defacto_pan
Foto: Pressbild/Upplands-Väsby kommun

Värna miljö och natur

Det finns mycket vacker natur i vår kommun, och många har flyttat hit just för att ha nära till naturen. Vi har det centralt belägna Rävstaområdet, vars naturreservat vi nyligen beslutat att utvidga, vi har Mälaren, men vi har också en hel del utmaningar. Naturskyddsföreningen har gett Liberalernas miljöpolitik högst betyg i alliansen. Vi har en vision om att Sigtuna skall bli känt för att ta ansvar för miljö och klimat.

Andelen bilresor i vår kommun är hög. Naturligtvis finns det de som måste ha bilen för arbetet, eller för att få vardagen att fungera. Men många väljer bilen därför att kollektivtrafiken fungerar alltför dåligt. Till exempel är det många som reser till sina arbeten på Arlanda som väljer bilen eftersom bussbytena är tidskrävande och obekväma.

Många behöver dock ingen bil till vardags, utan kanske bara högst någon gång i veckan. Vi i Liberalerna vill uppmuntra till bilpooler vilket kan få fler att avstå från att äga en egen bil. Men då måste också kollektivtrafiken vara effektiv och tillförlitlig. Vi säger också nej till sänkta skatter på diesel.

Att Arlanda ligger här är naturligtvis en stor tillgång för vår kommun. Men flygplatsen har också en stor påverkan på miljön. Modernare plan, som är miljövänligare och flyger på biobränsle samt är mindre bullriga är en del av lösningen. Vi behöver också få fler att åka kollektivt i stället för att ta bilen till Arlanda, såväl passagerare som anställda. Jag nämnde redan de osmidiga resorna inom kommunen, en annan positiv åtgärd vore att förlänga Roslagsbanan till Arlanda vilket skulle få fler från Täbyområdet att resa kollektivt, då det nu är väldigt tidskrävande.

Vi måste också slå vakt om jordbruksmarken i kommunen, och i möjligaste mån undvika att bygga på åkermark. En eventuell framtida genomfartsväg norr om Märsta skulle också huvudsakligen ligga på åkermark, och dessutom bidra till att öka bullret i ett populärt strövområde för många Märstabor. Därför säger vi Liberaler bestämt nej till denna väg, som dessutom skulle förstöra unika naturvärden. Vi anser även att vi bör minska konsumtionen av kött samt fortsätta vårt arbete med att minska matsvinnet i kommunen.

Andra angelägna miljöåtgärder är att ha solceller eller bergvärme på de kommunala fastigheterna, och även att se till att alla nya bostadsområden byggs på ett klimatsmart sätt med välfungerande kollektivtrafik. Genom att också anpassa bebyggelsen bättre till landskapet och inte bygga storskalig förortsarkitektur kan vi göra vår kommun ännu mer attraktiv i framtiden. Vi har ansvar för att förvalta miljö och natur så att vi lämnar en värld i ekologisk balans till kommande generationer.

  • Hendrik Nyman (L), kommunvalskandidat
sigtuna_funkis

Alliansen monterar ned kommunen

Insändare Efter att ha läst Olov Holsts (M) och Karsten Bjärbos (KD) nyårskrönikör, båda helt utan konkreta förslag och politiska visioner, tycker vi i Socialdemokraterna att det är viktigt att påminna invånarna om vad den moderatledda allianspolitiken hittills inneburit för invånarna i Sigtuna kommun.

Högerbudgetar

Insändare 2019 har anlänt och vi har nu tre olika högerbudgetar som styr. Det gäller i kommun, region och riksdag. I ett läge där vi måste minska ojämlikheten som har blivit alldeles för stor i detta land ser man istället i alla budgetar en tydlig mörkblå tråd.

frisyr_december

Med tunga steg

Insändare Det var med något tunga steg jag i slutet på förra året gick till fullmäktigemötet i Sigtuna kommun, det viktiga möte som behandlade det nya årets kommunala budget.

Nyårskrönikan

Olov Holst: Det finns utmaningar 2019

Krönikor Det händelserika året 2018 har nu passerat. Min personliga upplevelse av året präglas mest av valet och allt som hade med det att göra. Visserligen har inte Sverige fått någon ny regering, men Sigtuna kommun har fått en ny, stabil allianskommunledning som jag har den stora glädjen att leda.

sigtunavatten_standard
korpen_jan-feb
outsider

Nu återstår bara att rösta

Krönikor Krutröken har lagt sig! Valrörelsen är officiellt över. Nu återstår för partierna att dela ut valsedlar och att uppmana kommuninvånare att rösta.

Vi är garanten för att SD inte får inflytande

Insändare När väljarna har röstat och vi har ett valresultat, är det dags att lägga prestige och hård retorik åt sidan och istället söka samarbete. Socialdemokraterna i Sigtuna kommun vill se ett blocköverskridande samarbete mellan partier som vill utveckla vår kommun och välfärden i positiv riktning.

Vänsterpartiet vill se en röd skatteväxling

Insändare Sverige var världens mest jämlika land men nu har vi fått ett skattesystem som är riggat för de rika. Sverige är det land där inkomstskillnaderna ökar snabbast. Därför vill Vänsterpartiet se en röd skatteväxling. Allt enligt devisen: av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

Det fjärde alternativet

Insändare M och Alliansen har i sista valveckan redovisat tre alternativa valmöjligheter för invånarna i Sigtuna kommun. Miljöpartiet konstaterar att när  Alliansen vill spara så sparas det även på valmöjligheter. I valets krutrök ser Alliansen endast tre alternativ. Miljöpartiet satsar därför, som ett sista vallöfte, att vara det fjärde alternativet.

Stoppa hedersrelaterat förtryck

Insändare Hedersrelaterat våld och förtryck är en av de främsta utmaningarna som Sverige står inför på jämställdhetsområdet. Omfattningen av hedersförtrycket är svårt att sätta en exakt siffra på, men olika studier har visat att så många som hundratusen eller fler kan vara drabbade i varierande utsträckning. Kvinnor drabbas främst, men även män är utsatta och det är inte ovanligt att de många gånger påtvingas rollen som såväl offer som förövare.


Privatisera inte våra bad

Insändare Vänsterpartiet ser det positiva med att kommunen har våra badhus i egen regi och riskerna om delar eller hela verksamheten privatiseras.

Du har tre val

Insändare Om bara en vecka är det val. Då ska du som boende i Sigtuna kommun avgöra vem och vilka som ska styra kommunen de kommande fyra åren.

Kultur är ingen lyx

Insändare Man får höra ofta att kommunen ska hålla sig till sina kärnverksamheter - lagstadgade uppgifter som måste genomföras. Men för oss i Vänsterpartiet behövs mer för att få en fungerande kommun där alla kan leva och bo. Där menar vi att kulturen har en mycket viktig plats.

connys
funkis_2
banner_trerosor
nrh