arlandagk_panorama
Foto: Daniel Iskander

Vi vill se solceller på Sigtunahems tak!

Vi går mot ljusare tider. Bokstavligen genom att varje dag blir lite längre, men också genom att det finns praktiska lösningar på ett av mänsklighetens stora utmaningar – klimatet.

rosta_sigtuna2

Solceller förmår producera elektricitet bara genom det ljus som solen skickar emot oss varje dag. Ibland lite mer och ibland lite mindre. Varje dag sätts det upp en miljon solpaneler globalt och även i Sverige ökar användningen snabbt. I flera länder börjar solenergin bli en betydande del av energiförsörjningen.

I Sverige ökade den installerade mängden med 50 procent 2017 och troligen lika mycket 2018, detta från en låg nivå så det är en lång väg innan vi är på samma nivå som exempelvis Tyskland.

I Sigtuna börjar solpaneler också bli allt vanligare. Ideella föreningen Sigtuna Solkraft arrangerade Run for Sun i september då vi sprang en 5 kilometersrunda i Hällsbo och tittade på 10 anläggningar inklusive den på Prästängshallen. Vi tycker att det är kul att det äntligen börjar ta fart i Sigtuna.

Det är på tiden. 2017 låg Sigtuna på 149:e plats i Solcellstoppen, en ranking av Sveriges 290 kommuner. Vi inom Sigtuna Solkraft tycker att vi borde ligga i topp 10.

Sigtuna Kommun har på sistone byggt solceller på ett flertal byggnader vilket är glädjande, både ur klimatperspektiv men också ur ett ekonomiskt perspektiv då man i allmänhet räknar med att solceller betalar sig på 10-15 år och därefter har man gratis el i många år, minst 10-15 år.

En viktig aktör i Sigtuna, kommunägda Sigtunahem, ligger förvånansvärt lågt vad gäller solceller. Det enda projekt vi känner till där solpaneler ska installeras är i Sigtuna Stadsängar. Glädjande men det borde ju vara en självklarhet i varje projekt, men även på existerande hus. Sigtunahem skriver i sin miljö- och kvalitetspolicy att de vill:

  • stimulera miljömedvetenheten såväl internt som hos våra hyresgäster, kunder och leverantörer
  • ha låg energiförbrukning
  • välja material, konstruktioner och kemikalier utifrån ett livscykelperspektiv
    Samtliga dessa områden talar för att installera solceller.
    Sigtunahem – vad väntar ni på?

Jens Johansson, Ideella föreningen Sigtuna Solkraft

Svar från SigtunaHem:
Hej Jens,

Vi väntar inte, vi agerar. Och försöker att dra vårt strå till stacken för att skapa ett hållbart samhälle.  När det gäller nyproduktion så kommer såväl kvarteret Silverskatten i Sigtuna stadsängar och Kulturtorget i Märsta centrum att ha solceller installerade på taken.

Vi har avvaktat teknik- och prisutveckling men under 2019 pågår ett utredningsarbete där vi tittar på i vilken omfattning vi också skulle kunna installera solpaneler på fastigheter i vårt befintliga bestånd.
Solenergi är en beståndsdel i vårt hållbarhetsarbete. Det finns flera andra fronter vi arbetar på. Vi satsar på värmepumpsteknik där värmekällan är berg, vatten eller luft – miljövänliga sätt att ta vara på energi från solen som också hjälper oss att minska energiförbrukningen.

SigtunaHem äger ett eget vindkraftverk, vi köper in eldrivna arbetsfordon och ställer höga miljömässiga krav såväl när vi bygger nytt som när vi renoverar äldre hus.
Vi tycker att det är glädjande att fler är lika engagerade i hållbarhetsfrågor som vi.

  • Bertil Hallbäck
    Fastighetschef SigtunaHem
happyhomes_2019
rosta_sigtuna2
bonava_maj_helsida

Miljardsatsning på landsbygden

Insändare Vi i Sigtuna kommun drabbades hårt av fjolårets extrema torka, och allt går inte att räkna hem i pengar. För de företagare som har blivit av med sin skog eller tvingats göra sig av med boskap är det fortfarande en lång resa tillbaka. Centerpartiet ser nu till så att hela landet prioriteras och att vi får möjlighet att stötta upp och avhjälpa de mest akuta behoven efter extremsommaren 2018.

nationaldag_helsida

Nöjesflyg mindre – för klimatets skull

Insändare I februari i år kom en uppdaterad version av Chalmers-rapporten ”Kimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor”. Forskarna hade gått igenom 2017 års siffror och nu inkluderat resornas utsläpp hela vägen till slutdestinationen, dvs även efter mellanlandning, liksom den så kallade höghöjdseffekten.

eu_sap

Mer pengar till tjej- och kvinnojourer

Insändare Vi måste ta kvinnors utsatthet och otrygghet på allvar. Allt för många kvinnor utsätts för hat, hot och våld. Den ofrihet som drabbar många kvinnor kräver därför krafttag och politisk handling. Hedersförtryck och psykisk och misshandel ska inte få förekomma.

Lovade att skapa ordning och reda

Insändare I valet 2018 lovade vi inte allt till alla, men att hålla det vi lovade. Vi lovade stoppa mygel och korruption, skapa ordning och reda i ekonomin, arbeta för ökad trygghet och prioritera kommunens kärnverksamheter. Väljarna litade på oss och röstade för en tydlig alliansmajoritet i Sigtuna kommun. Nu verkställer vi löftena med tuffa och nödvändiga prioriteringar för invånarnas bästa.

mp_eu
oppning_helsida

Sigtuna kommun sviker sina anställda

Insändare Vi ser nu en stark reaktion på arbetsplatser och bland medborgarna på de nedskärningar som den styrande högermajoriteten gör i kommunens verksamheter. Även vi i Vänsterpartiet är mycket oroliga – både för hur detta påverkar våra medborgare och för hur kommunen agerar som arbetsgivare.

moderaternamaj

Nödvändiga förändringar för ökad kvalitet

Insändare Just nu görs stora förändringar i hela den kommunala organisationen, inte bara inom äldreomsorgen. Förändringarna görs för att vi ska kunna uppfylla vår primära uppgift; att leverera välfärdstjänster av hög kvalitet.

varfest_helsida
EXTRA

märsta.nu fortsätter öka

Krönikor Den gångna månaden blev det sjätte bästa någonsin för märsta.nu trots att februari bara hade 28 dagar: - Vi snittade 30 000 unika besök i veckan, konstaterar Daniel Iskander, chefredaktör och ansvarig utgivare.

sh_oppet
sap_outsider_eu
v_eu
ridskola2019_outsider
nrh
fme_outsider
bonava_maj_outsider
nationaldag_out
mp_eu_outsider
colorama_april
moderaterna_maj_outsider
oppning_outsider
sh_bovard_out
defacto_outsider
rosta_sigtuna
connys