banner_moderaterna
Foto: Pressbild/Upplands-Väsby kommun

Värna miljö och natur

Det finns mycket vacker natur i vår kommun, och många har flyttat hit just för att ha nära till naturen. Vi har det centralt belägna Rävstaområdet, vars naturreservat vi nyligen beslutat att utvidga, vi har Mälaren, men vi har också en hel del utmaningar. Naturskyddsföreningen har gett Liberalernas miljöpolitik högst betyg i alliansen. Vi har en vision om att Sigtuna skall bli känt för att ta ansvar för miljö och klimat.

banner_moderaterna_artikel

Andelen bilresor i vår kommun är hög. Naturligtvis finns det de som måste ha bilen för arbetet, eller för att få vardagen att fungera. Men många väljer bilen därför att kollektivtrafiken fungerar alltför dåligt. Till exempel är det många som reser till sina arbeten på Arlanda som väljer bilen eftersom bussbytena är tidskrävande och obekväma.

Många behöver dock ingen bil till vardags, utan kanske bara högst någon gång i veckan. Vi i Liberalerna vill uppmuntra till bilpooler vilket kan få fler att avstå från att äga en egen bil. Men då måste också kollektivtrafiken vara effektiv och tillförlitlig. Vi säger också nej till sänkta skatter på diesel.

Att Arlanda ligger här är naturligtvis en stor tillgång för vår kommun. Men flygplatsen har också en stor påverkan på miljön. Modernare plan, som är miljövänligare och flyger på biobränsle samt är mindre bullriga är en del av lösningen. Vi behöver också få fler att åka kollektivt i stället för att ta bilen till Arlanda, såväl passagerare som anställda. Jag nämnde redan de osmidiga resorna inom kommunen, en annan positiv åtgärd vore att förlänga Roslagsbanan till Arlanda vilket skulle få fler från Täbyområdet att resa kollektivt, då det nu är väldigt tidskrävande.

Vi måste också slå vakt om jordbruksmarken i kommunen, och i möjligaste mån undvika att bygga på åkermark. En eventuell framtida genomfartsväg norr om Märsta skulle också huvudsakligen ligga på åkermark, och dessutom bidra till att öka bullret i ett populärt strövområde för många Märstabor. Därför säger vi Liberaler bestämt nej till denna väg, som dessutom skulle förstöra unika naturvärden. Vi anser även att vi bör minska konsumtionen av kött samt fortsätta vårt arbete med att minska matsvinnet i kommunen.

Andra angelägna miljöåtgärder är att ha solceller eller bergvärme på de kommunala fastigheterna, och även att se till att alla nya bostadsområden byggs på ett klimatsmart sätt med välfungerande kollektivtrafik. Genom att också anpassa bebyggelsen bättre till landskapet och inte bygga storskalig förortsarkitektur kan vi göra vår kommun ännu mer attraktiv i framtiden. Vi har ansvar för att förvalta miljö och natur så att vi lämnar en värld i ekologisk balans till kommande generationer.

  • Hendrik Nyman (L), kommunvalskandidat
sap_valet2018

Något måste göras

Insändare Det är två saker som oroar mig allra mest: Hur vissa beter sig mot andra människor och hur vi behandlar vår jord. Samhällsklimatet har hårdnat och flera känner att det är okej att häva ur sig vad som helst, i synnerhet på sociala medier. Det är lätt att gilla eller dela något. Men stämmer det som står eller är det bara där för att du ska reagera och sen gå vidare till nästa inlägg?

happy_homes_juli
steningeslottsommar

Stoppa hedersrelaterat våld och förtryck

Insändare Varje människa har rätt att leva, tro och älska som den vill i Sverige. Liberalerna har länge drivit på för att bekämpa hedersrelaterat förtryck för att försvara varje människas frihet. Mänskliga rättigheter får inte kränkas i hederns namn. Vi måste stå vid de utsattas sida och göra allt i vår makt för att stoppa detta.

theweek_2018
valet2018

Nu kommer ValExtra

Krönikor Tidningen märsta.nu ValExtra delas ut till alla kommuninvånare nästa vecka. Tidningen innebär startskottet för ökad valbevakning!

Inget röstfiske i äldreomsorgen

Insändare Det är ett spännande och ansvarsfullt uppdrag att vara ordförande i en kommunal nämnd. Kontakten med chefer, personal och brukare är både stimulerande och utmanande. Men… Från tid till annan är det faktiskt också ganska tufft!

banner_center_helsida_tva

Stärk hälsan i Sigtuna kommun

Insändare Vi vill tidigt mota bort ohälsa men också säkerställa att vården finns där när den behövs. Hälsan för invånarna har förbättrats under senare år, men skillnaderna i hälsa är stora. Utbildningsnivå, inkomst och bostadsort spelar roll för hur man mår fysiskt och psykiskt på ett sätt som vi måste ta på största allvar. Där hälsan är som sämst måste vården vara starkast. Det kräver en närvarande och tillgänglig vård samt ett långsiktigt arbete.

marstakalaset

Våldsprevention i skolan

Insändare I SCB:s medborgarundersökning för 2017 står det klart att invånarna i Sigtuna kommun ser otryggheten som ett stort problem. Det är oacceptabelt.

Fortfarande tomma spökhus i Märsta port

Insändare Vi har nu kommit in i maj 2018 och tre av de nyaste husen i Märsta port står fortfarande helt tomma. Det är över 100 lägenheter som står tomma! Man blir arg varje gång man går förbi dem och påminns om detta slöseri, samtidigt som så många letar efter ett boende. Det är inte alls roligt att ha dessa spökhus i våran kommun.

Tio minuter från Märsta betyder barnen ingenting!

Insändare I alla tider har föräldrar kämpat i Skånela med omnejd för att få anständiga busshållplatser som är trygga och säkra när barnen står och väntar på skolbussen. Det är ett under att inget barn dött ännu, men varför ska vi vänta på det?

Moderaterna motarbetar valdeltagandet

Insändare Den moderatledda koalitionen har beslutat att kommunen ska avbryta den påbörjade rekryteringen av demokratiambassadörer. Deras viktigaste arbetsuppgift skulle ha varit att gå ut i kommundelarna och prata med invånarna för att få fler att använda sin rösträtt i valet i september.

Norra Redovisningshuset
outsider_defacto
sigtunavatten_standard
nfc_vinter
connys
forskontor
sd_val2018
sfs_outsider