arlandagk_panorama
Foto: Pressbild/Upplands-Väsby kommun

Värna miljö och natur

Det finns mycket vacker natur i vår kommun, och många har flyttat hit just för att ha nära till naturen. Vi har det centralt belägna Rävstaområdet, vars naturreservat vi nyligen beslutat att utvidga, vi har Mälaren, men vi har också en hel del utmaningar. Naturskyddsföreningen har gett Liberalernas miljöpolitik högst betyg i alliansen. Vi har en vision om att Sigtuna skall bli känt för att ta ansvar för miljö och klimat.

centrum_pask

Andelen bilresor i vår kommun är hög. Naturligtvis finns det de som måste ha bilen för arbetet, eller för att få vardagen att fungera. Men många väljer bilen därför att kollektivtrafiken fungerar alltför dåligt. Till exempel är det många som reser till sina arbeten på Arlanda som väljer bilen eftersom bussbytena är tidskrävande och obekväma.

Många behöver dock ingen bil till vardags, utan kanske bara högst någon gång i veckan. Vi i Liberalerna vill uppmuntra till bilpooler vilket kan få fler att avstå från att äga en egen bil. Men då måste också kollektivtrafiken vara effektiv och tillförlitlig. Vi säger också nej till sänkta skatter på diesel.

Att Arlanda ligger här är naturligtvis en stor tillgång för vår kommun. Men flygplatsen har också en stor påverkan på miljön. Modernare plan, som är miljövänligare och flyger på biobränsle samt är mindre bullriga är en del av lösningen. Vi behöver också få fler att åka kollektivt i stället för att ta bilen till Arlanda, såväl passagerare som anställda. Jag nämnde redan de osmidiga resorna inom kommunen, en annan positiv åtgärd vore att förlänga Roslagsbanan till Arlanda vilket skulle få fler från Täbyområdet att resa kollektivt, då det nu är väldigt tidskrävande.

Vi måste också slå vakt om jordbruksmarken i kommunen, och i möjligaste mån undvika att bygga på åkermark. En eventuell framtida genomfartsväg norr om Märsta skulle också huvudsakligen ligga på åkermark, och dessutom bidra till att öka bullret i ett populärt strövområde för många Märstabor. Därför säger vi Liberaler bestämt nej till denna väg, som dessutom skulle förstöra unika naturvärden. Vi anser även att vi bör minska konsumtionen av kött samt fortsätta vårt arbete med att minska matsvinnet i kommunen.

Andra angelägna miljöåtgärder är att ha solceller eller bergvärme på de kommunala fastigheterna, och även att se till att alla nya bostadsområden byggs på ett klimatsmart sätt med välfungerande kollektivtrafik. Genom att också anpassa bebyggelsen bättre till landskapet och inte bygga storskalig förortsarkitektur kan vi göra vår kommun ännu mer attraktiv i framtiden. Vi har ansvar för att förvalta miljö och natur så att vi lämnar en värld i ekologisk balans till kommande generationer.

  • Hendrik Nyman (L), kommunvalskandidat

Nöjesflyg mindre – för klimatets skull

Insändare I februari i år kom en uppdaterad version av Chalmers-rapporten ”Kimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor”. Forskarna hade gått igenom 2017 års siffror och nu inkluderat resornas utsläpp hela vägen till slutdestinationen, dvs även efter mellanlandning, liksom den så kallade höghöjdseffekten.

fme_helsida

Mer pengar till tjej- och kvinnojourer

Insändare Vi måste ta kvinnors utsatthet och otrygghet på allvar. Allt för många kvinnor utsätts för hat, hot och våld. Den ofrihet som drabbar många kvinnor kräver därför krafttag och politisk handling. Hedersförtryck och psykisk och misshandel ska inte få förekomma.

valsta_utveckling

Lovade att skapa ordning och reda

Insändare I valet 2018 lovade vi inte allt till alla, men att hålla det vi lovade. Vi lovade stoppa mygel och korruption, skapa ordning och reda i ekonomin, arbeta för ökad trygghet och prioritera kommunens kärnverksamheter. Väljarna litade på oss och röstade för en tydlig alliansmajoritet i Sigtuna kommun. Nu verkställer vi löftena med tuffa och nödvändiga prioriteringar för invånarnas bästa.

ica_pask

Sigtuna kommun sviker sina anställda

Insändare Vi ser nu en stark reaktion på arbetsplatser och bland medborgarna på de nedskärningar som den styrande högermajoriteten gör i kommunens verksamheter. Även vi i Vänsterpartiet är mycket oroliga – både för hur detta påverkar våra medborgare och för hur kommunen agerar som arbetsgivare.

centrum_pask_helsida

Nödvändiga förändringar för ökad kvalitet

Insändare Just nu görs stora förändringar i hela den kommunala organisationen, inte bara inom äldreomsorgen. Förändringarna görs för att vi ska kunna uppfylla vår primära uppgift; att leverera välfärdstjänster av hög kvalitet.

defacto_helsida
EXTRA

märsta.nu fortsätter öka

Krönikor Den gångna månaden blev det sjätte bästa någonsin för märsta.nu trots att februari bara hade 28 dagar: - Vi snittade 30 000 unika besök i veckan, konstaterar Daniel Iskander, chefredaktör och ansvarig utgivare.

logistik_utbildning
bonava_helsida

Miljöförstöringen är utbredd över hela jorden

Insändare Nästan överallt kan man läsa om och se hur utbredd miljöförstöringen och nedskräpningen av vår planet, har blivit.
I havet flyter stora öar av sopor och plats.
Under vattenytan är det fullt med plast som följer med strömmen.

sigtunavatten_standard
happyhomes_2019

Alliansen monterar ned kommunen

Insändare Efter att ha läst Olov Holsts (M) och Karsten Bjärbos (KD) nyårskrönikör, båda helt utan konkreta förslag och politiska visioner, tycker vi i Socialdemokraterna att det är viktigt att påminna invånarna om vad den moderatledda allianspolitiken hittills inneburit för invånarna i Sigtuna kommun.

colorama_april
sh_oppet
valsta_utveckling_2
bonava_outsider
fme_outsider
defacto_outsider
ridskola2019_outsider
sigtunavatten_outsider