitt beslut att indirekt stödja Khalifas lagbrott genom att avstå röstningen med att ”—fullmäktiges presidium valde att inte gå på Holsts linje.”. Det är inte en korrekt beskrivning av sanningen. Presidiet var inte enigt. De två socialdemokratiska presidieledamöterna valde att skydda sin partikamrats lagbrott, moderaternas presidieledamot valde att stödja mitt yrkande.

Det här handlar om att våga, eller vilja, stå upp för det som är rätt och riktigt. En majoritet av fullmäktiges ledamöter insåg allvaret i att en kommunstyrelseordförande upprepade gånger valde att bryta mot kommunallagen och beviljade honom därför inte ansvarsfrihet. Miljöpartiet i Sigtuna tyckte något annat.

  • Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande

Nöjesflyg mindre – för klimatets skull

Insändare I februari i år kom en uppdaterad version av Chalmers-rapporten ”Kimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor”. Forskarna hade gått igenom 2017 års siffror och nu inkluderat resornas utsläpp hela vägen till slutdestinationen, dvs även efter mellanlandning, liksom den så kallade höghöjdseffekten.

logistik_utbildning

Mer pengar till tjej- och kvinnojourer

Insändare Vi måste ta kvinnors utsatthet och otrygghet på allvar. Allt för många kvinnor utsätts för hat, hot och våld. Den ofrihet som drabbar många kvinnor kräver därför krafttag och politisk handling. Hedersförtryck och psykisk och misshandel ska inte få förekomma.

bonava_helsida

Lovade att skapa ordning och reda

Insändare I valet 2018 lovade vi inte allt till alla, men att hålla det vi lovade. Vi lovade stoppa mygel och korruption, skapa ordning och reda i ekonomin, arbeta för ökad trygghet och prioritera kommunens kärnverksamheter. Väljarna litade på oss och röstade för en tydlig alliansmajoritet i Sigtuna kommun. Nu verkställer vi löftena med tuffa och nödvändiga prioriteringar för invånarnas bästa.

centrum_pask_helsida

Sigtuna kommun sviker sina anställda

Insändare Vi ser nu en stark reaktion på arbetsplatser och bland medborgarna på de nedskärningar som den styrande högermajoriteten gör i kommunens verksamheter. Även vi i Vänsterpartiet är mycket oroliga – både för hur detta påverkar våra medborgare och för hur kommunen agerar som arbetsgivare.

happyhomes_2019

Nödvändiga förändringar för ökad kvalitet

Insändare Just nu görs stora förändringar i hela den kommunala organisationen, inte bara inom äldreomsorgen. Förändringarna görs för att vi ska kunna uppfylla vår primära uppgift; att leverera välfärdstjänster av hög kvalitet.

defacto_helsida
EXTRA

märsta.nu fortsätter öka

Krönikor Den gångna månaden blev det sjätte bästa någonsin för märsta.nu trots att februari bara hade 28 dagar: - Vi snittade 30 000 unika besök i veckan, konstaterar Daniel Iskander, chefredaktör och ansvarig utgivare.

valsta_utveckling
fme_helsida

Miljöförstöringen är utbredd över hela jorden

Insändare Nästan överallt kan man läsa om och se hur utbredd miljöförstöringen och nedskräpningen av vår planet, har blivit.
I havet flyter stora öar av sopor och plats.
Under vattenytan är det fullt med plast som följer med strömmen.

colorama_april2
sigtunavatten_standard

Alliansen monterar ned kommunen

Insändare Efter att ha läst Olov Holsts (M) och Karsten Bjärbos (KD) nyårskrönikör, båda helt utan konkreta förslag och politiska visioner, tycker vi i Socialdemokraterna att det är viktigt att påminna invånarna om vad den moderatledda allianspolitiken hittills inneburit för invånarna i Sigtuna kommun.

colorama_april
ridskola2019_outsider
sigtunavatten_outsider
fme_outsider
valsta_utveckling_2
bonava_outsider
sh_oppet
defacto_outsider